Jaa

2018 – vuosi jolloin moni asia muuttuu

Maailmantalous kasvaa 3,7 %

Hyvä kehitys näyttää jatkuvan myös vuosina 2018 ja 2019, mutta erityisen löysä rahapolitiikka jää nyt historiaan, mikä lisää maailmantalouden riskejä. Olemme eläneet monta vuotta maailmassa, jota on doupattu keskuspankkien ulos pumppaamalla halvalla rahalla. Paluu normaaliin on työlistalla, mutta se saattaa osoittautua vaikeammaksi, kuin monet odottavat.

Ostopäällikköindeksit, maailma

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

2017 jää historiaan kasvun kannalta erittäin hyvänä vuotena. Euroalueen talous kasvoi 2,3 % ja Yhdysvaltojen 2,3 %. Kehittyvät taloudet olivat kuitenkin maailman todelliset kasvumoottorit, ja ne vastasivat suurimmassa osassa maailmaa talouskasvusta. Kiinan talous oli jonkin verran odotettua vahvempi johtuen voimakkaasta elvytyksestä, kun taas Intiassa oli joitakin ongelmia, esimerkiksi suuri seteliuudistus ei onnistunut, mikä laski kasvua jonkin verran ennusteeseen verrattuna. Kehittyvien talouksien näkymät näyttävät kuitenkin yleisesti ottaen hyviltä, ja odotettavissa on, että maailmantalouden dynamiikkaa ohjataan Aasiasta myös tulevina vuosina.

Hyvä kehitys näyttää jatkuvan myös vuosina 2018 ja 2019, mutta erityisen löysä rahapolitiikka jää nyt historiaan, mikä lisää maailmantalouden riskejä. Olemme eläneet monta vuotta maailmassa, jota on doupattu keskuspankkien ulos pumppaamalla halvalla rahalla. Paluu normaaliin on työlistalla, mutta se saattaa osoittautua vaikeammaksi, kuin monet odottavat.

Rauhallisuus, johon saimme tottua vuoden 2017 aikana, loppui alkuvuodesta 2018, kun näimme muutaman päivän aikana suhteellisia suuria korjauksia maailman markkinoilla, ja sen jälkeen markkinat ovat olleet selvästi volatiilimmat kuin vuonna 2017. Entistä tiukempaan rahapolitiikkaan viittaavat näkymät ja ehkä varovaiset signaalit siitä, että Yhdysvalloissa saattaa olla muodostumassa hintapaineita, ovat sekoittaneet taloudellista soppaa, mikä on kaikin puolin terveellinen asia. Vuoden 2017 aikana nähty uskomaton rauhallisuus ei heijastanut talouden fundamentteja, vaan ennen kaikkea käsitystä siitä, että rahapolitiikka peittäisi alleen kaiken muun.

Maailmankaupan kasvun tahti pysyi hyvänä vuonna 2017, mikä kuvastaa lisääntynyttä sijoitusintoa maailmassa. Entistä parempi luotto tulevaisuuteen, mikä näkyy esimerkiksi globaalissa ostopäällikköindeksissä, tukee kehitystä edelleen. Erityisen huomiota herättäviä ovat teollisuuden paremmat näkymät monen vaikean vuoden jälkeen.


Vaikka markkinat ovat ehtineet reagoida siihen, että inflaatiopaine on mahdollisesti nousussa, inflaatioasteet ovat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa pysyneet alle kahden prosentin. Erityisesti Euroopassa inflaatio-odotukset ovat edelleen heikot, eivätkä markkinat tai ammattimaiset ennustajat odota, että inflaatio tulisi palaamaan kahteen prosenttiin. 

Vaikka markkinat ovat ehtineet reagoida siihen, että inflaatiopaine on mahdollisesti nousussa, inflaatioasteet ovat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa pysyneet alle kahden prosentin.

Maailman vienti

Puolen vuoden liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Kasvuennuste

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond


Aktian ennustetta on korjattu hieman ylöspäin syksyn 3,6 prosentista, ja uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,7 % vuoden 2018 aikana. Kasvu pysyy samalla tasolla vuonna 2019. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kasvutahti jatkaa nousuaan kehittyvissä talouksissa, kun taas kehittyneiden talouksien kasvu ei enää kiihdy.  

