Jaa

Maailmantalouden näkymät epävarmat

Vuotta 2018 on kulunut lähes kahdeksan kuukautta ja voimme hyvin todeta vuoden olleen maailmantaloudellisesti hyvä, mutta yleisesti hyvin levoton.

Vuotta 2018 on kulunut lähes kahdeksan kuukautta ja voimme hyvin todeta vuoden olleen maailmantaloudellisesti hyvä, mutta yleisesti hyvin levoton. Suuri osa näkemästämme uudesta levottomuudesta on johtunut USA:n arvaamattomasta ja nopeasti muuttuvasta talouspolitiikasta. Tämä yhdistettynä moneen muuhun erävarmuutta luovaan elementtiin, tuloksena on harvinaisen vaikeasti tulkittava taloudellinen kokonaisuus.

Kauppasota ja kansainvälisen kaupan näkymiin liittyvät riskit ovat olleet esillä eniten kesällä, heijastaen USA:n uusia tulleja sekä kiinalaistuotteille että muiden maiden tuotteille. USA ja EU ovat päässeet jonkinlaiseen taloudelliseen välirauhaan presidentti Trumpin ja EU:n Junckerin välisen kokouksen jälkeen, mutta nykyisen tulli- ja kauppaesterakenteen aseidenriisuntaa ei hoideta päätöksellä, vaan se on pitkien neuvotteluprosessien tulos, joka itsessään voi luoda pidempiaikaista levollisuutta, sillä presidentti ei hoida kyseisiä neuvotteluita.

USA:n politiikkaan liittyvien pelkojen lisäksi Brexitiin liittyvät huolet alkavat palata taas pinnalle eron ollessa vain seitsemän kuukauden päässä, eikä meillä vieläkään ole tarkkaa tietoa tulevaisuuden yhteistyöstä. Onko edessämme siirtymäkausi, jonka aikana Iso-Britannia jatkaa EU:n sääntöjen noudattamista erosta huolimatta, vai tuleeko Iso-Britannia olemaan kova, ja pahimmassa tapauksessa eroamaan ilman sopimusta? Siinä tapauksessa kauppayhteistyö tapahtuu Maailman kauppajärjestön sääntöjä noudattamalla, mikä voi vaikeuttaa usean yrityksen tuotantoprosesseja sekä tehdä niistä kalliimpia. Erävarmuus on ainoa varmuus tässä erittäin sekavassa prosessissa.

Vaikka muuttuneen kauppahallinnon uhka onkin enimmäkseen pinnallista, rahapolitiikan normalisointi jatkuu maailmantalouden suurimpana voimana. USA:n hyvä kasvu sekä ekspansiivinen rahoituspolitiikka yhdistettynä nousevaan inflaatioon luovat aineksia vieläkin kireämpään rahapolitiikkaan USA:ssa. Varsinaisten koronnostojen lisäksi, joiden odotamme jatkuvan tulevien vuosien aikana, USA:n keskuspankki pienentää taseitaan 40 miljardilla per kuukausi, millä myös on taloutta kiristävä vaikutus. USA:n keskuspankin lokakuussa 2017 aloittamat taseen pienennykset ovat nyt jatkuneet niin pitkään, ja alkavat olemaan niin suuria, että niillä on maailmantaloutta kiristävä vaikutus. Tämä kiristys yhdistettynä uuteen kauppapolitiikkaan pistää jälleen kerran ahtaalle dollareista riippuvat kehittyvät maat, joilla on suuria dollarimääräisiä velkoja.

Lyhyet korot ovat viimeisten kuukausien aikana nousseet nopeammin kuin pitkät korot USA:ssa, mikä on johtanut vaakasuorempaan korkokäyrään, ja joka menneisyyden monien kausien aikana on ollut aikainen merkki laskusuhdanteesta. Monet asiantuntijat todistelevat kuitenkin nyt, että korkokäyrää ei voida analysoida tavalliseen tapaan poikkeuksellisen rahapolitiikan vuoksi esimerkiksi euroalueella, mikä vääristää korkosijoittajien käytöstä. Tämän kaltaisia ns. aikaisia merkkejä ei kuitenkaan tulisi jättää huomiotta, vaikka globaali rahapolitiinen tilanne luonnollisesti tulisikin huomioida.

