Jaa

Kuinka paljon Yhdysvallat ravistelee maailmantaloutta?

Tuleeko kuitenkin kauppasota?


Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, on edelleen todennäköisintä, että kasvu pysyy hyvänä lyhyellä aikavälillä, vaikka alasuuntaiset riskit alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on tuntuvia riskejä sekä alas- että ylöspäin.

Maailman ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Rauhallisen ja hyvän kasvuvuoden 2017 jälkeen vuoden 2018 alku on osoittautunut huomattavasti rauhattomammaksi ja volatiilimmaksi. Rahapolitiikan normalisointi sekä voimakkaampien inflaatiopaineiden pelko erityisesti Yhdysvalloissa yhdessä yhä aggressiivisemman kauppasotaretoriikan kanssa ovat saaneet sekä markkinat että luottamusindikaattorit poikkeamaan nousevalta uralta, johon ehdimme tottua vuonna 2017.

Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, on edelleen todennäköisintä, että kasvu pysyy hyvänä lyhyellä aikavälillä, vaikka alasuuntaiset riskit alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä on tuntuvia riskejä sekä alas- että ylöspäin. Yhdysvaltojen verohelpotukset johtivat siihen, että nostimme Yhdysvaltojen ennustetta jo maaliskuussa kulutuksen ja sijoittamisen parempien näkymien vuoksi tulevan kahden vuoden aikana. On kuitenkin mahdollista, että verohelpotukset yhdessä täyttä kapasiteettiaan lähestyvien työmarkkinoiden kanssa vauhdittavat kasvua vielä enemmän, kuin olemme ennustaneet. Samalla ylikuumenemisen ja sitä seuraavan laskun riski kasvaa.

Amerikan talouden näkymät ovat edelleen konfliktintäyteiset, ja esimerkiksi lyhyiden korkopapereiden nopea koronnousu on huolestuttanut paljon viime kuukausien aikana. Yhdysvaltojen keskuspankin lokakuussa 2017 aloittamat taseen pienentämiset ovat nyt jatkuneet niin pitkään ja jo 30 miljardia lähestyvät kuukausittaiset pienennykset alkavat olla niin suuret, että ne vaikuttavat kiristävästi maailmantalouteen.

Vaikka Yhdysvallat kulkee rahapoliittisesti kohti yhä kireämpiä aikoja, euroalueen näkymiä dominoi edelleen löysä rahapolitiikka ja EKP:n signaalit korostavat varovaisuutta ja tarkkuutta. Mikään ei viittaa siihen, että EKP yllättäisi odotettua nopeammalla rahapolitiikan normalisoinnilla, vaan varovaisuus on tärkeintä tulevina vuosina, mikä on perusteltua ottaen huomioon Yhdysvaltojen tilanteen yhdistettynä edelleen hyvin maltillisiin hintapaineisiin. Varovaisuudesta huolimatta erittäin löysä rahapolitiikka tulee jäämään historiaan tulevien vuosien aikana, mikä lisää maailmantalouden riskejä.

Luottamus talouden kehitykseen on edelleen ollut hyvä neljän ensimmäisen kuun aikana vuonna 2018, mutta pieni korjaus alaspäin on nähtävissä erityisesti teollisuuden luottamuksessa, mikä heijastaa tämänhetkistä tilannetta ympäröivää epävarmuutta.  Luottamusindikaattoreiden tasot ovat edelleen hyvin korkeat, mutta ne viittaavat siihen, että vuoden 2017 lopussa nähty uskomattoman vahva kasvu esimerkiksi euroalueella voi hidastua jonkin verran vuoden 2018 alussa. BKT-luvut 0,4 % tukevat juuri tätä käsitystä. 