Maailmantalouden kasvu pysyy hyvänä tulevina vuosina Aktian uuden ennusteen mukaan. Vaikka riskit sekä ylikuumenemiseen että äkilliseen laskuun ovat nousseet erityisesti Yhdysvalloissa, ja rahapolitiikan normalisointi koettelee euroaluetta, pidämme todennäköisimpänä, että hyvä suhdanne jatkuu.

Aktian ennustetta on korjattu hieman ylöspäin syksyn 3,6 prosentista, ja uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,7 % vuoden 2018 aikana. Kasvu pysyy samalla tasolla vuonna 2019. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kasvutahti jatkaa nousuaan kehittyvissä talouksissa, kun taas kehittyneiden talouksien kasvu ei enää kiihdy.  

Olemme korjanneet euroalueen ennustettamme ylöspäin, ja ennuste on nyt 2,3 % vuodelle 2018 ja 2,1 % vuodelle 2019. Pitkällä aikavälillä pidämme tosin euroalueen kasvupotentiaalia edelleen heikkona. Väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita eurooppalaisille talouksille, ja rakenteellisten uudistusten puuttuminen monissa jäsenvaltioissa vaimentaa potentiaalista kasvutahtia, kun katsotaan tämänhetkisen hyvän suhdanteen ohi.

Kehittyvien talouksien osalta pidämme näkymiä edelleen valoisina. Kasvutahti nousee ennusteen mukaan 4,8 prosenttiin vuonna 2018 ja 4,9 prosenttiin 2019. Lähinnä Aasia toimii kasvumoottorina kehittyneissä maissa, mutta myös Etelä-Amerikassa ja Venäjällä näkymät näyttävät valoisammilta. 

Kasvu, %

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Eurooppalainen juna puksuttaa eteenpäin hyvällä vauhdilla

Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta tilanne on niin erityinen, että pitää välttää minkään pitämistä itsestään selvänä.

Eurooppa ei ole maailman kasvumoottori, eikä siitä sellaista tulekaan, mutta tällä hetkellä tilanne on parempi kuin hyvin pitkään aikaan. Euroalueen talous kasvoi 2,5 % vuonna 2017, mikä on nopein kasvutahti sitten finanssikriisin alun jälkeen, jolloin kasvu oli parin vuoden ajan yli 3 %.

Luottamus eurooppalaiseen talouteen on ällistyttävän vahva, ja erityisesti teollisuudessa on nähty voimakas käänne parempaan suuntaan, mikä heijastaa maailmantalouden merkittävästi noussutta investointihalua.

Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna kasvun laaja-alaisuus on tervetullutta. Kaikissa euroalueen maissa tapahtuu kasvua, ja investointien osuus bkt:sta on kääntynyt ylöspäin useissa euromaissa samalla, kun kulutuksen kehitys on pysynyt hyvänä. Edelleen hyvin edulliset rahoitusmahdollisuudet yhdessä muualta maailmasta tulevan vahvan ulkoisen kysynnän kanssa tukevat kasvua tulevaisuudessakin.

Olemme korjanneet ennustettamme euroalueen kasvusta vuodelle 20018 ylöspäin 2,3 prosenttiin ja odotamme, että kasvu jatkuu hyvällä tasolla, 2,1 prosentissa, myös vuonna 2019.  Euroalueen työllisyysluvut ovat parantuneet jatkuvasti viimeisen vuoden aikana, mutta alueelliset erot ovat suuria. Saksan työmarkkinat alkavat näyttää yhä karummilta, mikä näkyy myös palkkaneuvotteluissa. Saksan monella tavoin tärkein ammattiliitto IG Metall onnistui neuvottelemaan merkittävän yli 4 prosentin palkankorotuksen ja sai lisäksi neuvoteltua, että työntekijät saavat tehdä 28 tunnin viikkoa, mitä suurin osa tuskin kuitenkaan haluaa. Työntekijöiden valta sanella ehtoja kertoo tosin tilanteesta, jossa hyviä ja osaavia työntekijöitä ei ole helppo löytää.