USA:n ympärillä pyörii paljon asioita tällä hetkellä, mutta samaan aikaan lähestymme Euroopassa regiimimuutosta. Euroalueen suhdanne on tänä vuonna ollut positiivinen, mutta huomattavasti heikompi kuin vuosi sitten. Kasvuluvut ja luottamusindikaattorit osoittavat kasvun tänä vuonna päätyvän alle 2 prosentin ja tämän lisäksi keskuspankin elvytystä odotetaan asteittain vähennettävän, mikä ei myöskään tue kasvuvauhtia ja lisää muilta osin epävarmuutta kasvun vakauden suhteen.

Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, kasvun pysyminen hyvänä lyhyellä aikavälillä on edelleen todennäköisintä, vaikka alasuuntaiset riskit alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä, ja pidämme ennusteemme lähes muuttumattomana. Kuluvalle vuodelle olemme korjanneet euroalueen ennustettamme aavistuksen alaspäin ja USA:n ennustetta taas ylöspäin, mutta alleviivaamme samalla, että äkillinen ennusteiden muuttumisen riskin on kohonnut. Työmarkkinat ottavat joka kuukausi askeleen kohti täyttä kapasiteettia ja korkeampia hintapaineita. Samalla ylikuumenemisen ja sitä seuraava laskun riski kasvaa.

Lyhyet korot ovat viimeisten kuukausien aikana nousseet nopeammin kuin pitkät korot USA:ssa, mikä on johtanut vaakasuorempaan korkokäyrään, ja joka menneisyyden monien kausien aikana on ollut aikainen merkki laskusuhdanteesta.Tämän kaltaisia ns. aikaisia merkkejä ei kuitenkaan tulisi jättää huomiotta, vaikka globaali rahapolitiinen tilanne luonnollisesti tulisikin huomioida.

Ostopäällikköindeksit, maailma

Saldolukuja Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,9 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,8 prosentista, mikä heijastaa lähinnä erittäin hyvää toista kvartaalia USA:ssa. Kasvu vuonna 2019 jää suunnilleen samalle tasolle ja kasvaa 3,8 %, mikä myös on USA-vetoinen korjaus ylöspäin.

Kasvuennuste

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vaikka maailmataloutta ympäröi epävarmuus, näemme jatkuvan hyvän kasvun todennäköisimpänä suuntana eteenpäin, vaikka laskusuhdanteen riskin todennäköisyys seuraavan kahden vuoden aikana onkin lisääntynyt, erityisesti USA:ssa.

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,9 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,8 prosentista, mikä heijastaa lähinnä erittäin hyvää toista kvartaalia USA:ssa. Kasvu vuonna 2019 jää suunnilleen samalle tasolle ja kasvaa 3,8 %, mikä myös on USA-vetoinen korjaus ylöspäin. Vaikka näemmekin USA:n hyvän kasvun jatkumisen seuraavien kvartaalien aikana todennäköisimpänä vaihtoehtona, odotamme vuoden toisen kvartaalin olleen jonkinlainen kasvupiikki, mikä heijastaa vero-ohjelman elvyttävää vaikutusta, ja kasvun olevan tämän jälkeen heikompaa.

Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero jatkaa vahvistumistaan, kun kehittyvien talouksien kasvuvauhti nousee, ja kehittyneiden talouksien kasvu kääntyy varovaisesti alaspäin euroalueen ja Japanin potentiaalisen kasvuvauhdin takapakin vuoksi.  

Kehittyvien talouksien näkymät ovat edelleen hyvät USA:n ja lähinnä Kiinan kauppaesteistä huolimatta, mutta myös muilta osin USA:n talouden hallinnon muutokset painavat näitä maita. Kasvuvauhti nousee ennusteen mukaan 5 prosenttiin vuonna 2018 ja 2019. Ennen kaikkea Aasia toimii kehittyvien talouksien kasvumoottorina, mutta myös Etelä-Amerikan ja Venäjän näkymät näyttävät nyt valoisammilta. 

