Jaa

Iso-Britannia on tärkeämpi meille kuin me olemme sille

Miten Isolla-Britannialla menee juuri nyt?

Talouskasvu on heikentynyt EU-erosta pidetyn äänestyksen jälkeen ja on nyt noin 1,5 %.

Faktaboksi Iso-Britannia

Lähteet: Lähteet: Aktia ja Macrobond
03-osio-fin-big-brexit-faktaboksi
Suurin osa Ison-Britannian talouskasvusta on viime vuosina tullut työllisyyden kasvusta. Tuottavuuden kasvu on ollut vielä huonompaa kuin suurimmassa osassa muista kehittyneistä maista, mikä on erityisen ongelmallista nyt, kun työvoiman kasvu ei enää voi luoda niin paljon kasvua.
Ison-Britannian taloudellinen tilanne on tällä hetkellä melko hyvä mutta ei ongelmaton. Talouskasvu on heikentynyt EU-erosta pidetyn äänestyksen jälkeen ja on nyt noin 1,5 %. Se ei ole mitenkään huomiota herättävää, mutta yhdessä historiallisen korkean työllisyyden, erittäin alhaisen työttömyyden ja kahden prosentin tuntumassa olevan inflaation kanssa kokonaiskuva näyttää selvästi tyydyttävältä, vaikka työvoimapulan riski onkin selvästi kasvanut, kun EU-kansalaisten mahdollisuudet työskennellä Isossa-Britanniassa heikkenevät.

Inflaatio on viime vuosien aikana ollut ajoittain yli tavoitteen heijastaen valuutan voimakasta heikentymistä Brexit-äänestyksen jälkeen, mikä on auttanut nostamaan tuontihintoja. Viime kuukausien aikana energian hinnat ovat auttaneet inflaatiota laskemaan takaisin kohti kahta prosenttia.

Talouden positiivisesta tilasta huolimatta esimerkiksi kuluttajien luottamus on laskenut nopeasti viime kuukausien aikana, mikä viittaa siihen, että kotitaloudet ovat kovin huolissaan EU-erosta, ehkä eniten epävarmuudesta sen suhteen, miten ero toteutetaan. Tämä huoli tulee tulevien kuukausien aikana asettamaan paineita Ison-Britannian talouskehitykselle. Se, miten Brexit toteutetaan, vaikuttaa jatkossa suuresti tulevien vuosien talouden dynamiikkaan.

Hieman tarkempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että Ison-Britannian talousongelmat ovat laajoja siitä huolimatta, että suhdanne juuri nyt on hyvä. Suurin osa Ison-Britannian talouskasvusta on viime vuosina tullut työllisyyden kasvusta. Tuottavuuden kasvu on ollut vielä huonompaa kuin suurimmassa osassa muista kehittyneistä maista, mikä on erityisen ongelmallista nyt, kun työvoiman kasvu ei enää voi luoda niin paljon kasvua. Pidemmän aikavälin näkökulmasta myös Ison-Britannian suuri vaihtotasevaje on ongelmallinen.

Kuinka riippuvainen Suomi on kaupasta Ison-Britannian kanssa?

Suomen 4,5 prosentin tavaravienti Isoon-Britanniaan on hieman vähemmän kuin tavaravientimme Venäjälle tai Kiinaan, joista kummallakin on reilun 5 prosentin osuus viennistä.

Kokonaistavaravientien suhde 2016

Lähteet: Lähteet: Aktia, IMF ja Macrobond
Suomen 4,5 prosentin tavaravienti Isoon-Britanniaan on hieman vähemmän kuin tavaravientimme Venäjälle tai Kiinaan, joista kummallakin on reilun 5 prosentin osuus viennistä. Iso-Britannia on tärkeä vientisektorillemme, mutta sen suuruusluokka on kaukana Saksasta ja Ruotsista.

Suomen tavaravienti Isoon-Britanniaan on pitkään ollut laskussa. Erityisesti finanssikriisin yhteydessä viennissämme Isoon-Britanniaan näkyi muutos alaspäin eikä se ole palautunut aiemmalle tasolleen. 

Suomi on paljon riippuvaisempi viennistä Isoon-Britanniaan kuin Iso-Britannia on viennistään Suomeen. Vienneissä ei ole absoluuttisesti katsottuna niin suurta eroa, mutta suhteessa maan koko vientiin vienti Isosta-Britanniasta Suomeen muodostaa häviävän pienen osan Ison-Britannian kokonaisviennistä.

Suomen vienti Isoon-Britanniaan on laaja-alaista, eikä isku osu mihinkään tiettyyn teollisuuteen, jos sellainen tulee. Sekä tuotekauppa, kemian teollisuus, konepajateollisuus että raaka-aine- ja energiateollisuus voivat joutua puristuksiin, mutta se riippuu enimmäkseen siitä, miten hyvin yritykset ovat varautuneet. Tällä hetkellä kaikki viittaa siihen, että mainitut alat ovat varautuneet hyvin.

Konepajateollisuuden vienti Isoon-Britanniaan on vähentynyt voimakkaasti finanssikriisin jälkeen, kun taas polttoaineen ja energian viennissä on nähty voimakas nousu, joten se on aiempaa riippuvaisempi Isosta-Britanniasta. Polttoaineen ja energian tuonti on samalla vähentynyt voimakkaasti viimeisten 10 vuoden aikana.

Tavaroiden tuonnin ja viennin arvo 2007-2017

Lähteet: Lähteet: Aktia, Tulli ja Macrobond

Tavaratuonti Iso-Britanniasta Suomeen 2007-2017

Lähteet: Lähteet: Aktia, Tulli ja Macrobond

Tavaravienti Suomesta Iso-Britanniaan 2007-2017

Lähteet: Aktia, Tulli ja Macrobond