Viime kuukausien aikana inflaationäkymiä on hallinnut lievä hermostuneisuus, mutta näkymissä ei ole nähty suuria muutoksia. Inflaatiopaineet ovat nousseet asteittain Yhdysvalloissa, ja inflaatio on jo linjassa tavoitteiden kanssa. Euroopassa inflaatio-odotukset ovat yhä heikot, eivätkä markkinat tai ammattimaiset ennustajat odota, että inflaatio palautuisi kahteen prosenttiin, mutta hyvin lähelle kuitenkin, minkä pitäisi riittää keskuspankille. 

 

Amerikan talouden näkymät ovat edelleen konfliktintäyteiset, ja esimerkiksi lyhyiden korkopapereiden nopea koronnousu on huolestuttanut paljon viime kuukausien aikana. Yhdysvaltojen keskuspankin lokakuussa 2017 aloittamat taseen pienentämiset ovat nyt jatkuneet niin pitkään ja jo 30 miljardia lähestyvät kuukausittaiset pienennykset alkavat olla niin suuret, että ne vaikuttavat kiristävästi maailmantalouteen.

Maailman vienti

6 kk liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia och Macrobond

Ennuste

Maailman kasvu

% vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,8 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,7 prosentista, mikä heijastaa lähinnä talven hieman voimakkaampaa kasvua. Kasvu pysyy vuonna 2019 suunnilleen samalla tasolla ja kasvaa 3,7 prosenttia.

Maailmantalouden kasvu on pysynyt hyvänä vuoden 2018 alussa, mutta erityisesti ostopäällikköindeksit viittaavat siihen, että ainakin toistaiseksi terävin kasvuhuippu nähtiin vuoden 2017 lopussa. Tästä huolimatta pidämme todennäköisimpänä sitä, että maailmantalous kasvaa edelleen hyvin tulevina vuosina. Sekä ylikuumenemisen että äkillisen laskun riskit ovat kasvaneet erityisesti Yhdysvalloissa. Lyhyellä aikavälillä taloutta elvyttävä antelias veropaketti yhdessä maailman markkinoita ravistelleiden kauppasotapuheiden sekä rahapolitiikan normalisoinnin kanssa asettavat ennen kaikkea Yhdysvaltojen talouden koetukselle, mutta myös euroalueen kasvu on tällä hetkellä kyseenalaista, joten suuret rakennuspalikat horjuvat.

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,8 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,7 prosentista, mikä heijastaa lähinnä talven hieman voimakkaampaa kasvua. Kasvu pysyy vuonna 2019 suunnilleen samalla tasolla ja kasvaa 3,7 prosenttia. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kehittyvien talouksien kasvutahti nousee ja kehittyneiden talouksien kasvu kääntyy varovaisesti alaspäin euroalueen ja Japanin potentiaalisen kasvutahdin takapakin vuoksi.  

Olemme korjanneet euroalueen ennustettamme aavistuksen alaspäin, ja se on nyt 2,1 prosenttia vuodelle 2018 ja 1,9 prosenttia vuodelle 2019. Vuoden 2018 alku on ollut heikompi kuin vuoden 2017 loppu, mikä puhuu kasvutahdin hienoisen hidastumisen puolesta. Pitkällä aikavälillä näemme euroalueen kasvupotentiaalin olevan edelleen heikko. Ikääntyminen, rakenteellisten uudistusten puute sekä tuottavuuden heikko kasvu luovat tilanteen, jossa kasvupotentiaali ei ole kovin hyvä.

Näkymät kehittyvissä talouksissa, Kiina etupäässä, ovat edelleen hyvät. Kasvutahti nousee ennusteen mukaan 4,9 prosenttiin vuonna 2018 ja 4,9 prosenttiin vuonna 2019. Ennen kaikkea Aasia toimii kehittyvien maiden kasvumoottorina, mutta myös Etelä-Amerikan ja Venäjän näkymät näyttävät nyt valoisemmilta. 