Monissa maissa tilanne on aivan toinen. Useita maita leimaa edelleen erittäin korkea nuorisotyöttömyys, ja esimerkiksi Espanjassa tilanne on jatkunut niin pitkään, että riskit ongelmien muuttumisesta pysyviksi ovat suuria.

Rahapolitiikka on eurooppalaisesta näkökulmasta keskeisessä osassa vuosina 2018 ja 2019. EKP on viestinyt, että osto-ohjelma voi loppua jo syyskuussa 2018, mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa. Tällä hetkellä moni asia viittaa siihen, että ohjelma saattaa tosiaan loppua syyskuussa, mutta paljon ehtii tapahtua ennen sitä, joten pitää varautua tapahtumien erilaisiin kehityksiin.

Odotamme ensimmäistä korkojen nousua puolivälissä vuotta 2019. Normalisointiprosessi tulee olemaan hidas ja hallittu heijastaen erittäin varovaista hintapainetta, ja rahapolitiikka jatkaa reaalitalouden tukemista vielä pitkään. Arvioitua suuremmat inflaatiopaineet, joita pidämme melko epätodennäköisinä, voisivat kuitenkin johtaa elvytysohjelman odotettua nopeampaan alasajoon. Vahva euro, samoin kuin korkea öljyn hinta, heikentää tulevaisuudennäkymiä aavistuksen vuonna 2018.

Nyt, kun EKP:n elvytyksen alasajo lähestyy, keskeistä on kasvun kestävyys ja sen kohtalo ilman rahapoliittista elvytystä. Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta tilanne on niin erityinen, että pitää välttää minkään pitämistä itsestään selvänä.

Kasvu suurissa euroaluemaissa

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia ja Macrobond

Nousukausi kypsyy Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa yhä useampi asia viittaa siihen, että talous alkaa lähestyä täyttä kapasiteettiaan. Työttömyysaste on historiallisen alhainen, ja hintapaine ei ole enää olematon. Yhdysvaltojen talouteen liittyvät riskit ovat tällä hetkellä epätavallisen suuret, kun ennustettua nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakkaampaa laskuakaan ei voida sulkea pois.

Yhdysvalloissa yhä useampi asia viittaa siihen, että talous alkaa lähestyä täyttä kapasiteettiaan. Työttömyysaste on historiallisen alhainen, ja hintapaine ei ole enää olematon. Palkat nousevat ja inflaatio-odotukset ovat siirtyneet ylöspäin.

Keskuspankki menee kohti kevättalvella tapahtuvaa seuraavaa korkojen nostoa samalla, kun sen taseita kiristetään. Keskuspankki jatkaa varovaisen kiristävää politiikkaansa epävarmassa ympäristössä uuden Fedin pääjohtajan Jerome Powellin johdolla.

Loppuvuodesta 2017 läpi ajettu verouudistus antaa lyhyellä aikavälillä lisävauhtia Amerikan taloudelle. Paketin seurauksena olemme korjanneet ennustettamme Yhdysvalloille ylöspäin 2,6 prosenttiin vuodelle 2018 ja 2,5 prosenttiin vuodelle 2019. Odotamme kuitenkin, että veropaketin vaikutukset alkavat vähentyä sen jälkeen.

Verouudistuksen ajoitus on harvinaisen sopimaton, sillä finanssipoliittinen elvytys ei ole optimaalista tilanteessa, jossa suuri kysymys kuuluu, kypsyykö pitkä nousukausi ja nousevatko hintapaineet. Pahimmassa tapauksessa inflaatiossa tapahtuu yllättävän nopea muutos, mikä voi johtaa yllättävän nopeisiin rahapoliittisiin kiristyksiin. Odotamme kolmea korkojennostoa vuonna 2018 ja kahta vuonna 2019, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos inflaatio kiihtyy ennustettua nopeammin.

Luottamus Yhdysvaltojen talouteen on suuri, ja se on kasvanut viime kuukausien aikana heijastaen juuri veropaketin lyhytaikaisia vaikutuksia talouteen. Työttömyysaste on laskenut poikkeuksellisen matalalle tasolle, noin 4 prosenttiin. Ylikuumenemisen riski on edelleen olemassa, sillä nousukautta heikentää elvyttävä politiikka tilanteessa, jossa moni asia viittaa siihen, että talous on lähellä täyttä kapasiteettia. Yhdysvaltojen talouteen liittyvät riskit ovat tällä hetkellä epätavallisen suuret, kun ennustettua nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakkaampaa laskuakaan ei voida sulkea pois.

