Jaa

Korkojen nousua odotettavissa

Korot ovat pysyneet kuusi vuotta epätavallisen alhaisina, eivätkä euroalueen lyhyet korotkaan ole tänä aikana nousseet. Nyt on ensimmäistä kertaa nähtävissä merkkejä korkojen noususta ennustekauden aikana.

Inflaatio

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Korot ovat pysyneet kuusi vuotta epätavallisen alhaisina, eivätkä euroalueen lyhyet korotkaan ole tänä aikana nousseet. Nyt on ensimmäistä kertaa nähtävissä merkkejä korkojen noususta ennustekauden aikana. Muutokset jäävät edelleen marginaalisiksi ja niitä on odotettavissa vasta vuonna 2019, mutta suunta on muuttumassa, minkä merkitystä ei pidä aliarvioida.

EKP nosti ohjauskorkoaan viimeksi vuonna 2011. Sen jälkeen seurasi pitkäksi venähtänyt ajanjakso, jonka aikana rahapoliittiset kannustimet kasvoivat. Yhdysvaltain keskuspankki aloitti rahapolitiikkansa varovaisen kiristämisen vuoden 2015 lopussa. Nyt moni asia viittaa siihen, että Euroopan keskuspankki olisi valmis samaan noin kolmen ja puolen vuoden viiveellä.

Aktian uuden ennusteen mukaan EKP lakkauttaa nykyisen osto-ohjelmansa vuoden 2018 kuluessa. Keskuspankin ilmoituksen mukaan tukiostot puolitetaan 30 miljardiin euroon kuukaudessa tammikuussa 2018 ja pidetään sillä tasolla syyskuuhun asti. Taloustilanteen mukaan keskuspankki voi sen jälkeen vielä pidentää tukiostojen voimassaoloa. Pidämme todennäköisimpänä kolmen kuukauden pidennystä. EKP:n purettua tukiosto-ohjelmansa seuraava askel on korkojen nosto. Arvioidemme mukaan todennäköisintä on ensimmäinen koronnosto vuoden 2019 puolivälissä, minkä jälkeen korkoja ei enää nosteta vuoden 2019 aikana.

Yhdysvalloissa odotamme nykyisen varovasti kiristyvän politiikan linjan jatkuvan, vaikka näkymiä hallitsee epätavallisen suuri epävarmuus, kun keskuspankki saa Jerome Powellin uudeksi pääjohtajaksi ja samalla myös monet muut keskuspankin johtoon kuuluvat henkilöt vaihtuvat. Aktian uuden ennusteen mukaan Yhdysvaltain keskuspankki nostaa korkoa joulukuussa pidettävässä kokouksessa ja jatkaa rahapolitiikkansa kiristämistä kahdella koronnostolla ensi vuonna ja kahdella sitä seuraavana vuonna. Koronnostojen ohella keskuspankki myös tietoisesti ja varovasti supistaa tasettaan jättämällä sijoittamatta edelleen aiempia tukiostojaan, mitä se on tehnyt tähän asti.

Inflaatio

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

EKP:n purettua tukiosto-ohjelmansa seuraava askel on korkojen nosto. Arvioidemme mukaan todennäköisintä on ensimmäinen koronnosto vuoden 2019 puolivälissä, minkä jälkeen korkoja ei enää nosteta vuoden 2019 aikana.

Korot ja valuutta

Ennuste 2017-2019 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Rahapolitiikan normalisointi on päässyt vauhtiin, mikä muuttaa rajoitusalan toimintaympäristöä. Markkinoiden näkökulmasta osto-ohjelman purkaminen merkitsee huomattavaa riskiä levottomuuden lisääntymisestä markkinoilla ja aiheuttaa spekulaatioita siitä, miten EKP:n jättämä tyhjä tila täytetään. Reaalitalouden kannalta keskeinen kysymys on, miten hyvin talous kestää ympäristössä, jossa ei ole heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä eikä runsaan löysän rahan politiikkaa. Muutosprosessissa voi aina tapahtua yllätyksiä, ja suurena kysymyksenä on, kehittyykö taustainflaatiopaine riittävän suureksi.