Bkt-kasvu kehittyvissä ja kehittyneissä maissa

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroalueen kasvu hidastuu hieman

Vaikka kokonaiskuva näyttää edelleen melko hyvältä, riskit ovat kasvaneet viimeisen puolen vuoden aikana. Suurimmat huolet koskevat Yhdysvaltoja, mutta myös euroalueen riskit ovat kasvaneet tulevina vuosina nähtävästi toteutettavan rahapolitiikan normalisoinnin seurauksena.

Euroalueen kasvu oli xx prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Se oli hieman hitaampi, kuin mitä ennustimme vuoden 2017 lopussa, ja vallitsevan näkemyksen mukaan on hyvin todennäköistä, että terävin kasvuhuippu on takanamme. Euroalueen talous kasvoi 2,3 prosenttia vuonna 2017, mikä on nopein kasvutahti sitten finanssikriisiä edeltävän ajan, jolloin kasvu oli parin vuoden ajan yli 3 prosenttia. Odotamme kasvun pysyvän yli 2 prosentin vielä vuonna 2018, mutta kasvutahti hidastuu tulevina vuosina.Olemme tarkistaneet ennustettamme euroalueen vuoden 2018 kasvulle alaspäin 2,1 prosenttiin talven 2,3 prosentista heikohkon alkuvuoden vuoksi. Odotamme kasvun pysyvän hyvällä tasolla myös vuonna 2019 ja ennustamme 1,9 prosentin kasvun.  Viime vuosien kasvu perustuu työllisyyden erittäin vahvaan kehitykseen, kun taas tuottavuuden kasvu on ollut edelleen huolestuttavaa. Alueelliset erot ovat suuret myös työllisyyden suhteen, ja erityisesti Etelä-Euroopan tilanne on edelleen huolestuttava.

Vaikka matalammasta suhdanteesta on merkkejä, tilanne on yhä hyvä ja luottamus Euroopan talouteen vahva sekä teollisuuden että palvelusektorin osalta. Kaikki euroalueen maat kasvavat, ja investointien osuus BKT:stä on kääntynyt ylöspäin useissa euromaissa samalla, kun kulutuksen kehitys on jatkunut hyvänä. Erittäin edullisina pysyneet rahoitusmahdollisuudet yhdistettyinä vahvaan ulkoiseen kysyntään muualta maailmasta tukevat kasvua jatkossakin.

Vaikka kokonaiskuva näyttää edelleen melko hyvältä, riskit ovat kasvaneet viimeisen puolen vuoden aikana. Suurimmat huolet koskevat Yhdysvaltoja, mutta myös euroalueen riskit ovat kasvaneet tulevina vuosina nähtävästi toteutettavan rahapolitiikan normalisoinnin seurauksena. EKP on viestittänyt, että osto-ohjelmat voivat päättyä jo vuoden 2018 syyskuussa, mutta niitä voidaan pidentää tarvittaessa. Tällä hetkellä moni asia viittaa siihen, että ohjelma voi tosiaan loppua jo syyskuussa, mutta sitä ennen ehtii tapahtua vielä paljon, joten pitää varautua monenlaisiin kehityskulkuihin. Jos osto-ohjelman purkaminen sujuu tämänhetkisten odotusten mukaisesti, odotamme ensimmäistä korkojen nostoa puolessa välissä vuotta 2019, mahdollisesti vielä myöhemmin, jos osto-ohjelman alasajo sujuu hitaammin, kuin mitä nyt pidämme todennäköisimpänä. Normalisointiprosessi tulee olemaan hidas ja hallittu, mikä heijastaa erittäin varovaisia hintapaineita. Rahapolitiikka jatkaa reaalitalouden tukemista vielä pitkään. Arvioitua suuremmat inflaatiopaineet, joita pidämme melko epätodennäköisinä, voisivat kuitenkin johtaa elvytysohjelman odotettua nopeampaan alasajoon. Vahva euro ja noussut öljynhinta vaimentavat tulevaisuuden näkymiä aavistuksen vuonna 2018.

