Jaa

Korkoja ei nosteta

Nyt näyttää siltä, että euroalueen rahapolitiikan normalisoinnista pidetään taukoa vuonna 2019. Myös Yhdysvalloissa koronnosto-odotukset ovat vaimentuneet tuntuvasti.

Inflaatiopaineet edelleen maltilliset mutta palkat nousu-uralla

Ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatiopaineet pysyvät edelleen hillittyinä, ja suhdanne on viilentynyt maailmanlaajuisesti. Talouskeskustelua vuonna 2018 hallinnut kauppasota häilyy edelleen maailmantalouden yllä kuin pitkä varjo ja on jo johtanut voimakkaisiin häiriöihin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä ulkomaankaupassa. Samalla olemme nähneet suuri muutoksia keskuspankkien rahapolitiikan normalisointitavoitteissa talven aikana. Ennustamme nyt hyvin pieniä rahapoliittisia kiristyksiä ennustejaksolla. Nyt näyttää siltä, että euroalueen rahapolitiikan normalisoinnista pidetään taukoa vuonna 2019. Myös Yhdysvalloissa koronnosto-odotukset ovat vaimentuneet tuntuvasti.

 

Yhdysvaltain keskuspankki lähellä syklin huippua

Inflaatio Yhdysvalloissa

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Taloustilanne on edelleen melko hyvä Yhdysvalloissa finanssipoliittisen elvytyksen tukemana, mutta odotukset entisestään kiristyvästä rahapolitiikasta ovat saaneet väistyä talven aikana, mikä osoittaa yhä selvemmin, että talous siirtyy kohti hitaamman kasvun vaihetta ja että inflaatiopaineet eivät ole ylivoimaisia.

Yhdysvalloissa inflaatio on palannut samalle linjalle keskuspankin keskipitkän tavoitteen kanssa, mikä mahdollistaisi edelleen varovaiset askeleet kohti tiukempaa hallintoa, mutta reaalitaloudesta tulevat heikentyneet signaalit sekä aiempaa hillitymmät inflaatio-odotukset luovat hauraamman kokonaiskuvan. 
 
Yhdysvalloissa inflaatio on talven aikana liikkunut edelleen noin 2 prosentin tasolla. PCE-inflaatio oli joulukuussa 1,7 prosenttia ja ydininflaatio 1,9 prosenttia. Markkinat odottavat inflaatiopaineiden jatkuvan mutta eivät odota suuria liikkeitä ylöspäin. Pitkän ajan inflaatio-odotukset ovat nousseet yli 2,2 prosentin, mikä osoittaa, että markkinoilla on edelleen luottamusta keskuspankin kykykyyn pitää inflaatio noin 2 prosentissa.

Vuonna 2018 keskuspankki nosti korkoaan 4 kertaa. Yhdysvaltain keskuspankki on nostanut nykyisen syklin aikana korkoa 9 kertaa, mutta se on viestittänyt pitävänsä jatkossa hillitymmän linjan kiristysten suhteen.

 Odotamme Yhdysvaltain keskuspankilta huomattavasti varovaisempaa linjaa vuonna 2019. Odotettavissa on yksi koron nosto ja käytännönläheinen suhtautuminen taseen pienentämisiin. Yhdysvaltain keskuspankki ei halua viedä taloutta matalasuhdanteeseen, ja se tulee jatkossa harjoittamaan entistä datavetoisempaa rahapolitiikkaa. Aktian ennusteessa Yhdysvaltain inflaatio on keskimäärin 1,9 prosenttia vuonna 2019 ja 1,9 prosenttia vuonna 2020.

Inflaatioennuste

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

EKP ei nosta korkoakaan

Ennustamme EKP:n nostavan koron ensimmäistä kertaa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kyseiseen nostoon liittyy paljon epävarmuutta.

Euroalueen inflaatio

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Korko- ja valuuttaennusteet

Ennustejakso 2019-2020 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroopan talous kulkee kohti yhä heikompaa kasvua, ja odotettu koronnosto vuonna 2019 siirtyykin keskuspankin kommunikaation mukaan ainakin vuodelle 2020, mahdollisesti jopa pidemmälle.

Vuonna 2018 näimme monta askelta kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa, myös euroalueella. EKP lopetti tukiostonsa vuodenvaihteessa ilman suurempia markkinareaktioita. Nyt, kun tukiostojen aika on ohi, on huomio siirtynyt korkoihin. EKP on viestittänyt vahvasti, että se ei ala pienentää taseitaan vielä pitkään aikaan, ja se on nyt myös indikoinut, että korot eivät nouse tänä vuonna. Ennustamme että EKP nostaa koron ensimmäistä kertaa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta kyseiseen koronnostoon liittyy paljon epävarmuutta.

Euroalueen inflaatio oli 1,5 % helmikuussa, ja ydininflaatio oli edelleen melko matala, 1,2 %, mikä alleviivaa sitä, että inflaationäkymät ovat edelleen hillityt, vaikka kasvavasta palkkainflaatiosta onkin merkkejä euroalueella. Laskenut öljyn hinta jarrutti inflaatiota vuoden 2018 lopussa, mutta vuonna 2019 tapahtunut korjaus nostaa inflaatiota jälleen. Nämä öljyn hinnan heilahtelut eivät aiheuta pysyviä inflaatiopaineita. Aktian uudessa ennusteessa inflaatio on 1,6 % vuonna 2019 ja 1,8 % vuonna 2020.

Markkinakorot ovat pysyneet hyvin vaisuina, mutta lyhyissä koroissa on nähty jonkinlainen korjaus ylöspäin vuoden 2018 ja vuoden 2019 alun aikana heijastaen odotuksia koron nostosta vielä tänä vuonna. 12 kuukauden euribor on noussut noin -0,2 prosentin pohjalukemista lähemmäs -0,1 prosentin tasoa.  3 kuukauden euriborkorossa ei ole nähty yhtä paljon liikettä, ja se on edelleen noin -0,3 prosenttia. Nyt, kun odotus koron nostosta on väistynyt, ei ole syytä odottaa, että tämä kehitys jatkuisi.

Joukkovelkakirjalainojen pidemmät korot ovat myös olleet hyvin vaisuja sen jälkeen, kun EKP lopetti tukiostonsa. Saksan 10 vuoden korko on lähellä 0,1 prosentin tasoa, eli huomattavasti alempana kuin moneen vuoteen. Myös suurimmassa osassa muita euroalueen maita on nähty tasokorjaus alaspäin. Näiden alaspäin suuntautuvien liikkeiden taustalla ovat vaisuina pysyneet inflaatiopaineet sekä heikentyneet kasvunäkymät.

Eurodollari pysyi vakaana vuoden 2018 lopussa ja vuoden 2019 alussa, ja se on liikkunut välillä 1,12–1,15. Odotamme, että valuuttapari pysyy edelleen lähellä näitä tasoja tulevan puolen aikana, mutta emme enää odota lisäpaineita valuuttapariin euroalueen parantuneesta tilanteesta, vaan näemme, että heikot näkymät tulevat pitämään valuuttaparin aika lähellä nykyisiä tasoja.Valuuttakurssi, USD per EUR

. Lähteet: Aktia ja Macrobond
Jaa