Jaa

Rahapolitiikan normalisointi koettelee maailmantaloutta

Maailmantalouden kasvu 3,5 %

On kuitenkin tärkeä ottaa laskuihin mukaan niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan keskuspankissa käynnissä olevan prosessin tuoma epävarmuus pankkien purkaessa pitkään jatkunutta rahapoliittista elvytystä, johon reaalitalous ja markkinat ovat tottuneet.

Kesän 2017 voidaan hyvällä syyllä sanoa olevan ensimmäinen kesä ilman suuria yllätyksiä taloudessa tai politiikassa.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen yleisesti ottaen valoisat; kaupan kehitys jatkuu hyvänä ja kasvu näyttää tasaisemmalta kuin pitkään aikaan. On kuitenkin tärkeä ottaa laskuihin mukaan niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan keskuspankissa käynnissä olevan prosessin tuoma epävarmuus pankkien purkaessa pitkään jatkunutta rahapoliittista elvytystä, johon reaalitalous ja markkinat ovat tottuneet.

USA:ssa nähty varovainen kiristys saanee lähikuukausina seuraa keskuspankin taseen pienentämisestä ja koron lisäkorotuksista. Ja kysymyksessä on talous, jossa kasvu on vaimeaa, eivätkä inflaatiopaineet näytä kasvavan odotusten mukaisesti. Suhdannekäännettä alaspäin ei myöskään voi sulkea pois Yhdysvalloissa, vaikka tämä kehitys ei nyt näytäkään todennäköisimmältä.

Euroalueella ollaan talouden syklissä huomattavasti jäljessä, mutta vakaan reaalitalouden ja kasvavien, joskin hitaasti kasvavien, inflaatiopaineiden tulisi mahdollistaa keskuspankille tukiostojen varovainen vähentäminen vuonna 2018 tien raivaamiseksi vuoden 2019 koronnostoille. Se, miten joukkovelkakirjamarkkinat reagoivat kiristykseen on vielä hämärän peitossa, mutta turbulenssin vaara on ilmeinen.


Rahapolitiikkaan liittyvän epävarmuuden lisäksi maailmassa on yhä paljon poliittisia jännitteitä. Brexit-prosessi jatkuu, Yhdysvalloissa poliittinen epävarmuus on suurta ja myös Pohjois-Korea huolettaa samoin kuin Ukrainan ja Venäjän tilanne. Pakolaisten virta EU:hun on supistunut, mutta EU:ssa ei vieläkään ole löydetty toimivia pitkän aikavälin ratkaisuja. Suunnitelmat EU:n kehittämiseksi federalistisempaan suuntaan on edennyt askeleen verran, mutta periaatekeskusteluja ei ole vielä aloitettu.

Kiinan näkymiin liittyy tavallista suurempia riskejä, kun monet asiat kehittyvät huolestuttavaan suuntaan, mm. velkaantuminen ja asuntomarkkinat. Muualla maailmassa, ja erityisesti kehittyvissä talouksissa, kasvuvauhti kiihtyy edelleen. Venäjän talous kasvaa vuonna 2017, mikä auttaa myös Suomen kasvua. Kriittinen kysymys on kuitenkin öljynhinnan kehitys.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen yleisesti ottaen valoisat; kaupan kehitys jatkuu hyvänä ja kasvu näyttää tasaisemmalta kuin pitkään aikaan.

Maailmantalouden kasvu

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Olemme korjanneet euroaluetta koskevaa ennustettamme ylöspäin kahden vahvan vuosineljänneksen jälkeen, ja ennuste on nyt 2 prosenttia sekä 2017 että 2018..

Maailmantalouden kasvu

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Maailmatalous kasvaa Aktian uudessa ennusteessa 3,5 prosenttia vuonna 2017, pieni korjaus ylöspäin kevään 3,4 prosentista, ja kasvu jää 3,5 prosenttiin myös vuonna 2018.  Ero kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välillä kasvaa jatkossa, kun kehittyvissä talouksissa kasvuvauhti kiihtyy, mutta USA:ssa kehitys on edelleen aneemista. Olemme korjanneet euroaluetta koskevaa ennustettamme ylöspäin kahden vahvan vuosineljänneksen jälkeen, ja ennuste on nyt 2 prosenttia sekä 2017 että 2018.

Maailmantalouden parantunutta tilaa selittää pitkälti maailmankaupassa tapahtunut nousu. Talvella nähty käänne on jatkunut kevään ja kesän aikana, ja erityisesti kehittyvien talouksien aktiviteetti on ollut silmiinpistävää. Emme vielä tiedä varmasti, mistä kaupan parantuneet näkymät johtuvat, mutta maailmantalouden näkymiä koskevat suurimmat pelot näyttävät hälvenneen, mistä kertoo investointien nousu globaalisti. Jos trendi osoittautuu kestäväksi, voimme odottaa sen johtavan investointihyödykkeiden viennin kasvuun esimerkiksi Saksassa ja Suomessa. Aktian uuteen ennusteeseen on sisällytetty investointinäkymien maltillinen parantuminen.

