Jaa

Inflaatiopaineet antavat odottaa itseään

Hyvä uutinen on se, että pohjainflaatio, eli energiasta ja jalostamattomista elintarvikkeista puhdistettu inflaatio, joka perinteisesti on hyvin volatiili komponentti hintakehityksessä, nousi 1,2 prosenttiin.

Inflaatioennusteet

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio joissakin euroalueen maissa

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio-odotukset ja inflaatiokehitys eivät ole juuri muuttuneet viime kuukausien aikana. Heikkona jatkuva inflaatiokehitys on vahvistanut mielikuvaa siitä, että keskuspankkien pitkän aikavälin tavoitteeseen on vielä pitkä matka.

Euroopassa inflaatio-odotukset ovat edelleen hyvin maltilliset. Markkinoiden pitkän aikavälin odotus on noussut kesän pohjalukemista noin 1,6 prosenttiin elokuussa, kun se parhaimmillaan kesäkuun alussa oli lähes 1,8 prosenttia.  Lyhyen aikavälin inflaatio-odotukset ovat laskeneet reilusti elokuussa, lähinnä kesän heikkojen inflaatiolukujen vuoksi.  Inflaatio on kesän aikana noussut 1,5 prosenttiin, ja hyvä uutinen on se, että pohjainflaatio, eli energiasta ja jalostamattomista elintarvikkeista puhdistettu inflaatio, joka perinteisesti on hyvin volatiili komponentti hintakehityksessä, nousi 1,2 prosenttiin.

Yhdysvalloissa lähiajan inflaatio-odotukset ovat vaimenneet jonkin verran kesän aikana. Lyhyen aikavälin odotus on nyt 1,9 prosenttia ja pidemmän aikavälin odotus noin 2,3 prosenttia, mikä vahvistaa käsitystä, että markkinat edelleen luottavat inflaation jatkumiseen muutamista kesän aikana nähdyistä heikommista havainnoista huolimatta. Yhdysvaltojen inflaationäkymien osalta ongelmallista on pohjainflaation lasku 1,9 prosentista 1,4 prosenttiin. Se on synnyttänyt pelkoa inflaatiopaineiden riittämättömyydestä.

PCE-inflaatio oli USA:ssa kesäkuussa 1,4 prosenttia ja PCE-pohjainflaatio samoin 1,4 prosenttia. Aktian uudessa ennusteessa USA:n inflaatio nousee keskimäärin 2 prosenttia 2017 ja 1,9 prosenttia 2018. Euroalueella hintapaineet jäävät edelleen maltillisemmiksi, ja ennustamme kuluttajahintojen nousevan 1,4 prosenttia 2017 ja 1,3 prosenttia 2018.

Pidämme mahdollisena, että ensimmäinen koronnosto koskee talletuskorkoa, ja se tapahtuu aikaisintaan vuodenvaihteessa 2018/2019.

Korot ja valuutat

Ennusteet vuoden 2018 loppuun Lähteet: Aktia

Keskuspankkien ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Korkonäkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime aikoina. Euroalueella ohjauskorko on nollassa ja käytännössä ohjauskorkona toimiva talletuskorko -0,4 prosenttia, eikä mikään viittaa siihen, että EKP:llä olisi kiirettä muuttaa vallitsevaa korkopolitiikkaansa.

Arvioimme edelleen, että keskuspankki ajaa tukiostot alas vuoden 2018 aikana, jos talous osoittautuu riittävän vahvaksi selviämään elvytyspolitiikan supistamisesta, miltä nyt juuri näyttää, vaikka inflaatio-odotukset ovatkin hillittyjä. Vasta sen jälkeen odotamme korkojen asteittaista normalisointia, joten kestänee vielä useita vuosia ennen kuin korkotasot nousevat tuntuvammin. Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon. Reaalitalouden näkökulmasta suuri kysymys on, kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa.

Lyhyisiin markkinakorkoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Lyhyet korot ovat pysyneet melko muuttumattomina viime kuukaudet. Kolmen kuukauden euribor on jatkanut hitaasti alaspäin lähestyen -0,4 prosentissa olevaa talletuskorkoa, kun taas 12 kuukauden euribor on laskenut -0,15 prosenttiin. Nousuliikkeitä ei ole vielä nähty, ja niitä on odotettavista vasta kun merkkejä ainakin talletuskoron käänteestä ylöspäin on nähtävissä. Pidämme mahdollisena, että ensimmäinen koronnosto koskee talletuskorkoa, ja se tapahtuu aikaisintaan vuodenvaihteessa 2018/2019.

Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon. Reaalitalouden näkökulmasta suuri kysymys on, kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa.

Vuonna 2017 eurooppalaisten pitkien korkojen liikkeet ovat noudattaneet maakohtaisia riskejä, joskin EKP:n osto-ohjelma on hillinnyt liikkeitä. Mm. Saksan ja Ranskan välinen korkoero on supistunut Ranskaa koskevan poliittisen riskin pienennyttyä. Saksan pitkä korko on noussut maltillisesti, vuodenvaihteen 0,2 prosentista noin 0,4 prosenttiin. Näemme Saksan korossa pientä painetta ylöspäin ja ennustamme koron pysyvän lähellä nykyistä tasoaan kuluvan vuoden loppuun mutta nousevan maltillisesti 1 prosenttiin 2018.

Aktian uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoa seuraavan kerran ensi vuonna, eli 2018, ja silloin kaksi kertaa. Pitäydymme aikaisemmassa melko varovaisten koronnostojen ennusteessamme, jossa heijastuvat Yhdysvaltojen talousnäkymien aiheuttama pitkittynyt epävarmuus ja parhaillaan vallitseva inflaatiopaineiden kestävyyttä koskeva epävarmuus.

Yhdysvaltojen keskuspankki on ollut varovainen korkonäkymiä koskevissa lausunnoissaan, koska se pyrkii vähentämään viestintänsä ohjaavaa vaikutusta. Emme näe aiheelliseksi odottaa suuria muutoksia pitkään korkoon vuonna 2017, mutta uskomme sen nousevan asteittain 3 prosenttiin ennustejakson lopussa.

Euro on vahvistunut huomattavasti 2017 paljolti poliittisten muutosten heijastumana. Trump-euforia vaihtui Macron-euforiaksi, ja tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa euroalueen hyvä talouskehitys kuultaa läpi, kun poliittinen epävarmuus on hälvennyt. Odotamme valuutassa olevan vielä jonkin verran varaa vahvistua dollariin nähden, mutta liikkeet jäävät melko pieniksi vuoden alussa nähtyihin verrattuna.

Yhdysvaltojen keskuspankki on ollut varovainen korkonäkymiä koskevissa lausunnoissaan, koska se pyrkii vähentämään viestintänsä ohjaavaa vaikutusta.

Jaa