Markkinoilla odotetaan, että inflaatio viimein ankkuroituisi lähelle keskuspankin inflaatiotavoitetta. Lisäksi on olemassa riski, että inflaatio voi nousta huomattavasti yli kahden prosentin, jos keskuspankki on varovainen kiristyspolitiikassaan. Yhdysvaltojen taloudella on edelleen monia haasteita, ja riskit ovat melko hyvin tasapainossa siitä huolimatta, että nousuriskit hallitsevat keskustelua. Hintapaineet ovat olleet pitkään riittämättömät, ja edelleen on olemassa tuntuva riski siitä, että inflaatio ei pääse vauhtiin. Tuottavuuskehitys on edelleen ongelma; ylikuumeneminen on mahdollinen, mutta talouden jäähtymistäkään ei voida sulkea pois.  

BKT-kasvu ja ISM-luottamus Yhdysvalloissa

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia och Macrobond

Kasvun moottori on Aasiassa

Vaikka korkeasuhdanne vahvistui vuonna 2017 kehittyneissä maissa, kehittyvät taloudet olivat kuitenkin maailman todelliset kasvumoottorit, ja ne vastasivat suurimmassa osassa maailmaa talouskasvusta.

Osuus maailmankaupasta, %

Kehittyneet maat ja kehittyvät taloudet Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kehittyville talouksille 2017 oli monella tapaa hyvä vuosi, ja kaikki viittaa siihen, että kasvutahti kiihtyy vuosina 2018 ja 2019, vaikka vauhti Kiinassa koko ajan hidastuukin.

Venäjän tilanne on parantunut edelleen vuoden 2017 aikana, ja kasvu näyttää asettuvan 1,5 %:n lähettyville, mikä on hieman huonommin, kuin ennustimme syksyllä. Odotamme kasvutahdin kiihtyvän vielä aavistuksen vuoden 2018 aikana tosin ilman merkkejä havaittavasta kuumenemisesta.

Yksityinen kulutus ja investoinnit lisääntyivät vuonna 2017 hyvällä vauhdilla, kotimainen kysyntä kasvoi 3,5 %. Vienti kasvoi myös 5 %, mutta kasvua laski tuonnin erittäin suuri nousu edellisvuosien voimakkaan laskun jälkeen, mikä painaa kasvulukuja. Luottamusindikaattorit antavat edelleen melko positiivisen kuvan Venäjän suhdanteesta siitä huolimatta, että kokonaisindeksi on laskenut hieman vuoden 2018 alusta. Kotimaisen kysynnän elpyminen tulee olemaan hidasta, koska ostovoima paranee erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana.

Kiinasta saamamme tilaston mukaan maan talous kasvoi 6,9 % vuonna 2017, mikä oli hitusen paremmin kuin viimevuotinen ennusteemme 6,8 %. Ennustamme Kiinan talouteen tulevina vuosina edelleen hidasta laskua ja jätämme vuosien 2018 ja 2019 ennusteet ennalleen: 6,6 % vuonna 2018 ja 6,2 % vuonna 2019.

Investoinnit tuovat edelleen suuren osan kasvusta, yli 43 %, ja näyttää siltä, että osuus ei ole pienentynyt. Yksityinen kasvu aiheutti vajaat 40 % kasvusta. Rakennemuutos, jota yritetään saada läpi ja joka antaisi enemmän painoa kotimaiselle kulutuskysynnälle, ei näytä edenneen vuonna 2017.

Kiinalaiseen talouteen liittyy yhä laajoja riskejä. Erityisesti finanssisektorin haavoittuvuus on merkittävää, ja velkojen kertyminen kasvattaa riskiä päivä päivältä. Samalla velkakierteen katkaiseminen johtaisi luultavasti huomattavasti matalampiin kasvulukuihin, koska velkajohtoinen kasvu pysähtyisi. Kotimainen kysyntä dominoi Kiinan kasvua, ja erityisesti kaupungistuminen tukee kasvunäkymiä edelleen, kun taas ikääntyminen tulee painamaan kasvua alaspäin pidemmän aikaa. 