Inflaatio-odotuksissa tai inflaatiokehityksessä ei ole viime kuukausina tapahtunut suuria muutoksia. Euroalueella inflaatio-odotukset ovat pysyneet maltillisina. Markkinoiden pitkän aikavälin odotukset ovat marraskuussa nousseet kesän pohjalukemista noin 1,7 %:iin  Lyhyellä aikavälillä markkinoiden inflaatio-odotukset ovat edelleen noin 1,2 %, mikä vastaa yleisesti hidasta inflaatiovauhtia. Syksyn aikana inflaatiovauhti on nopeutunut hieman ja on nyt noin 1,5 %. Välimatka deflaatiouhkaan on turvallinen, mutta samalla taso on liian kaukana 2 %:sta, jotta inflaation voitaisiin sanoa vastaavan keskuspankin tavoitetta.

Yhdysvalloissa inflaatio on kesän ja syksyn aikana pysytellyt samalla tasolla kuin euroalueella. Markkinoiden inflaatio-odotukset ovat siellä kuitenkin huomattavasti vakaammat, ja sekä lyhyen että pitkän aikavälin inflaatio-odotukset kuvastavat markkinoiden luottamusta siihen, että keskuspankki saavuttaa inflaatiotavoitteensa.

Aktian uudessa ennusteessa Yhdysvaltain inflaatio on keskimäärin 2 % vuonna 2017 ja nousee 2,1 %:iin vuosina 2018 ja 2019. Euroalueella hintapaineet pysyvät maltillisempina, ja ennustamme kuluttajahintojen nousevan 1,6 % vuonna 2017, 1,5 % vuonna 2018 ja 1,6 % vuonna 2019.

Rahapolitiikan normalisointi on päässyt vauhtiin, mikä muuttaa rajoitusalan toimintaympäristöä. Markkinoiden näkökulmasta osto-ohjelman purkaminen merkitsee huomattavaa riskiä levottomuuden lisääntymisestä markkinoilla ja aiheuttaa spekulaatioita siitä, miten EKP:n jättämä tyhjä tila täytetään.

Pitkät korot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond
Lyhyissä markkinakoroissa emme odota tapahtuvan suuria muutoksia. Lyhyet korot ovat pysyneet viime kuukausina suurin piirtein ennallaan. 3 kuukauden euribor on jatkanut hidasta laskuaan kohti ottolainauskorkoa, joka on -0,4 %, ja samoin 12 kuukauden euribor. Nousuliikettä ei ole vielä tapahtunut, ja sitä voidaan odottaa vasta, kun merkkejä vähintään talletuskoron lähtemisestä nousuun on havaittavissa.

Vuonna 2017 ovat Euroopan pitkät korot liikkuneet maakohtaisten riskien mukaisesti, vaikka EKP:n osto-ohjelma on vaimentanut liikkeitä. Myös ilmoitus siitä, että EKP:n tukiostot eivät välttämättä lopu syyskuussa 2018, on loppusyksystä kaventanut korkoeroja. Saksan pitkä korko on noussut maltillisesti vuodenvaihteen 0,2 %:sta marraskuun noin 0,4 %:iin. Saksan korossa näyttää olevan hieman nousupainetta, ja ennustamme koron pysyvän suunnilleen nykytasolla vuoden 2017 loppuun mutta nousevan maltillisesti 1 %:iin vuonna 2018.

Euro on vuonna 2017 vahvistunut voimakkaasti suhteessa dollariin, mutta syyskuun huippunoteerausten jälkeen se on laskenut noin 1,16:n tasolle. Emme odota suuria valuutan kurssimuutoksia vuoden 2017 lopulla, mutta rahapolitiikan suhteellinen muutos ja varsinkin EKP:n ilmoitus osto-ohjelman päättymisen jättämisestä avoimeksi auttaa lyhyellä aikavälillä jonkin verran pitämään euron kurssia alhaisena. Pitkällä aikavälillä odotamme kurssin mahdollisesti jossain määrin vahvistuvan vuonna 2018.

EUR/USD-valuuttakurssi

. Lähteet: Aktia ja Macrobond
Jaa