Jaa

Aktian ennustepäivitys: Maailmantalous hidastuu

Huonomman lähihistorian ja heikompien sekä riskialttiimpien tulevaisuuden näkymien vuoksi alennamme BKT-ennustettamme sekä Suomen että maailmantalouden osalta. Aktian uudessa ennusteessa Suomen kasvuvauhti vuodelle 2019 on 1,8 %.

Suomen kasvuvauhti vain 1,8 prosenttia ensi vuonna

Suomen BKT-kasvu

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond.

Maailmantalouden näkymät ja Suomen talous ovat heikentyneet syksyn aikana. Huonomman lähihistorian ja heikompien sekä riskialttiimpien tulevaisuuden näkymien vuoksi alennamme BKT-ennustettamme sekä Suomen että maailmantalouden osalta. Aktian uudessa ennusteessa Suomen kasvuvauhti vuodelle 2019 korjataan 1,8 prosenttiin elokuussa ennustamastamme 2,2 prosentista.

Nähtävissä on nyt kasvuvauhdin hidastuminen, ei romahdus. Myös vuodesta 2018 näyttää kasvun suhteen tulevan huonompi vuosi, kuin mitä kesällä odotimme. Maailmantaloutta dominoi tällä hetkellä moni epävarmuutta luova elementti; rahapolitiikan normalisointi sekä Yhdysvalloissa että euroalueella, erittäin heiluvat markkinat, kauppasota ja sen tuoma epävarmuus, Brexit sekä Italiahuolet ovat luoneet taloudellisen taloustunnelman, joka ei enää ole yhtä positiivinen kuin vuosi sitten. Myöskään yhä suuremman hidastumisen riskejä ei voida sulkea pois, vaikka tällä hetkellä pidämme maltillista hidastumista todennäköisimpänä.

Ennustemuutosten taustalla on monta syytä. Muu maailmantalous on siirtynyt huonompaan kasvuvaiheeseen, erityisesti Suomen ulkomaankaupalle tärkeä Eurooppa, mikä on huonontanut viennin kasvunäkymiä. Myös viennin historiallisia tietoja on korjattu alaspäin, mikä luo erittäin heikon kokonaiskuvan vuodelle 2018. Ennusteemme mukaan vienti kasvoi alle prosentin vuonna 2018 ja viennin kasvu pysähtyy 1,5 prosenttiin vuonna 2019.

Yksityinen kulutus jatkaa hyvää kehitystään, vaikkakin hieman hitaampana kuin vuosina 2015 ja 2016, jolloin näimme usean huonon vuoden jälkeen nousua. Huonommat tulevaisuuden näkymät luovat kannustimia taloudellisten puskureiden rakentamiselle, ja ennustamme kotitalouksille hieman parempaa säästämisastetta vuodelle 2019 usean negatiivisen vuoden jälkeen. Parantunut työllistymisaste tukee kulutusta, mutta toisaalta odotamme hitaampaa työllisyyden kasvua kohtaanto-ongelmien vahvistuessa.

Investointien kasvu on ollut pettymys vuonna 2018. Rakennussektorin näkymissä on voitu havaita heikentymistä, mutta muiden investointien heikkous on ollut negatiivinen yllätys, joka lupaa huonoa myös tulevan kasvun kannalta, jollei trendi käänny. Ennustamme investointien kasvavan yleisesti ottaen heikosti vuonna 2019, mutta odotamme edelleen tuntuvasti heikompaa suhdannetta rakennusalalla.

Pitkällä aikavälillä, kun katsotaan heikon kysynnän ja ennen kaikkea ulkomailta tulevan vallitsevan turbulenssin ja huolestuneisuuden ohi, Suomella on edessään suuria omia taloudellisia haasteita. Muuttuva väestörakenne asettaa paineita erityisesti julkiselle taloudelle, mutta myös heikko tuottavuuden kehitys on suuri kysymys, joka nousi jälleen ajankohtaiseksi heikkojen investointilukujen myötä.

Suomen talousennuste

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond.
Parantunut työllistymisaste tukee kulutusta, mutta toisaalta odotamme hitaampaa työllisyyden kasvua kohtaanto-ongelmien vahvistuessa.

Käsijarru päällä Euroopassa

Aktia korjaa ennustettaan maailmantalouden kasvulle alaspäin 3,4 prosenttiin (aiemmin 3,8 prosenttia) vuodelle 2019.