 

Rahapolitiikan normalisointi on monin tavoin toivottavaa, mutta samalla on tärkeää, että reaalitalous otetaan soveltuvalla tavalla huomioon prosessissa. Euroalueella rakenteellisten muutosten puute aiheuttaa tuntuvan riskin, koska reaalitalouden fundamentit ovat monissa maissa toivottua heikommat. Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta siitä huolimatta normalisoinnin pitäisi olla varovaista, sillä inflaatiopaineet ovat edelleen pienet.

Kasvu euroalueen maissa

%-muutos edellisestä neljänneksestä Lähteet: Aktia ja Macrobond

Yhdysvallat: kapasiteetti alkaa olla täynnä

Pidämme ennusteemme Yhdysvaltojen taloudelle muuttumattomana: 2,6 prosenttia vuodelle 2018 ja 2,5 prosenttia vuodelle 2019.

Yhä useammat asiat Yhdysvalloissa viittaavat siihen, että talouden kapasiteetti alkaa olla täynnä. PCE-inflaatio on nyt 2 prosenttia, eli linjassa keskuspankin tavoitteen kanssa, ja työttömyysaste on noin 4 prosenttia. Palkat nousevat melko hyvässä tahdissa, ja tärkeä kysymys on, näemmekö kunnollisen ylikuumenemisen ennen seuraavaa matalasuhdetta, vai onnistuuko menestynyt rahapolitiikka vaimentamaan joulukuisen veropaketin finanssipoliittisesta elvytyksestä sekä rajoitetusta vapaasta kapasiteetista mahdollisesti seuraavan ylikuumenemisen.

Luottamus Yhdysvaltojen talouteen on edelleen korkealla tasolla. Vaikka kaupan esteistä ja niistä aiheutuvista negatiivisista vaikutuksista käydään keskusteluja, kokonaiskuvaa hallitsevat verohelpotukset. Jos keskustelut kaupan esteistä eivät kiihdy, ovat niiden vaikutukset kuitenkin edelleen marginaaliset. Vuoden 2017 lopussa toteutettu verouudistus antaa lyhyellä aikavälillä lisävauhtia Yhdysvaltojen taloudelle. Pidämme ennusteemme Yhdysvaltojen taloudelle muuttumattomana: 2,6 prosenttia vuodelle 2018 ja 2,5 prosenttia vuodelle 2019. Odotamme veropaketin vaikutusten tosin alkavan heiketä sen jälkeen. 

Kuten aiemmin korostimme, verouudistuksen ajoitus on harvinaisen sopimaton, sillä finanssipoliittinen elvytys ei ole optimaalinen tilanteessa, jossa suuri kysymys kuuluu, kypsyykö pitkä nousukausi ja nousevatko hintapaineet. Pahimmassa tapauksessa inflaatiossa tapahtuu yllättävän nopea muutos, mikä voi johtaa rahapolitiikan nopeisiin kiristyksiin. Odotamme vielä kahta koronnostoa vuodelle 2018 ja kahta vuodelle 2019, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos inflaatio kasvaa ennakoitua nopeammin. Samalla myös verouudistuksen rahoitus aiheuttaa huolta; julkinen velka lisääntyy ja kasvaneet rahoitustarpeet lisäävät markkinoiden tarjontaa tilanteessa, jossa korkomarkkinat ovat valmiiksi melko huolestuneita sen seurauksena, että keskuspankki pienentää taseitaan.

 Yhdysvaltojen taloutta tällä hetkellä ympäröivät riskit ovat epätavallisen suuret, kun ennustetta nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakasta laskuakaan ei voida sulkea pois.

Yhdysvaltojen kasvu ja ISM-indikaattori

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kiina: katkeaako velkakierre?

Kasvutahti tulee nousemaan kehittyvissä talouksissa vuosina 2018 ja 2019, vaikka tahti Kiinassa heikkenee jatkuvasti monien muiden kehittyvien talouksien paremman tilanteen vuoksi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän vuonna 2018.