Vaikka suhdanne on jatkunut hyvänä, monet luottamusindeksit osoittavat terävimmän kasvuhuipun olevan joissakin maanosissa takanapäin. Euroalueen ostopäällikköindeksi on laskenut vuoden 2018 alusta, vaikka osoittaakin hyvää kasvuvauhtia.

Aktian uudessa ennusteessa euroalueen vuoden 2018 kasvua on korjattu alaspäin 1,9 prosenttiin kevään 2,1 prosentista heijastaen viime kuukausien aikana nähtyä hitaampaa kasvuvauhtia. Vuonna 2019 kasvu on jälleen laskenut 1,6 prosenttiin viimeisimmän ennusteen 1,9 prosentista. Korjaukset eivät heijasta noususuhdanteen loppumista, vaan lähinnä normaaliin kasvuvauhtiin palaamista. On tärkeää muistaa, että euroalueen potentiaalinen kasvuvauhti ei ole kovinkaan nopea, ja että lähtökohdat huomioiden alueen kasvu on pidemmän aikaa ollut erittäin nopeaa. Ikääntyminen, rakenteellisten uudistusten puute sekä tuottavuuden heikko kasvu luovat tilanteen, missä kasvupotentiaali ei ole kovin hyvä.

USA:n kasvuennustetta on sitä vastoin korjattu ylöspäin heijastaen lähinnä erittäin vahvaa kehitystä toisen kvartaalin aikana. Talven veropaketti alkaa vaikuttamaan, ja sillä on kasvuun tilapäinen elvyttävä vaikutus vuoden 2018 aikana. Odotamme 2,8 prosentin kasvua tälle vuodelle, ja 2,6 prosentin kasvua ensi vuodelle. Samalla on hyvä muistaa, että vaikka nostammekin ennustetta USA:n osalta, äkillisen laskun riskit ovat nousussa ylikuumenemisen johdosta, vaikka tällaista korjausta on erittäin vaikeaa ajoittaa oikein.

Maailmankauppa, tuonti

Kausitasoitettu, 2010=100 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroalueen kasvuvauhti heikentynyt

Euroalueen maiden kasvu

%-muutos edellsestä neljänneksestä Lähteet: Aktia ja Macrobond
Aktian uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 1,9 prosenttia vuoden 2018 aikana, kun taas viime vuonna kasvu oli 2,5 prosenttia, eli kaikilla mittareilla mitattuna poikkeuksellisen hyvä.  Näemme todennäköisenä terävimmän kasvupiikin olevan takanamme.

Euroalueen kasvu on heikentynyt selvästi vuoden 2018 aikana verrattuna supervuoteen 2017, ja tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin kasvu oli 0,4 prosenttia, ja toisen 0,3 prosenttia. Kehitys on linjassa esim. luottamusindikaattorien kanssa, jotka ovat laskeneet vuoden 2018 aikana, mutta jotka kuitenkin vielä osoittavat positiivista kasvua. Aktian uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 1,9 prosenttia vuoden 2018 aikana, kun taas viime vuonna kasvu oli 2,5 prosenttia, eli kaikilla mittareilla mitattuna poikkeuksellisen hyvä.  Näemme todennäköisenä terävimmän kasvupiikin olevan takanamme. Alle 2 prosentin kasvu on edelleen hyvää kasvua euroalueella, jonka rakenteelliset haasteet ovat suuret.

Vaikka matalammasta suhdanteesta on merkkejä, tilanne on yhä hyvä ja luottamus Euroopan talouteen vahva sekä teollisuuden että palvelusektorin osalta, mutta huoli tulevaisuuden kaupasta ja mahdollisista rajoituksista painaa luottamusindeksien eteenpäin katsovia komponentteja. Tulevaisuudessa viennin näkymien näyttäessä epävarmemmilta kuin pitkään aikaan, kotimainen kulutus tulee olemaan tärkeässä asemassa kasvun kestävyyden osalta. Edelleen erittäin suotuisat lainanotto-olosuhteet, hyvä työllistymiskehitys sekä suhteellisen matala inflaatio tukevat myös kulutusta tästä eteenpäin. 

