Jaa

Naisten kokopäivätyö muuttumassa osapäivätyöksi

Kun verrataan koko- ja osapäivätyötä, huomataan, että kokopäiväisten työsuhteiden määrä ei ole muuttunut lainkaan, vaan työllisyystilastoissa näkyvä parannus johtuu kokonaan osa-aikaisten työsuhteiden määrän kasvusta. Vielä kiinnostavammaksi tilanteen tekee se, että muutos koskee erityisesti naisia.

Työttömyysaste

Kausitasoitettu, % Lähteet: Aktia ja Macrobond
Suomen työmarkkinoiden kokonaistila on parantunut viime vuoden aikana. Kausioikaistu työttömyysaste on laskenut, ja se oli joulukuussa 8,7 %, kun luku vuotta aiemmin oli 9,3 %. Tämä kertoo työttömien määrän laskeneen 18 000:lla edellisvuodesta.

Tietyiltä osin alhaisemmat työttömyysluvut selittyvät työvoiman pienenemisellä ja sillä, että entistä suurempi määrä ihmisiä jää työvoiman ulkopuolelle, mutta huomattavasti suurempi selitysvoima on työllisyyden kasvulla. Alhaisemmat työttömyysluvut voidaan siis tulkita työmarkkinatilanteen selväksi parannukseksi.

Tarkempi analyysi kertoo, että työvoima on supistunut edelleen, mutta vain 4 000 henkilöllä vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2016 viimeisen neljänneksen välisenä aikana. Vastaavista työllisyysluvuista ilmenee, että työllisiä on nyt 15 000 enemmän ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 000 enemmän. Työllisyysaste on noussut 58,7 %:sta 59,1 %:iin.

Osapäiväisten työsuhteiden määrä kasvoi selvästi vuonna 2016. Vuonna 2016 osapäiväisiä palkansaajia oli 15 000 enemmän kuin vuonna 2015, ja jopa 14 000 näistä oli naisia. Kun verrataan koko- ja osapäivätyötä, huomataan, että kokopäiväisten työsuhteiden määrä ei ole muuttunut lainkaan, vaan työllisyystilastoissa näkyvä parannus johtuu osa-aikaisten työsuhteiden määrän kasvusta.

Vielä kiinnostavammaksi tilanteen tekee se, että muutos koskee erityisesti naisia. Vuonna 2016 kokopäiväisissä työsuhteissa oli 19 000 naista vähemmän kuin vuonna 2015, kun taas osapäiväisissä työsuhteissa oli 14 000 naista enemmän. Miesten osalta vastaavat luvut olivat 17 000 useampi kokopäiväisessä työsuhteessa ja 2 000 useampi osapäiväisessä työsuhteessa. Eli vaikka työllisyyden kokonaiskuva näyttää parantuneen, monen naisen työmarkkina-asema on heikentynyt.

Työllisyysaste

Kausitasoitettu, % Lähteet: Aktia ja Macrobond
Jaa