Kehittyvät taloudet kehittyvät edelleen hyvin ja toimivat yhä maailmantalouden kasvumoottorina. Kasvutahti tulee nousemaan kehittyvissä talouksissa vuosina 2018 ja 2019, vaikka tahti Kiinassa heikkenee jatkuvasti monien muiden kehittyvien talouksien paremman tilanteen vuoksi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän vuonna 2018.

Venäjän talous kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2017, mutta kasvu hidastui hieman vuoden lopussa. Vuoden 2018 alku viittaa kuitenkin siihen, että kasvu on päässyt taas vauhtiin, ja ensimmäiset arviot vuoden ensimmäisestä neljänneksestä viittaavat siihen, että 1,5 prosentin kasvu näyttää melko realistiselta vuoden aikana.  Sekä kauppa että teollisuustuotanto tukevat kasvua, mutta yleisesti ottaen Venäjän kokonaiskuva on melko valju.

Luottamusindikaattorit antavat edelleen kohtalaisen positiivisen kuvan Venäjän suhdanteesta, vaikka kokonaisindeksi on laskenut vuoden 2018 alusta. Kotimaisen kysynnän elpyminen tulee olemaan hidasta, koska ostovoima paranee erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana. Erityisesti teollisuuden luottamus on hyvin lähellä pudota talouden kiristymistä indikoivalle tasolle.

Kiinan talous kasvoi 6,9 prosenttia vuonna 2017, mikä on aavistuksen parempi kuin viimevuotinen ennusteemme 6,8 prosenttia. Ennustamme Kiinan kasvun laskevan edelleen hitaasti tulevina vuosina ja teemme pienen korjauksen alaspäin sekä vuoden 2018 että 2019 ennusteeseemme; 6,5 prosenttia 2018 ja 6,1 prosenttia 2019. 

Kiina alueena on aiheuttanut pitkään huolta, suurelta osin kasvavan velan seurauksena. Yksityisen sektorin velka suhteessa BKT:hen on nyt yli 210 prosenttia, mutta velan kasvussa oli nähtävissä hidastumista vuoden 2017 lopulla, mikä herätti sekä toivoa että huolta. Herännyt toivo liittyi Kiinan talouden kestävyyteen, sillä se ei voi ikuisesti olla velkavetoista, kun taas huoli liittyi lyhyemmän aikavälin kasvunäkymiin. Kuinka nopeasti Kiinan talous voi kasvaa ilman viime vuosina nähtyä kiihtynyttä velkaantumista? Voi tosin olla vielä liian aikaista julistaa, että velkakierre on katkennut, sillä viime kuukausien tilastot viittaavat siihen, että velkaantuminen suhteessa BKT:hen on kääntynyt nousuun.

Velkakierteen katkeaminen voisi johtaa tuntuvasti matalampiin kasvulukuihin, mutta on vaikea arvioida kuinka paljon, sillä monien dynaamisempien yritysten rahoitus ei ole täysin riippuvasta perinteisestä pankkirahoituksesta. Kiinan kasvua hallitsee kotimainen kysyntä, ja ennen kaikkea kaupungistuminen tukee kasvunäkymiä edelleen, kun taas ikääntyminen painaa kasvua alaspäin vielä pidemmän aikaa. 

Japani on Suomen tavoin hyötynyt erityisen paljon vuonna 2017 hallinneesta investointivetoisesta kasvuaallosta, ja sen talous kasvoi 1,7 prosenttia viime vuonna. Ennustamme vuodelle 2018 1,3 prosentin ja vuodelle 2019 1,0 prosentin kasvua ulkoisen teollisuuden kysynnän heikkenemisen sekä finanssipolitiikan hieman vähemmän elvyttävän vaikutuksen vuoksi.