Ulkomaankaupan vähenemiseen liittyvien riskien lisäksi Italian vaikea poliittinen tilanne on huomattava riski. Suuri julkinen velkaantuminen, huomattavat hoitamattomat lainat (NPL), yleisesti huonossa kunnossa oleva pankkisektori sekä heikko talouskasvu tekevät poliittisesta epävarmuudesta haastavamman ja takaavat, että maan huolet eivät tule häviämään itsestään.

Rahapolitiikan normalisointi on hyvässä vauhdissa ja syyskuussa EKP vähentää kuukausittaiset tukiostonsa 15 miljardiin lopettaen tukiostot vuoden vaihteessa kokonaan. Ensimmäinen koronnosto tulee tapahtumaan kesän 2019 jälkeen, mikäli talouskasvu jatkuu hyvänä ja viime aikoina nousseet inflaatiopaineet, jotka kuitenkin heijastavat nousevia energiahintoja, jatkuvat samanlaisina. Normalisointiprosessi tulee olemaan hidas ja hallittu, mikä heijastaa erittäin varovaisia hintapaineita. Rahapolitiikka jatkaa reaalitalouden tukemista pitkään.

Rahapolitiikan normalisointi on monin tavoin toivottavaa, mutta samalla on tärkeää, että reaalitalous otetaan prosessissa soveltuvalla tavalla huomioon. Euroalueella rakenteellisten muutosten puute aiheuttaa tuntuvan riskin, koska reaalitalouden fundamentit ovat monissa maissa toivottua heikommat. Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta siitä huolimatta normalisoinnin pitäisi olla varovaista, sillä inflaatiopaineet ovat edelleen pienet.

Syksyn ja kevään aikana Brexit-prosessi saattaa taas sekoittaa taloutta eroneuvottelujen etenemisestä riippuen. Ilman sopimusta tapahtuvan eron riskin todennäköisyys näyttää nousevan jatkuvasti, mikä nostaa riskejä talouden näkökulmasta.

Työttömyysasteet euroalueella

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

USA käy täysillä kierroksilla

USA, bkt-kasvuja ISM-luottamus

%-muutos Lähteet: Aktia ja Macrobond

USA:n talous näyttää käyvän aina vain korkeammilla kierroksilla. Kasvu oli 1 prosenttia kvartaalitasolla, ja kokonaisuutena kasvun odotetaan olevan lähellä 3 prosenttia vuoden 2018 aikana heijastaen osin kypsässä kasvuvaiheessa olevaa taloutta, mutta samalla myös veropaketin tilapäisiä positiivisia vaikutuksia.

USA:n talous lähestyy täyttä kapasiteettia; PCE-inflaatio on noussut 2,2 prosenttiin, ja myös pohjainflaatio on hieman alle 2 prosenttia heijastaen talouden leveämpiä hintapaineita. USA:n taloutta ympäröivät riskit ovat laajoja; rahapolitiikan alasajo, markkinoiden huteruus, oikukas talouspolitiikka yhdistettynä entistä kypsempään kasvusykliin osoittavat yhä suurempaa talouden korjauksen todennäköisyyttä.

Aktian uuden ennusteen mukaan korjausliikettä ei todennäköisesti tulla näkemään vielä vuosien 2018 tai 2019 aikana. USA:n taloutta tällä hetkellä ympäröivät riskit ovat epätavallisen suuret, kun ennustetta nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakasta laskuakaan ei voida sulkea pois.

Aktian uuden ennusteen mukaan korjausliikettä ei todennäköisesti tulla näkemään vielä vuosien 2018 tai 2019 aikana. USA:n taloutta tällä hetkellä ympäröivät riskit ovat epätavallisen suuret, kun ennustetta nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakasta laskuakaan ei voida sulkea pois.

