Jaa

Maailmantalouden kasvu kiihtyy; kasvua 3,4 %

Maailmantalous myllerryksessä

Vuonna 2016 Suomen talous kasvoi 1,6 %, euroalueen 1,7 % ja USA:n 1,6 %. Kasvuvauhdin erot ovat supistuneet yllättävän nopeasti. Suhdanteiden kääntyminen on usein nopeaa ja melkein aina yllättävää.

BKT, maailma

Indeksi, 2008N1=100, kausitasoitettu. Lähteet: Aktia ja Macrobond
Nyt kun vuoden 2017 ensimmäiset kuukaudet ovat takanamme, on selvää, että kuluva vuosi ei ainakaan jää historiaan vuotena, jolloin ei tapahtunut mitään. Maailmassa vallitsee suuri epävarmuus talouden näkymistä, vaikka kasvuvauhti kiihtyy, maailmankauppa osoittaa varovaisia nousun merkkejä ja Yhdysvaltojen keskuspankki on aloittanut rahapolitiikan normalisoinnin. Moni asia on paremmin, mutta samalla häiriöiden todennäköisyys on kasvanut selvästi.

Donald Trump on aloittanut Yhdysvaltojen presidenttinä melkoista meteliä pitäen, mutta tätä kirjoitettaessa tulevan politiikan vaikutuksia on hyvin vaikea kvantifioida. Suurta verouudistusta koskevia vahvoja signaaleja on ilmassa, mutta uudistuksen laajuudesta ei ole tietoa. Infrastruktuurin rakentamiseen liittyvien panostusten laajuus on yhtä epäselvä, samoin se, miten ne rahoitetaan. Mahdollisten muodollisten kaupanesteiden käyttöön ottamista tai finanssisektorin sääntelyn vapauttamista ei myöskään ole vielä vahvistettu.

Euroopassa siirrymme poliittisesta mylläkästä toiseen. Brexit-neuvottelijat pitävät kiinni siitä, että Iso-Britannia aloittaa eroneuvottelut maaliskuun aikana, mikä toimii hyvänä muistutuksena siitä, että brexit ei todellakaan ole vielä tapahtunut, vaan se on vasta tulossa. Samalla alkaa vuoden vaalirumba: maaliskuussa Alankomaissa, huhtikuussa ja toukokuussa Ranskassa ja syksyllä Saksassa. Kreikan ratkaisemattomat ongelmat nousivat taas vuoden alussa pintaan, ja jos huonosti käy, saamme kokea ongelmien kärjistyvän uudelleen kesällä.

Kaiken tämän poliittisen latauksen taustalla euroalueen kokonaiskuva on kuitenkin entistä vakaampi. Kaikkien euroalueen talouksien odotetaan kasvavan 2017, mikä kertoo kasvun laajentumisesta. Työllisyys on parantunut entisestään, ja EKP on uskaltanut tehdä päätöksen tukiostojen vähentämisestä maaliskuusta 2017 alkaen.

Muualla maailmassa, erityisesti kehittyvissä talouksissa, kasvuvahti kiihtyy, ja Suomen näkökulmasta merkittävää on se, että Venäjällä näyttäisi olevan meneillään käännös ylöspäin. Samalla tiedämme, että Venäjän näkymiin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta.

Maailman tuonti

Indeksi, 2010=100, 6 kk liukuva keskiarvo. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste: Maailmantalouden kasvu kiihtyy

Vuosi 2016 oli täynnä poliittisia yllätyksiä, ja politiikka dominoi keskustelua ja spekulaatioita markkinoiden kehityksestä. Tämän hyvin latautuneen pinnan alla reaalitalous jatkoi omaa kehitystään, ja käännös parempaan päin näyttää tapahtuneen vähän laihemman kasvun vuoden jälkeen.

Poliittinen epävarmuus kertoo tulevaisuudennäkymiin liittyvien riskien kasvaneen, mutta toistaiseksi viime vuoden suurten tapahtumien, kuten Yhdysvaltojen uuden presidentin ja brexit-äänestyksen, vaikutukset reaalitalouteen ovat olleet vähäisiä. Tätä kirjoitettaessa odotamme vielä poliittisia päätöksiä ja niiden toteuttamista saadaksemme käsityksen vaikutuksista reaalitalouteen.

Aktian uudessa ennusteessa maailmantalous kasvaa 3,4 % vuonna 2017 ja 3,5 % vuonna 2018.  Maailmantalouden kasvuvauhdin kiihtymisestä vastaavat lähinnä kehittyvät taloudet. Talven aikana maailmankauppa on kääntynyt taas nousuun, ja erityisesti kehittyvien talouksien kysyntä näyttää olevan kasvussa, mikä voi olla merkki näiden investointihalukkuuden kasvusta. Jos trendi osoittautuu kestäväksi, voimme odottaa myös investointihyödykkeiden viennin kasvua esimerkiksi Saksassa ja Suomessa. Se, miten protektionismin lisääntyminen ja erityisesti protektionismin lisääntymisen uhka vaikuttavat maailmankauppaan jatkossa, on erittäin monimutkainen kysymys. Protektionismin nousu vaikuttaa myös kaupan lukuihin, samoin kuin investointien maailmanlaajuisesti heikko kehitys.

Kehittyvissä maissa kasvuvauhti nousee 4,5 %:iin 2017 ja 4,6 %:iin 2018. Myös kehittyneissä talouksissa nähdään jonkin verran nousua kasvuvauhdissa: 1,7 % 2017 ja 1,9 % 2018.