Emme odota rahapolitiikan normalisointia ottaen huomioon, että inflaatio on edelleen kaukana tavoitteesta ja erityisesti ydininflaatio on yhä lähempänä nollaa kuin kahta prosenttia. Inflaationäkymät ovat edelleen heikot, ja suuri julkinen velkaantuminen painaa Japanin kasvunäkymiä. Parempi kasvu on ennusteemme mukaan väliaikainen.

Kiinan ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Alasuuntaiset riskit hallitsevat pitkällä aikavälillä

Tässä esiteltävä ennuste on meidän arviomme mukaan todennäköisin toteutuma tulevan kahden vuoden aikana. Ennusteeseen liittyvät riskit ovat laajoja mutta lyhyellä aikavälillä melko tasapainoisia. Pitkällä aikavälillä näemme alasuuntaisten riskien hallitsevan erityisesti Yhdysvalloissa, jossa veropaketin positiiviset vaikutukset alkavat vaimentua vuoden 2019 jälkeen. 

Riskit ovat suurelta osin samat kuin talven ennusteessa. EKP ajaa alas osto-ohjelmansa ja viestittää mahdollisesti ensimmäisestä koronnostosta, mikä kasvattaa nopeiden heittelyiden riskiä markkinoilla ja altistaa reaalitalouden useammille riskeille, kuin olemme nähneet viime vuosina elvytyksen ollessa epätavallisen suurta.

Talous voi samalla yllättää vahvuudellaan tulevan vuoden aikana, ja meidän ennusteemme voi osoittautua aivan liian negatiiviseksi. Samalla on olemassa riski siitä, että hintapaineet jäävät toteutumatta, keskuspankki ei voi toteuttaa rahapolitiikan normalisointiaan ja me jäämme pitkäksi aikaa suuren rahapoliittisen elvytyksen ympäristöön.

Sekä Italian että Espanjan poliittisesti herkkä tilanne on riski euroalueella. Erityisesti Italiassa yhdistyvät sekä suuret taloudelliset riskit että ongelmat hauraan poliittisen tilanteen kanssa. Myös Kreikan tilanne on tänäkin vuonna riski, jota ei pidä vähätellä, vaikka riskit näyttävätkin melko rajoitetuilta.

Yhdysvaltojen talous on suurin yksittäinen riski ennusteessa. Sekä tuntuvan ylikuumenemisen riski että matalasuhdanteen riski tai riski molemmista toistensa jälkeen on kasvanut huomattavasti. Sekä lyhyet että pitkät korot ovat nousussa, mutta erityisesti hyvin voimakkaasti nousevat lyhyet korot ovat aiheuttaneet huolta korkeasuhdanteen kestävyydestä.

Yhdysvalloissa joulukuussa toteutettu veropaketti muodostaa tuntuvan riskin ylöspäin lyhyellä aikavälillä, kun taas keskustelu lisääntyvistä kaupan esteistä muodostaa riskejä lähinnä alaspäin mutta lisää myös tulevaisuudennäkymiin liittyvää epävarmuutta. Tämä yhdessä rahapoliittisten näkymien epävarmuuden kanssa johtuu osittain keskuspankin johdon vaihtumisesta mutta myös siitä, että inflaationäkymät ovat epätavallisen epävarmat, mikä aiheuttaa sen, että Yhdysvaltojen ennusteemme riskit ovat suuret. 

Kiinassa velkojen nopea kasvu on laantunut, mikä on positiivista ja antaa toivoa tulevaisuudelle, mutta samalla se aiheuttaa epävarmuutta kasvunäkymistä. Kuinka paljon aiempaa rajallisempi rahoitus heikentää yritysten kasvua? Monet nopeimmin kasvavista dynaamisimmista yrityksistä eivät ole riippuvaisia kotimaisesta pankkirahoituksesta, mikä voi johtaa siihen, että kiristyksen vaikutukset eivät ole niin suuria kuin pahimmassa tapauksessa, mutta tilanteeseen liittyy paljon epävarmuutta.
Jaa