Jaa

Korot ovat saavuttaneet pohjan

Olemme nähneet suuria liikkeitä sekä korko- että osakepuolella, ja näyttää hyvin todennäköiseltä, että volatiliteetti on tullut jäädäkseen tai ainakin, että erittäin alhaisen volatiliteetin aika on joksikin aikaa ohi.

Inflaatioennusteet

Vuotuinen %-muutos Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio joissakin euroalueen maissa

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja MacrobondVuoden 2018 alku on tarjonnut suurta vaihtelua markkinoilla ympäri maailman pitkän epätavallisen rauhallisen jakson jälkeen. Olemme nähneet suuria liikkeitä sekä korko- että osakepuolella, ja näyttää hyvin todennäköiseltä, että volatiliteetti on tullut jäädäkseen tai ainakin, että erittäin alhaisen volatiliteetin aika on joksikin aikaa ohi.

Käynnissä oleva rahapolitiikan normalisointi tulee luultavasti johtamaan turbulenssiin jatkossakin. Vuosi 2018 tulee olemaan hyvin kiinnostava. EKP:n tukiostot lähestyvät loppuaan, ja FED jatkaa taseensa keventämistä. Muut muutokset korkojen nousuun liittyen voivat luoda epävarmuuden aikoja.

Pidämme lisääntynyttä volatiliteettia merkkinä siitä, että markkinat valmistautuvat tosissaan politiikan normalisointiin. Siitä huolimatta näkemyksemme korkokehityksestä pysyy kutakuinkin muuttumattomana.

Euroalue: ensimmäinen koronnosto 2019

Kun EKP on lopettanut tukiohjelmansa katseet siirtyvät ensimmäiseen koronnostoon. Arvioimme ensimmäisen koronnoston tapahtuvan todennäköisimmin vuoden 2019 puolivälissä ja että näemme vain yhden koronnoston vuonna 2019.

Korot ja valuutat

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaationäkymät ovat edelleen vaisut euroalueella. Markkinat eivät odota, että inflaatio nousisi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä kahteen prosenttiin. Inflaatio-odotukset ovat pysyneet vaisuina euroalueella. Pitkän aikavälin markkinaodotukset ovat noin 1,75 prosentissa.  Markkinoiden lyhyen aikavälin inflaatio-odotukset ovat nousseet hieman ja ovat noin 1,3 prosentissa, mikä heijastaa yleisesti heikkoja inflaatiolukuja. Inflaatio oli tammikuussa 1,3 % euroalueella.

Öljyn hinta, joka oli maaliskuun puolivälissä 65,5 dollaria per tynnyri, luo väliaikaisesti hieman painetta inflaation nousulle. Maaliskuussa 2017 öljyn hinta oli noin 54 dollaria tynnyriltä.Aktian uuden ennusteen mukaan inflaatiopaine pysyy keskimäärin hyvin matalana euroalueella. Mitään konkreettista deflaation uhkaa ei kuitenkaan ole, mikä mahdollistaa sen, että keskuspankki voi alkaa ajaa elvytystä alas.

EKP nosti ohjauskorkoa viimeksi vuonna 2011. Sen jälkeen olemme nähneet pitkittyneen lisääntyneen rahapoliittisen elvytyksen ajanjakson. Yhdysvaltojen keskuspankki aloitti varovaisen kiristyksen vuoden 2015 lopussa, ja nyt moni asia viittaa siihen, että Euroopan keskuspankki olisi valmis seuraamaan perässä noin 3,5 vuoden viiveellä.

Rahapolitiikan normalisointi on käynnistynyt, mikä tarkoittaa sitä, että taloudelliset näkymät muuttuvat. Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon. Reaalitalouden näkökulmasta suuri kysymys on, kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa. Muutosprosessin aikana voi aina tapahtua yllättäviä asioita, ja suuri kysymys on, onko pohjalla oleva inflaatiopaine riittävän suuri. 

Kun korot ovat pysyneet kuusi vuotta epätavallisen alhaisina lyhyet korot mukaan lukien, ennnustamme lyhyiden korkojen nousevan euroalueella ennustekauden aikana.  Edelleen kyse on vain marginaalisista muutoksista ja vasta vuonna 2019, mutta suunta on muuttumassa, eikä sitä pidä aliarvioida. Lyhyet korot ovat tähän asti olleet melko muuttumattomia. Kolmen kuukauden euribor on ollut pidemmän aikaa hieman alle -0,3 %.  12 kuukauden euriborin lasku pysähtyi loppusyksystä, ja siitä asti se on ollut noin -0,2 %. Nousuliikkeitä ei ole vielä nähty, ja niitä on odotettavista vasta, kun ainakin talletuskoron käänteestä ylöspäin on nähtävissä merkkejä. 

Inflaatio on noussut syksyn aikana aavistuksen ja on nyt noin 1,5 %. Olemme vielä turvallisella etäisyydellä deflaation uhasta mutta edelleen liian kaukana kahdesta prosentista, että voisimme sanoa inflaation olevan linjassa keskuspankin tavoitteen kanssa.

