Jaa

Nuoret yhä velkaantuneempia-tiedämme siitä aivan liian vähän

Teemat: Suomi
Jooa Mustonen
Talouksien velkaantuminen lisääntyy Suomessa, ja samalla velkaantumisen kartoitus on yhä vaikeampaa. Erityisen vaikeaa on saada kokonaiskuvaa nuorten velkaantumisesta. Uusien osamaksutapojen ja pikalainojen suosio kasvaa nuorten keskuudessa, ja usein lainan myöntää jokin muu toimija kuin pankki tai luottolaitos, jolloin laina jää perinteisen tilastoinnin ulkopuolelle.

Maksuhäiriöt ovat yksi käytettävissä oleva mittari, ja ne ovat lisääntyneet erityisesti nuorten keskuudessa. Koko vuonna 2016 jopa 13 prosentilla 25–30-vuotiaista nuorista oli maksuhäiriöitä. Erityisen kiinnostavaa on, että miesten maksuhäiriöt ovat kaikissa ikäluokissa yleisempiä kuin naisten.

Velkaantuminen kasvaa

Uusien osamaksutapojen ja pikalainojen suosio kasvaa nuorten keskuudessa, ja usein lainan myöntää jokin muu toimija kuin perinteinen pankki tai luottolaitos.
Suomalaisten velat ovat kasvaneet viime vuosina. Velkaantumisaste on kokonaisuutena noin 130 % käytettävistä tuloista, ja se on kasvanut koko 2000-luvun. Samaan aikaan Suomen kotitalouksilla on vähemmän velkaa kuin kotitalouksilla muissa Pohjoismaissa.

Asuntolainat ovat tavallisin velka, mutta viime vuosina kulutusluottojen osuus kokonaisvelasta on lisääntynyt etenkin nuorten keskuudessa. Uusien osamaksutapojen ja pikavippien suosio kasvaa nuorten keskuudessa, ja usein lainan myöntää jokin muu toimija kuin perinteinen pankki tai luottolaitos.

Finanssiala ry:n vuosittainen tutkimus ”Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat” osoittaa, että erityisesti nuorilla on enemmän kulutusluottoja kuin asuntolainaa ja että pikavipit ovat suosituimpia 18–24-vuotiaiden nuorten keskuudessa.

Nopea velkaantuminen tuo mukanaan riskejä, varsinkin kun korkokulut todennäköisesti kasvavat tulevaisuudessa. Nordean tutkimuksen ”Asumisen odotukset ja huolet” mukaan 20 prosenttia 18–34-vuotiaista ei ole varautunut korkojen nousuun ja että yli 30 prosenttia ikäryhmästä on varautunut siihen säästämällä. Maksuhäiriöt ovat lisääntyneet huomattavasti viime aikoina, etenkin nuoren keskuudessa. Vuonna 2016 noin 13 prosentilla 25–30-vuotiaista oli maksuhäiriö.
Etenkin nuorten maksuhäiriöt ovat lisääntyneet. Vuonna 2016 noin 13 prosentilla 25–30-vuotiaista oli maksuhäiriö.

Kokonaiskuva vaikeampi ymmärtää

Kun velka jakautuu entistä useampaan muotoon ja usean toimijan kesken, on velkaantumisesta vaikea saada kokonaiskuvaa.
Uudet velkaantumisen ja luottojen muodot ovat yhä tavallisempia, samalla kun velkaantumisesta on entistä vaikeampi saada ymmärrettävää kokonaiskuvaa. Sekä kulutusluotot että uusilta luotonantajilta, kuten ulkomaisilta pikavippiyhtiöiltä saatavat lainat ja ns. vertaislainat lisääntyvät. Kun velka jakautuu entistä useampaan muotoon ja usean toimijan kesken, on velkaantumisesta vaikea saada kokonaiskuvaa.

Kotitalouksien on entistä vaikeampi saada taloudestaan kokonaiskuvaa ja arvioida omaa talouttaan, ja viranomaisten on vaikea arvioida luottomarkkinoiden riskejä. Nordean tutkimuksen mukaan yli puolet 18–34-vuotiaista asuntovelallisista ei osannut arvioida mihin suuntaan korot ovat menossa ja neljäsosa koko väestön asuntovelallisista ei tiennyt asuntolainansa korkoa. Nordean tutkimus osoittaa, että oman talouden tuntemus on heikko ja kokonaiskuva siitä on epävarma ja että talouden arviointi on monille vaikeaa.

Maksuhäiriöt lisääntyvät

Maksuhäiriöiden määrä on lisääntynyt nopeasti viime vuosina, erityisesti nuorten keskuudessa. Vuonna 2016 maksuhäiriöitä oli 13 prosentilla 25–30-vuotiaista. Erityisen kiinnostavaa on, että miesten maksuhäiriöt ovat kaikissa ikäluokissa yleisempiä kuin naisten. Selkeää selitystä tälle ei löydy. Osasyy miesten maksuhäiriöiden suurempaan määrään voi olla, että nuoret miehet ovat naisia useammin työttömiä eivätkä ole saaneet koulutuspaikkaa. OCED:n[1] mukaan 21 prosenttia 20–24-vuotiaista miehistä ovat ns. NEET-nuoria (työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria), kun nuorten naisten osuus samassa ikäryhmässä on 15 prosenttia[2]. Maksuhäiriöt hankaloittavat jokapäiväistä elämää, sillä vuokra-asunnon saaminen ja työn saaminen saattaa vaikeutua. Nuorten korkealla velkaantumisasteella voi olla yllättäviä seurauksia tulevaisuudessa, jolloin heidän voi olla vaikeampi saada asuntolainaa ja muita luottoja. Samalla heidän riskinsä joutua velkakierteeseen lisääntyy.[1] OECD Education at a glance 2015: Transition from school to work
[2] NEET – Youth not in employment, education or training. Ei mittaa pelkästään syrjäytyneitä nuoria, vaan myös välivuoden ennen opintoja pitäviä nuoria.
Jaa