Mahdollisia Trump-vaikutuksia on erittäin vaikea kvantifioida, koska Yhdysvaltojen uuteen politiikkaan liittyviä konkreettisia yksityiskohtia ei ole esitetty. Olemme laatineet ennusteemme ilmoitettujen muutosten, ei spekulaatioiden tai löyhien puheiden, pohjalta. Siksi ennusteessa ei oteta huomioon esimerkiksi laajaa infrastruktuurin rakentamista. Päivitämme ennustettamme, jos tapahtuu suuria muutoksia, jotka vaikuttavat Yhdysvaltojen julkisen talouden kalibrointiin.

Olemme edelleen sitä mieltä, että kovin elvyttävä finanssipolitiikka vaikuttaisi liioitellulta tämän päivän USA:ssa, jossa inflaatiopaineet kasvat koko ajan ja työttömyys on alle 5 %. Todennäköisesti finanssipolitiikan elvytyksestä tulee paljon vähäisempää kuin mitä vaalikampanjoiden aikana annettiin ymmärtää. Myös brexitin konkreettiset vaikutukset antavat odottaa itseään, koska meillä on toistaiseksi hyvin vähän tietoa EU-eron aikataulusta tai toteutuksesta.
Maailmantalouden kasvuvauhti kiihtyy vuonna 2017 muutaman laihemman vuoden jälkeen, mutta poliittisen epävarmuuden vuoksi ennusteisiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta.

Yhdysvaltojen talous kasvaa, mutta minkälainen on Trumpin vaikutus?

Aktian uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen talouden kasvuvauhti kiihtyy vuonna 2017 erittäin laihan vuoden 2016 jälkeen. Talous kasvoi vaivaiset 1,6 % vuonna 2016, mitä voi pitää pohjanoteerauksena noususuhdanteessa, jota USA on elänyt viime vuodet mutta joka ei koskaan ole oikein päässyt vauhtiin. Tänä vuonna talouskasvusta näyttää tulevan parempi, ja konkreettinen käänne tapahtui jo viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Aktian uuden ennusteen mukaan Yhdysvaltojen talous kasvaa 2,2 % vuonna 2017 ja 2,4 % vuonna 2018. Näkymiin liittyy kuitenkin poikkeuksellista epävarmuutta, jota aiheuttavat presidentti Trumpin kattavat uudistus- ja elvytyslupaukset, joita ei kuitenkaan voi pitää varmoina.

Mutta riippumatta siitä, kuka olisi valittu USA:n presidentiksi, vuodesta 2017 olisi tullut vuotta 2016 parempi. Työllisyys on jatkanut kasvuaan, palkka- ja inflaatiopaineet ovat kasvaneet selvästi ja kotimainen kysyntä on kehittynyt hyvin, vaikka investoinnit ovat edelleen historiallisesti alhaisella tasolla.

Politiikka on ollut tärkeässä roolissa Yhdysvalloissa talven ajan, ja tilanne tulee jatkumaan koko kuluvan vuoden, vaikka intensiteetin täytyykin jossain vaiheessa heiketä. Kesän ennusteessa voimme esittää paremmin käsityksemme USA:n tulevasta talouspolitiikasta, mutta juuri nyt on tyydyttävä arvioihin ja valistuneisiin arvauksiin. Inflaatio on noussut edelleen, mikä näkyy erityisesti palkkapaineina, jotka ovat täysin riippumattomia presidentinvaalien jälkeen nähdyistä inflaatio-odotusten nousupaineista.

Yhdysvaltojen BKT-kasvu ja ISM

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kehittyvistä talouksista nostetta maailmantalouteen

Venäjän talouden näkymät parantuivat asteittain vuoden 2016 aikana paljolti öljynhinnan ja valuutan ansiosta. Aktian uudessa ennusteessa Venäjän talous kasvaa 0,8 % 2017. Kasvu jää vaimeaksi suurten rakenteellisten ongelmien vuoksi ja myös siksi, että talouspolitiikan mahdollisuudet tukea taloutta ovat hyvin rajalliset. Luottamusindikaattorit ennustavat asteittaista parannusta, mutta kotimaisen kysynnän elpyminen kestää kauan, koska ostovoima parantuu erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana.

Kiinan talouden kehitys on jatkunut odotusten mukaisena, ja vuonna 2016 kasvua oli 6,7 %. Ennustamme kasvun hidastuvan asteittain, ensin 6,4 %:iin 2017 ja sitten 6,1 %:iin 2018. Kotimaisen kulutuksen merkitys Kiinan talouskasvulle on edelleen kasvanut ja myös vienti on yhä hyvin tärkeää. Suurimmat Kiinaa koskevat huolenaiheet ovat tällä hetkellä luotonanto ja yrityssektorin nopeasti lisääntyvä velkaantuminen.

Japanin talouden näkymät ovat edelleen hyvin vaisut. Ennustamme 0,7 %:n kasvua 2017 ja 0,6 %:n kasvua 2018. Erittäin elvyttävänä jatkuva rahapolitiikka samoin kuin finanssipoliittinen elvytys tukevat taloutta, mutta Japanin ongelmana on edelleen välttämättömien rakenneuudistusten puuttuminen. Väestön ikääntyminen ja jäykät työmarkkinat rajoittavat Japanin talouden kasvumahdollisuuksia.
Jaa