Jaa

Korkonäkymät edelleen vaisut

Käynnissä oleva rahapoliittinen normalisointiprosessi tulee todennäköisesti jossain vaiheessa johtamaan lisääntyneeseen turbulenssiin. Vuoden 2018 toinen puolisko tulee olemaan erittäin kiinnostava; EKP:n tukiohjelma lähestyy loppuaan ja FED jatkaa taseidensa pienentämistä. Jos koronnostoihin liittyviin odotuksiin tulee lisää muutoksia, se saattaa aiheuttaa jaksoittaista epävarmuutta.

Vuoden 2018 ensimmäiset kuukaudet ovat olleet rauhattomia markkinoilla, ja lisäksi Yhdysvaltojen talouspolitiikka on lisännyt taloudellisia näkymiä koskevia huolia. Vaikka pörsseissä on nähty sahaamista ja volatiliteetin paluuta, korot ovat pysyneet melko vakaina euroalueella.

Käynnissä oleva rahapoliittinen normalisointiprosessi tulee todennäköisesti jossain vaiheessa johtamaan lisääntyneeseen turbulenssiin. Vuoden 2018 toinen puolisko tulee olemaan erittäin kiinnostava; EKP:n tukiohjelma lähestyy loppuaan ja FED jatkaa taseidensa pienentämistä. Jos koronnostoihin liittyviin odotuksiin tulee lisää muutoksia, se saattaa aiheuttaa jaksoittaista epävarmuutta.

Euroalueen inflaationäkymät heikot

Vaikka Yhdysvaltojen inflaationäkymät näyttävät olevan linjassa keskuspankin tavoitteen kanssa, euroalue taistelee edelleen hintapaineiden puutteen kanssa. Inflaatio oli 1,2 prosenttia huhtikuussa, ja markkinoiden pitkäaikaiset inflaatio-odotukset ovat edelleen merkittävästi alle 2 prosenttia.

Inflaatio

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio euroalueen maissa

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vaikka Yhdysvaltojen inflaationäkymät näyttävät olevan linjassa keskuspankin tavoitteen kanssa, euroalue taistelee edelleen hintapaineiden puutteen kanssa. Inflaatio oli 1,2 prosenttia huhtikuussa, ja markkinoiden pitkäaikaiset inflaatio-odotukset ovat edelleen merkittävästi alle 2 prosenttia.  Pitkäaikaiset markkinaodotukset ovat noin 1,7 prosenttia.  Lyhyemmällä aikavälillä markkinoiden inflaatio-odotukset ovat nousseet hieman ja ovat noin 1,4 prosenttia yleisesti heikkojen inflaatiolukujen vuoksi. 

Öljynhinta on noussut voimakkaasti kevään aikana ja on nyt 74,6 dollaria tynnyriltä, mikä on selvästi enemmän kuin maaliskuussa, jolloin hinta oli 65,5 dollaria tynnyriltä. Tämä nousu aiheuttaa inflaatioon väliaikaisia nousupaineita, mutta se ei ole kestävä vetävä tekijä.

Aktian uudessa ennusteessa odotamme inflaatiopaineiden pysyvän keskimäärin melko alhaisina euroalueella. Mitään konkreettista deflaation uhkaa ei tosin ole, mikä mahdollistaa sen, että keskuspankki voi aloittaa elvytyksen alasajon, vaikka on edelleen kovin epäselvää, kuinka, milloin ja miten paljon EKP aikoo tehdä.

Yhdysvalloissa inflaatio on liikkunut edelleen noin 2 prosentin tasolla. PCE-inflaatio oli 2,0 prosenttia maaliskuussa. Markkinat odottavat inflaatiopaineiden jatkuvan. Pitkäaikaiset inflaatio-odotukset ovat nousseet yli 2,4 prosentin, mikä osoittaa markkinoiden uskovan, että keskuspankki ei enää taistele heikkojen hintapaineiden kanssa. 
Aktian muuttumattomana pysyneen ennusteen mukaan Yhdysvaltojen inflaatio on keskimäärin 2,1 prosenttia vuosina 2018 ja 2019, mikä tarkoittaa sitä, että keskuspankki saavuttaa tavoitteensa hintojen vakaudesta siten, kuin se on määritelty.

Korot nousevat hitaasti

Korko ja valuutta

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Odotamme EKP:n ajavan nykyisen osto-ohjelmansa alas vuoden 2018 aikana. Reaalitalouden ja inflaatiopaineiden tilanteesta riippuen EKP lopettaa ohjelman joko syyskuussa tai pidentää ja supistaa sitä 2–3 kuukauden ajan. Pidämme todennäköisimpänä, että EKP pidentää ja vähentää tukiostoja joitain kuukausia syyskuun jälkeen heikkojen inflaatiopaineiden takia, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat ja paljon riippuu siitä, mitä taloudessa tapahtuu tulevan puolen vuoden aikana.

Ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Odotamme EKP:n ajavan nykyisen osto-ohjelmansa alas vuoden 2018 aikana. Reaalitalouden ja inflaatiopaineiden tilanteesta riippuen EKP lopettaa ohjelman joko syyskuussa tai pidentää ja supistaa sitä 2–3 kuukauden ajan. Pidämme todennäköisimpänä, että EKP pidentää ja vähentää tukiostoja joitain kuukausia syyskuun jälkeen heikkojen inflaatiopaineiden takia, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat ja paljon riippuu siitä, mitä taloudessa tapahtuu tulevan puolen vuoden aikana.

Jos hyvä kehitys jatkuu ja hintapaineet nousevat, EKP:llä ei ole mitään syytä olla lopettamatta ohjelmaa ja suunnata katseita kohti ensimmäistä koronnostoa. Pidämme todennäköisimpänä, että ensimmäinen koronnosto tapahtuu vuoden 2019 toisella puoliskolla ja että näemme yhden koronnoston vuonna 2019. Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta markkinoilla ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon. Reaalitalouden näkökulmasta suuri kysymys on, kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa.

Vaikka odottamamme koronmuutokset ovat marginaalisia, ei niitä voi jättää huomiotta, sillä suunta on muuttumassa. Lyhyet korot ovat tähän asti olleet melko muuttumattomia. 3 kuukauden euribor on pysynyt pidemmän aikaa hieman alle -0,3 prosentin.  12 kuukauden euribor lopetti laskemisen loppusyksystä ja on ollut sen jälkeen -0,2 prosentin tasoilla. Nousuliikkeitä ei ole vielä nähty, ja niitä on odotettavista vasta, kun merkkejä ainakin talletuskoron käänteestä ylöspäin on nähtävissä. 

Yhdysvalloissa on nähty suuria liikkeitä sekä pitkissä että lyhyissä koroissa kevään aikana. Inflaatiopaineet ovat kasvaneet ja kasvunäkymät lyhyellä aikavälillä parantuneet. Lyhyet korot ovat nousseet erityisen nopeasti, mikä on herättänyt keskusteluja näkymistä. Samalla on tärkeä muistaa, että Yhdysvaltojen ohjauskorko on noussut ja että keskuspankki on samalla pienentänyt taseitaan, mikä lisää kiristävää vaikutusta entisestään. Odotamme inflaatiopaineiden olevan tuntuvia mutta linjassa odotusten kanssa ja että keskuspankki nostaa korkoa vielä kaksi kertaa tänä vuonna.  

Vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana olemme nähneet suhteellisen pieniä liikkeitä euroalueen pitkissä koroissa. Erot Saksan korkoihin ovat jopa pienentyneet, mikä heijastaa sitä, että huoli esimerkiksi Italian ja Espanjan poliittisesta tilanteesta on ollut yllättävän pieni niissä maissa, joissa on käynnissä vaikeita poliittisia prosesseja.  EKP:n osto-ohjelman alasajon hinnoittelu ei myöskään ole tuntuvaa tällä hetkellä, mikä lisää riskejä jatkossa. 
Yhdysvalloissa odotamme pitkien korkojen jatkavan nousuaan vuosina 2018 ja 2019. Olemme jo saaneet ensikosketuksen 3 prosenttiin 10-vuotisissa valtionlainakoroissa ja odotamme koron nousevan yli 3 prosenttiin kesän aikana.

Euro vahvistui tuntuvasti vuonna 2017 ja vuoden 2018 alussa vuoden 2016 lopun noin 1,04:stä lähelle 1,25:tä vuoden 2018 alussa. Viime kuukausien aikana on nähty heikentymistä, ja valuutta on nyt tasolla 1,2. Emme odota suuria muutoksia valuuttaan vuonna 2018, mutta odotamme euron vahvistuvan hieman. Rahapolitiikan suhteellinen muutos voi aiheuttaa yllätyksiä, jos kehitys ei noudata markkinoiden EKP:n tulevalle toiminnalle asettamaa hieman varovaisempaa hinnoittelua. Yhdysvalloista voi tulla myös suuria yllätyksiä. Erityisesti, jos keskuspankki ei toimi niin aggressiivisesti, kuin markkinat nyt hinnoittelevat.

10-vuotiset joukkovelkakirjakorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Valuuttakurssi

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond
Jaa