Kehittyneet maat kasvavat uuden ennusteemme mukaan 1,9 prosenttia ja kehittyvien talouksien BKT kasvaa 4,5 prosenttia vuonna 2019.

Maailmantalouden kasvu

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond.

Aktia korjaa ennustettaan maailmantalouden kasvulle alaspäin 3,4 prosenttiin (aiemmin 3,8 prosenttia) vuodelle 2019, sillä sekä kehittyvät taloudet että kehittyneet maat kulkevat heikompaa kasvuvaihetta kohti, vaikka kasvu pysyykin globaalisti edelleen hyvällä tasolla. Kehittyneet maat kasvavat uuden ennusteemme mukaan 1,9 prosenttia ja kehittyvien talouksien BKT kasvaa 4,5 prosenttia vuonna 2019.

Kauppasota ja sen aiheuttama epävarmuus ovat vieneet sekä markkinat että reaalitalouden heikompaan kasvuvaiheeseen. Heikompien kasvunäkymien taustalla on tosin laajempi valikoima tärkeitä taloudellisia, finanssikriisin jälkeisinä vuosina kärjistyneitä kysymyksiä; velkaantuminen ei ole vähentynyt merkittävästi vaan joillakin alueilla, esimerkiksi Kiinassa, velkaantuminen on kasvanut todella nopeasti. Monia epätasapainoja on jäljellä ja uusia on syntynyt. Kiinan talouteen liittyvä epävarmuus on suurta juuri nyt. Kasvu hiipuu, kauppasota on aiheuttanut uusia paineita ja on olemassa riski siitä, että perinteinen velkavetoinen elvytyspolitiikka ei pure entiseen tapaan.

Suuret keskuspankit ovat viime vuosina antaneet maailmantaloudelle tekohengitystä, ja nyt alamme taas olla tilanteessa, jossa tämä elvytys viedään pois korkeampien korkojen ja keskuspankkien taseen pienentämisen kautta. Yhdysvalloissa prosessi on ehtinyt jo pitkälle, kun taas EKP:n odotetaan lopettavan tukiostonsa nyt vuodenvaihteessa, joten sen taloudellinen sykli on monta vuotta Yhdysvaltojen jäljessä. Tähän liittyvät riskit tulevat olemaan suuria koko tulevan vuoden aikana.

Ennusteemme mukaan Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoa kerran vielä joulukuun 2018 aikana ja jatkaa kahdella koronnostolla vuonna 2019. Tämä ennuste perustuu makrotaloudelliseen ennusteeseen, joka ennustaa hyvänä pysyvää taloudellista tilannetta Yhdysvaltoihin vuonna 2019, kireää työmarkkinatilannetta ja varovaisesti nousevia hintapaineita. Jos talouden kokonaiskuva muuttuu heikompaan suuntaan, keskuspankki mukauttaa myös politiikkaansa.

Euroalueen taloudelliset näkymät ovat tällä hetkellä hyvin epävarmat. Vuoden 2018 lopussa kasvussa on nähty heikkenemisjakso, ja odotamme 1,5 prosentin kasvua vuonna 2019, mikä on melko lähellä potentiaalista kasvutahtia. Samalla on tärkeä huomioida, että tulevan vuoden aikana taloudessa todennäköisesti tapahtuu suuria järkytyksiä. Brexit on edelleen avoin kortti, joka voi pahimmassa tapauksessa järkyttää koko maanosan taloutta. Italiaan liittyvät riskit nousevat todennäköisesti pinnalle taas vuoden 2019 alussa, kun Italian pitää taas uudistaa osia rahoituksestaan, ja näiden ongelmien yhteydessä pinnalle voi jälleen nousta syvempiä kysymyksiä, esimerkiksi euroalueen rakenne.

Odotuksemme on edelleen, että EKP nostaa ohjauskorkoa kerran vuoden 2019 toisella puoliskolla, mutta alasuuntaiset riskit ovat suuret. Uusi Italia-kriisi tai yllättävän heikko suhdanne ja heikentyneet hintapaineet voivat häiritä keskuspankin suunniteltua koronnostoa.


Heikompien kasvunäkymien taustalla on tosin laajempi valikoima tärkeitä taloudellisia, finanssikriisin jälkeisinä vuosina kärjistyneitä kysymyksiä.

Maailman ostopäällikköindeksit

Markit Lähteet: Aktia ja Macrobond.
Jaa