Meidän näkemyksemme EKP:n toiminnasta ei oikeastaan ole muuttunut marraskuussa tekemämme edellisen ennusteen jälkeen. Odotamme, että EKP ajaa nykyisen osto-ohjelmansa alas vuoden 2018 aikana. EKP lopettaa ohjelmansa syyskuussa tai pidentää ja supistaa sitä 2-3 kuukaudeksi reaalitalouden tilanteesta ja inflaatiopaineesta riippuen. Pidämme todennäköisimpänä, että EKP lopettaa tukiostot kokonaan syyskuussa, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat ja paljon riippuu siitä, mitä taloudessa tapahtuu tulevan puolen vuoden aikana. Jos hyvä kehitys jatkuu, ja hintapaine jatkaa nousuaan varovaisesti, EKP voi huoletta lopettaa ohjelma ja suunnata katseet ensimmäiseen koronnostoon. Arvioimme ensimmäisen koronnoston tapahtuvan todennäköisimmin vuoden 2019 puolivälissä ja että näemme vain yhden koronnoston vuonna 2019.
 
 
 

Pidämme todennäköisimpänä, että EKP lopettaa tukiostot kokonaan syyskuussa, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat ja paljon riippuu siitä, mitä taloudessa tapahtuu tulevan puolen vuoden aikana.

FED kiristää vastauksena veropakettiin

10-vuotisia joukkovelkakirjakorkoja

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Yhdysvalloissa on tapahtunut joitakin tärkeitä muutoksia viimeisimmän ennusteemme jälkeen. Republikaanien veropaketti hyväksyttiin, mikä tulee lisäämään kasvua seuraavien kahden vuoden aikana. Olemme korjanneet ennustettamme Yhdysvaltojen bkt-kasvusta ylöspäin. Odotamme myös, että inflaatiopaine tulee olemaan niin paljon selvempi, että keskuspankki nostaa korkoja kolme kertaa tänä vuonna.  

Yhdysvalloissa inflaatio on ollut talven aikana edelleen lähellä kahta prosenttia. CPI-inflaatio oli joulukuussa 2,1 %, kun taas PCE-inflaatio oli 1,7 %. Markkinat odottavat inflaatiopaineen jatkuvan. Pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat nousseet 2,4 prosenttiin, mikä indikoi sitä, että markkinat eivät usko keskuspankin enää tarvisevan kamppailla heikon hintapaineen kanssa.  Aktian uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen inflaatio on keskimäärin 2,1 % vuonna 2018 ja 2019, mikä tarkoittaa sitä, että keskuspankki saavuttaa tavoitteensa hintavakaudesta siten, kuin se on määritelty.

Vuoden 2018 alussa näimme suhteellisen suuri liikkeitä pitkissä koroissa ottaen huomioon pitkän aikaa vallinneen erittäin matalan tason. Monissa maissa, esimerkiksi Suomessa, Saksassa ja Ranskassa, 10-vuotiset valtionlainakorot ovat nousseet vuoden 2017 lopun pohjalukemista, mikä heijastaa odotuksia paitsi siitä, että EKP:n tukiostot vähitellen loppuvat, mutta myös paremmasta kasvusta ja inflaationäkymistä.

Vaikka erot koroissa ovat olleet pienemmät kuin ilman tukiostoja, korot ovat liikkuneet maakohtaisten riskien mukaisesti. Saksan pitkä korko, joka oli alimmillaan syksyllä 2016, kun se oli negatiivinen, on noussut 0,75 prosenttiin. Vuoden 2017 lopussa korko oli vielä 0,3 %. Liikkeet ovat olleet samaa suuruusluokka muissakin euroalueen ydinmaissa.

Joissakin maissa, esimerkiksi Italiassa, pitkät korot ovat pysyneet korkeampina kuin Saksassa, mutta erot koroissa ovat pienentyneet vuoden 2018 alun aikana. Näemme Saksan korossa pientä painetta ylöspäin ja ennustamme koron nousevan yli yhden prosentin vuonna 2018 ja jatkavan nousuaan maltillisesti vuoden 2019 aikana. Tukiostojen purkamisen yhteydessä voi tapahtua suurempia heittoja ja korjauksia euroalueen maiden välillä. Odotamme maakohtaisten riskien saavan enemmän painoarvoa vuoden aikana, eikä nopeita heittoja voi sulkea pois varsinkaan maissa, joilla on poliittisia ja taloudellisia haasteita, kuten Italiassa. Yhdysvalloissa odotamme pitkien korkojen jatkavan ylöspäin kiipeämistä ja nousevan yli kolmen prosentin kuluvan vuoden aikana.

Euro vahvistui vuoden 2017 aikana voimakkaasti suhteessa dollariin, ja kehitys on jatkunut vuonna 2018. Erityisesti suuret odotukset siitä, että keskuspankki kiristää enemmän kuin aiemmin odotettiin, ovat tukeneet kehitystä. Emme odota valuuttaan suuria muutoksia vuonna 2018, mutta rahapolitiikan suhteellinen muutos voi aiheuttaa yllätyksiä, jos kehitys ei seuraa markkinoiden tämänhetkistä melko optimistista kuvaa EKP:n tulevasta toiminnasta. 
 

Euron valuuttakurssi

Ennuste 8.3.2018 lähtien Lähteet: Aktia ja Macrobond
Jaa