Tällä hetkellä dominoiva investointivetoinen kasvuaalto on hyödyttänyt erityisen paljon Japania samoin kuin Suomea. Ennustamme 1,3 prosentin kasvua vuodelle 2018 ja 1,1 prosentin kasvua vuodelle 2019 vuoden 2017 1,7 prosentin hyvän kasvun jälkeen. Vaikka Japanin suhdanne näyttää hyvältä ja tiettyjä rakenteellisia muutoksia on tapahtunut, esimerkiksi naisten työllisyys on kasvanut huomattavasti viime vuosina, näemme talouden vapaan kapasiteetin alkavan ehtyä. Tästä huolimatta hintapaineet eivät ole kasvaneet, vaan talous on edelleen monin tavoin erittäin epädynaaminen. Inflaationäkymät ovat edelleen heikot, ja suuri julkinen velkaantuminen painaa Japanin kasvunäkymiä. Parempi kasvu pysyy väliaikaisena. Väestön ikääntyminen ja jäykät työmarkkinat rajoittavat Japanin talouden kasvumahdollisuuksia.

Riskejä on sekä ylös- että alaspäin

Ennusteessa on arviomme todennäköisimmästä kehityksestä seuraavan kahden vuoden aikana. Ennusteeseen liittyvät riskit ovat laajoja mutta melko hyvin tasapainossa.

Vuoden 2018 ovat rakenteeltaan osittain erilaisia kuin aiempien vuosien riskit, sillä EKP ajaa tänä vuonna alas osto-ohjelmansa ja mahdollisesti viestii ensimmäisestä korkojen nostosta, mikä lisää riskiä nopeista vaihteluista markkinoilla ja altistaa samalla myös reaalitalouden useammille riskeille, kuin olemme nähneet viime vuosina elvytyksen ollessa epätavallisen suurta.

Euroalueella on sekä positiivisia että negatiivisia riskejä, ja talous voi yllättää vahvuudellaan tulevan vuoden aikana. Samalla on olemassa riski, että hintapaineet eivät toteudu, keskuspankki ei voi toteuttaa rahapolitiikan normalisointiaan ja me olemme pitkään suuren rahapoliittisen elvytyksen ympäristössä.

Poliittisesti herkkä tilanne sekä Italiassa että Espanjassa on riski euroalueella. Erityisesti Italiassa yhdistyvät sekä isot taloudelliset riskit että hauraan poliittisen tilanteen ongelmat.

Nousevat korot, merkit inflaatiopaineesta ja odotukset yhä kireämmästä rahapolitiikasta Yhdysvalloissa ovat vaikuttaneet vuoden 2018 alussa lisääntyvään turbulenssiin, ja on odotettavissa, että rauhattomuus jatkuu jossain muodossa korkojen noustessa.

Yhdysvalloissa joulukuussa toteutettu veropaketti aiheuttaa huomattavan nousuriskin lyhyellä aikavälillä. Olemme korjanneet ennustettamme ylöspäin ottaaksemme sen huomioon, mutta on olemassa riski, että dynaamiset vaikutukset yllättävät lyhyellä aikavälillä, sillä käsitys siitä, kuinka lähellä täyttä kapasiteettia talous on, on epävarma. Vaikutukset voivat yllättää myös heikkoudellaan. Tämä yhdessä rahapoliittisten näkymien epävarmuuden kanssa, joka osittain heijastelee keskuspankin johdon vaihtumista ja osittain sitä, että inflaationäkymiin liittyy epätavanomaista epävarmuutta, aiheuttaa sen, että USA-ennusteeseemme liittyvät riskit ovat suuria. 
 
Aasiassa Kiinaa ympäröi suuri taloudellinen epävarmuus, suurin riski on hallitsematon kasvun lasku velkaan liittyvien ongelmien seurauksena. Alueella dominoivat lisäksi Pohjois-Koreaan liittyvät geopoliittiset riskit.

Jaa