Jaa

Ensimmäinen koronnosto lähestyy

USA:n rahapoliittinen tilanne on tällä hetkellä aika ainutlaatuinen, sillä inflaatio on linjassa tavoitteen kanssa ja työttömyys on alle 4 prosenttia.

Inflaatio

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kauppasota on hallinnut talouskeskustelua vuonna 2018, mutta kulissien takana on käynnissä suuri muutos, jonka vaikutukset eivät ehkä ole yhtä selviä ja intuitiivisia kuin kauppasota, mutta jolla kuitenkin on erittäin suuri taloudellinen vaikutus. Puhumme siis rahapolitiikan normalisaatioprosessista.

Talouskriisin jälkeen rahapoliittinen hallinto on ollut harvinaisen löysä. Taloutta on yritetty tukea, ja inflaatiopaineita on yritetty luoda negatiivisilla koroilla ja muilla elvytystoimenpiteillä. Nyt inflaatiopaineet ovat palanneet, ainakin USA:ssa, ja normalisaatio alkaa olla todellista.

USA:n keskuspankki hyvin lähellä tavoitettaan: kuinka jatketaan?

Inflaatioennusteet

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Lyhyiden korkojen erityisen nopea nousu pitkiin korkoihin verrattuna on herättänyt keskustelua siitä, miten hyvin taloudellisia näkymiä voidaan ennustaa erittäin vaakasuoralla tai käänteisellä korkokäyrällä, joka monta kertaa historian aikana on ollut aikainen indikaatio tulevasta matalasuhdanteesta.

USA:ssa inflaatio on palannut keskuspankin tavoittelemalle linjalle keskipitkällä tähtäimellä, mikä on mahdollistanut varovaisten askelten ottamisen kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa. Yhdysvalloissa inflaatio on kesän aikana liikkunut edelleen noin 2 prosentin tasolla. Kesäkuussa PCE-inflaatio oli 2,2 prosenttia ja ydininflaatio oli 1,9 prosenttia. Markkinat odottavat inflaatiopaineiden jatkuvan. Pitkäaikaiset inflaatio-odotukset ovat nousseet yli 2,4 prosentin, mikä osoittaa markkinoiden uskovan, että keskuspankki ei enää tulevina vuosina taistele heikkojen hintapaineiden kanssa. 

USA:n rahapoliittinen tilanne on tällä hetkellä aika ainutlaatuinen, sillä inflaatio on linjassa tavoitteen kanssa ja työttömyys on alle 4 prosenttia. Tämän hetkistä tilannetta on vaikea yrittää parantaa, ja tulevaisuuden haaste tuleekin olemaan nykyisten hintapaineiden ylläpitäminen ilman liian suuria heittoja – ei ylös- eikä alaspäin.

USA:ssa sekä pitkät että lyhyet korot ovat liikkuneet suhteellisen paljon kevään ja kesän aikana, vaikka kaikista lyhyimpien korkojen nousu on hiipunut kevään nopean nousun jälkeen. Lyhyiden korkojen erityisen nopea nousu pitkiin korkoihin verrattuna on herättänyt keskustelua siitä, miten hyvin taloudellisia näkymiä voidaan ennustaa vaakasuoralla tai käänteisellä korkokäyrällä, joka monta kertaa historian aikana on ollut aikainen indikaatio tulevasta matalasuhdanteesta. Muiden alueiden, erityisesti euroalueen, erittäin löysä rahapolitiikka voi tässä olla merkityksellinen, kuten myös USA:n keskuspankin toteuttama taseen normalisointi.

Fedin taseen supistamisprosessi sekoittaa kokonaiskuvaa merkittävästi ja lisää korkopolitiikan kiristäviä vaikutuksia. Tällä hetkellä Fed supistaa taseitaan 40 miljardilla vuodessa, ja tulee vielä syksyn aikana nostamaan tahtia 50 miljardiin, joka pankin viestinnän mukaan on maksimaalinen supistamistahti.

Odotamme inflaatiopaineiden olevan tuntuvia, mutta linjassa odotusten kanssa, ja että keskuspankki nostaa korkoa vielä kaksi kertaa tänä vuonna.  Aktian muuttumattomana pysyneen ennusteen mukaan Yhdysvaltojen inflaatio on keskimäärin 2,1 prosenttia vuosina 2018 ja 2019, mikä tarkoittaa sitä, että keskuspankki saavuttaa tavoitteensa hintojen vakaudesta siten, kuin se on määritelty.

Euroalueen rahapolitiikka kalibroidaan uudelleen

Korot ja valuutat

Ennusteet vuoden 2018 lopulle sekä vuodelle 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta markkinoilla ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon.

Keskuspankkikorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio joissakin euroalueen maissa

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vuonna 2018 olemme nähneet monen askelen otettavan kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa, myös euroalueella. EKP on asteittain vähentänyt tukiostojaan, ja on viestittänyt koko tukiosto-ohjelman alasajosta syksyllä siten, että ostot vähenevät 30 miljardista per kuukausi 15 miljardiin per kuukausi syyskuussa, kunnes ohjelma vuoden vaihteessa lakkautetaan kokonaan.

Nyt kun tukiostojen aika on ohi, on huomio siirtynyt korkoihin. Tällä hetkellä keskuspankki on viestittänyt ensimmäisen koronnoston tapahtuvan aikaisintaan kesän 2019 jälkeen, mutta tämä perustuu otaksuntaan reaalitalouden kehityksen jatkumisesta hyvänä, sekä nyt hyvältä näyttävien hintapaineiden jatkumisesta samanlaisina.

Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta markkinoilla ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon.

Euroalueen inflaatio oli heinäkuussa 2,1 prosenttia, mutta ydininflaatio oli edelleen melko alhainen, 1,3 prosenttia, mikä alleviivaa USA:n ja euroalueen inflaationäkymien erot. Euroalueella erityisesti energiahinnat ovat nostaneet inflaation yli 2 prosenttiin, ja inflaation odotetaan kääntyvän laskuun uudelleen syksyn aikana. Markkinoiden pitkän tähtäimen inflaatio-odotukset ovat edelleen merkittävästi alle 2 prosentin, 1,7 prosenttia.  
 
Aktian uudessa ennusteessa olemme korjanneet tämän vuoden euroalueen inflaatioennustetta ylöspäin 1,6 prosenttiin 1,4 prosentista kesän inflaationoteerauksia heijastaen. Ennuste on muilta osin muuttumaton.

Öljyn hinta nousi voimakkaasti kevään aikana, ja kesän aikana tynnyrihinta on vaihdellut 70 ja 80 dollarin välillä. 6.8. hinta oli 74 dollaria per tynnyri, mikä on merkittävästi korkeampi hinta kuin maaliskuussa, jolloin hinta oli 65,5 per tynnyri. Tämä nousu ja korkea taso aiheuttavat inflaatioon väliaikaisia nousupaineita, mutta se ei ole kestävä vetävä tekijä. 

Lyhyet korot eivät vielä ole reagoineet vuoden 2019 koronnosto-odotuksiin, vaan ovat pysyneet melko muuttumattomina. 3 kuukauden euribor on pysynyt pidemmän aikaa hieman alle -0,3 prosentin.  12 kuukauden euribor lopetti laskemisen loppusyksystä ja on ollut sen jälkeen -0,2 prosentin tasoilla. Kesän 2018 aikana Italia on tarjonnut suurimman osan eurooppalaisten korkomarkkinoiden tapahtumista. Poliittinen epävarmuus on nostanut 10-vuotisen italialaisen koron yli 3 prosentin alle 1,8 prosentin tasoilta. Korkoero muuhun euroalueeseen verrattuna on kasvanut suureksi, kun taas esim. Espanjan ja Portugalin korot reagoivat ensimmäiseen epävarmuuteen, mutta ovat kesän aikana taas laskeneet spekulaatioiden Italian mahdollisesta poistumisesta euroalueelta vähetessä, ja kun on käynyt selväksi riskin olevan lähinnä Italiakohtainen, ainakin tällä hetkellä.

Saksan 10 vuoden valtionlaina on elokuussa liikkunut 0,3 prosentin läheisyydessä. Odotamme pientä korjausta ylöspäin syksyn aikana, mutta emme odota suuria reaktioita.

Eurodollari on ollut kohtalaisen rauhallinen kevään korjauksen jälkeen tasoilta 1,24 tämän hetkiselle tasolle 1,16. Odotamme valuuttaparin jatkavan samanlaisella tasolla loppuvuonna, mutta korjausten riski on olemassa epävarmoista taloudellisista näkymistä johtuen, ehkä erityisesti USA:n rahapolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa ajatellen.

Pitkät korot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond
Nyt kun tukiostojen aika on ohi, on huomio siirtynyt korkoihin. Tällä hetkellä keskuspankki on viestittänyt ensimmäisen koronnoston tapahtuvan aikaisintaan kesän 2019 jälkeen, mutta tämä perustuu otaksuntaan reaalitalouden kehityksen jatkumisesta hyvänä, sekä nyt hyvältä näyttävien hintapaineiden jatkumisesta samanlaisina.

EUR/USD

Ennuste vuosille 2018 ja 2019 Lähteet: Aktia ja Macrobond
Jaa