Vapisevaa mutta vahvaa kasvua muualla maailmassa

Venäjän ostopäällikköindeksit

Saldolukuja Lähteet: Aktia ja Macrobond
Kiinan pyrkimykset muuttaa kasvu kestäväksi ovat hyviä ja tulevat pitkällä tähtäimellä olemaan kasvunäkymien osalta ratkaisevia.

Kauppapolitiikan uudet käänteet koskevat lähinnä Kiinaa, mutta vaikuttavat myös moneen muuhun kehittyvään maahan eri kanavien välityksellä. Yleisesti kehittyvillä talouksilla menee edelleen erittäin hyvin, mutta kehittyneiden maiden ja kehittyvien maiden väliset erot kasvavat vuonna 2018 BKT-kasvussa mitattuna. Kehittyvät maat kasvavat keskimäärin 5 prosenttia vuosina 2018 ja 2019, kun taas kehittyneiden maiden kasvu laantuu. Kasvuvauhti laantuu odotetusti Kiinassa, kun taas monissa kehittyvissä maissa tilanne on parempi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän vuonna 2018.

Luottamusindikaattorit antavat edelleen kohtalaisen positiivisen kuvan Venäjän suhdanteesta, vaikka kokonaisindeksi on laskenut vuoden 2018 ensimmäisen puolen vuoden aikana. Palvelusektori on onnistunut pitämään kasvuvaiheen melko hyvänä, kun taas teollisuudella on vaikeampaa. Kotimaisen kysynnän elpyminen tulee olemaan hidasta, koska ostovoima paranee erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana. Ennustamme noin 1,5 prosentin kasvua. 
 
Kiinan talous on tapahtumien keskipisteenä tavallista enemmän USA:n ja Kiinan ollessa tilanteessa, jota pian voidaan kutsua kauppasodaksi. Maan taloudellinen kasvu oli 6,9 prosenttia viime vuonna, ja laskeva kasvutrendi jatkuu tänä vuonna, kun kasvu tulee ennusteemme mukaan olemaan 6,7 prosenttia ja ensi vuonna 6,3 prosenttia. Lisääntyvä velkaantuneisuus on Kiinassa yhä erittäin huolestuttavaa ja kauppasota on jälleen tehnyt velkavetoisen kasvun ja sen kestävyyden ajankohtaiseksi. Kiinan pyrkimykset muuttaa kasvu kestäväksi ovat hyviä ja tulevat pitkällä tähtäimellä olemaan kasvunäkymien osalta ratkaisevia.

Monen vaikean vuoden jälkeen Brasilian kasvu on taas saanut hieman enemmän vauhtia. Talouspolitiikka on tukeva, ja lähinnä kotimainen kulutus ja kotimaiset sijoitukset vetävät kasvua. Julkisen sektorin velkaisuus ja sijoitusten puute herättävät levottomuutta.

Vuosi 2018 on alkanut suhteellisen hyvin erittäin hyvän kasvuvuoden 2017 jälkeen. Maailmankaupan hyvä kehitys vuonna 2017 hyödytti maan vientiä, mutta kauppasotahuolet ja maailmankaupan hieman heikompi kehitys vaimentavat myös Japanin talouden näkymiä. Ennustamme vuodelle 2018 1,3 prosentin ja vuodelle 2019 1,0 prosentin kasvua ulkoisen teollisuuden kysynnän heikkenemisen sekä finanssipolitiikan hieman vähemmän elvyttävän vaikutuksen vuoksi. Rahapolitiikassa ei vielä olla otettu askelia kohti kireämpää politiikka, mutta kesän aikana on sallittu pieniä, enemmän joustavuutta sallivia askelia, minkä voi tulkita ensimmäisenä avauksena kohti hieman kireämpää rahapolitiikka.Kiinan ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Alasuuntaisissa riskeissä tiettyä dominanssia

Kaiken kaikkiaan USA:n talous ja politiikka ovat suurin yksittäinen uhka ennusteelle. Sekä tuntuvan ylikuumenemisen riski että matalasuhdanteen riski tai riski molemmista toistensa jälkeen on kasvanut huomattavasti. Sekä lyhyet että pitkät korot ovat nousussa, mutta erityisesti hyvin voimakkaasti nousevat lyhyet korot ovat aiheuttaneet huolta korkeasuhdanteen kestävyydestä.

Tämä ennuste on arviomme mukaan todennäköisin talouskasvun toteuma vuosina 2018 ja 2019. Ennusteeseen liittyvät riskit ovat laajoja mutta lyhyellä aikavälillä melko tasapainoisia. Pitkällä aikavälillä näemme alasuuntaisten riskien hallitsevan erityisesti USA:ssa, jossa veropaketin positiiviset vaikutukset alkavat vaimentua vuoden 2019 jälkeen, mutta myös muun maailmantalouden osalta. 

Riskit ovat suurelta osin samat kuin viime ennusteissa. EKP tulee ajamaan alas osto-ohjelmansa syksyn aikana, ja on viestittänyt ensimmäisen koronnoston tapahtuvan aikaisintaan noin vuoden kuluttua. Tämä normalisointi lisää nopeiden markkinavaihteluiden riskejä, ja altistaa samalla reaalitalouden useammille riskeille viime vuosiin verrattuna, kun elvytys on ollut harvinaisen suurta.

Talous voi samalla yllättää vahvuudellaan tulevan vuoden aikana, ja meidän ennusteemme voi osoittautua aivan liian negatiiviseksi. Samalla on olemassa riski siitä, että hintapaineet jäävät toteutumatta, keskuspankki ei voi toteuttaa rahapolitiikan normalisointiaan ja me jäämme pitkäksi aikaa suuren rahapoliittisen elvytyksen ympäristöön.

Italian poliittisesti herkkä tilanne on merkittävä riski euroalueella. Italiassa yhdistyvät sekä suuret taloudelliset riskit että ongelmat hauraan poliittisen tilanteen kanssa. Vaikka kesän suurin poliittinen myrsky näyttää laantuneen, tilanne tulee jatkumaan epävakaana pidemmän aikaa.

Kaiken kaikkiaan USA:n talous ja politiikka ovat suurin yksittäinen uhka ennusteelle. Sekä tuntuvan ylikuumenemisen riski että matalasuhdanteen riski tai riski molemmista toistensa jälkeen on kasvanut huomattavasti. Sekä lyhyet että pitkät korot ovat nousussa, mutta erityisesti hyvin voimakkaasti nousevat lyhyet korot ovat aiheuttaneet huolta korkeasuhdanteen kestävyydestä.

USA:n verouudistus on jo alkanut näkymään, mutta on silti vaikea päätellä miten suuria kokonaisvaikutukset tulevat olemaan ja milloin vaikutukset lopulta näkyvät. Lyhyellä aikavälillä on tuntuvia yläsuuntaisia riskejä, koska ennuste perustuu ajatukseen siitä, että toinen tämän vuoden kvartaali oli kasvupiikki USA:ssa, ja että suurimmat sen jälkeiset vaikutukset hiljenevät vähitellen. 

Eskaloituvat kauppaesteet luovat lähinnä alasuuntaisia riskejä, mutta myös lisääntyvä tulevaisuuden näkymiin liittyvä epävarmuus on tärkeä asia. Tämä koskee lähinnä EU:ta, joka ei välttämättä kohtaa lisää kauppaesteitä, mutta koska käytyihin keskusteluihin ei ehkä pysty luottamaan, epävarmuus tulee hallitsemaan.

Rahapolitiikan kiristys sekä korkojen että taseen pienentämisen kautta ovat myös riskejä, sillä vaikutukset ovat niin laajoja ja vaikeasti käsitettävissä globaalilla tasolla. 

USA:n kauppapolitiikan negatiiviset vaikutukset Kiinaan ovat huomattavia ja lisälainarahoitettu kasvu vaikutusten vaimentamiseksi voivat pidemmällä aikavälillä kääntyä itseään vastaan.Jaa