Ehkä selvin muutos kesällä oli optimismin siirtyminen USA:sta Eurooppaan. Emmanuel Macronin voitto Ranskan presidentinvaaleissa vahvisti luottamusta Eurooppaan, ja samalla monissa Euroopan maissa on nähty yllättävän myönteistä kehitystä. Luottamus talouteen on hyvää siitä huolimatta, että EKP:n odotetaan ensi vuoden aikana ajavan alas osto-ohjelmansa ja näin kiristää talouspolitiikkaa.

Siirto USA:sta Eurooppaan merkitsee myös sitä, että monet presidentti Trumpiin ja hänen kyseenalaisiin vaalilupauksiinsa kohdistuneet odotukset ovat hälvenneet, joten monet odottavat nyt finanssipoliittista elvytystä 2017 tai 2018.

Kehittyvissä maissa kasvuvauhti nousee 4,6 prosenttiin 2017 ja 4,7 prosenttiin 2018. Myös kehittyneissä talouksissa nähdään kasvuvauhdin kiihtyvän jonkin verran: 1,8 prosenttiin 2017 ja 1,8 prosenttiin 2018. Vuoden 2018 osalta korjaamme ennustetta kuitenkin hieman alaspäin keväällä arvioimastamme 1,9 prosentista USA:n heikentyneiden näkymien vuoksi.

Ennusteeseen liittyvät riskit ovat melko hyvin tasapainossa, mutta alaspäin suuntautuvat riskit dominoivat edelleen jonkin verran. Erityisen suuria ovat USA:n näkymiä koskevat riskit. Siellä niin talouskasvuun, politiikkaan kuin keskuspankkipolitiikkaan liittyy aikaisempaa suurempaa epävarmuutta. Olemme kevään aikana nähneet Yhdysvaltojen taloudessa paljon heikkouden merkkejä, samalla kun monet indikaattorit kertovat paremmista kasvuluvuista.

Euroalueella poliittiset riskit ovat pienentyneet, mutta rahapolitiikkaan liittyvät riskit ovat kasvaneet vuotta 2018 ja EKP:n tukiohjelman mahdollista alasajoa lähestyttäessä. Se, millä vauhdilla EKP alkaa kiristää rahapolitiikkaansa ja mitä seurauksia siitä on markkinoille ja reaalitaloudelle, on merkittävä riski ennustejaksolla.

Poliittinen kartta on selkeytynyt viimeisen puolen vuoden aikana, ja poliittiset riskit ovat vähentyneet. Erityisesti Euroopassa ajatus tiiviimmästä yhdentymisestä on ottanut askeleen eteenpäin, vaikka muodollisesti muutoksia ei vielä ole otettu käsittelyyn.

Maailman vienti

Kausitasoitettu, 6 kk liukuva keskiarvo. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroopan yllättävän vahva suhdanne


Ehkä selvin muutos kesällä oli optimismin siirtyminen USA:sta Eurooppaan.

Olemme nostaneet euroalueen kasvuennustettamme kuluvalle vuodelle 1,8 prosentista 2,0 prosenttiin, mikä kertoo vahvasta luottamuksesta Euroopan tilanteeseen sekä positiivisista signaaleista palvelusektorilta ja teollisuudesta monissa maissa. Euroalueen talous kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2016. 

Myönteistä on myös Euroopan suhdanteessa tällä hetkellä näkyvä laajuus. Kaikki euroalueen maat kasvavat. Espanja ja Saksa toimivat edelleen monin tavoin kasvun moottoreina, mutta myös Ranskassa kasvu on kiihtynyt. Elvyttävä rahapolitiikka yhdessä maailmankaupan entisestään parantuneen tilanteen kanssa tukee kehitystä myös jatkossa, vaikka EKP maaliskuussa supisti kuukausittaisia tukiostojaan 80 miljardista 60 miljardiin euroon, mitä voidaan pitää tukiostojen alasajon ensi askeleena. Suuria kysymyksiä ovat tällä hetkellä juuri rahapolitiikka ja elvytyksen purkamisen vauhti sekä mahdollisesti syntyvät häiriöt. Jatkossa keskeistä on kasvun kestävyys ja sen kohtalo ilman rahapoliittista elvytystä. Myös valuutan vahvistuminen ja öljyn hinnan hienoinen nousu hidastavat Euroopan taloutta tällä hetkellä.

Ennusteessamme Euroopan keskuspankki käyttää vuoden 2018 tukiostojensa vähentämiseen ja lopulta lopettamiseen, minkä jälkeen korkoja voidaan hiljalleen nostaa, jos reaalitalous ja korkonäkymät sen sallivat. Inflaation kehitys on edelleen erittäin varovaista, ja korko-odotukset alittavat pidemmällä tähtäimellä selvästi EKP:n tavoitteen, jonka mukaan kasvun tulee olla lähellä 2:ta prosenttia mutta alle sen.

Arvioitua suuremmat inflaatiopaineet, joita pidämme epätodennäköisinä, voisivat kuitenkin johtaa elvytysohjelman odotettua nopeampaan alasajoon. Aktian ennusteessa korot pysyvät nykyisillä tasoillaan koko ennustejakson.

Rahapolitiikan lisäksi euroalueen pitkän aikavälin kehityksen kannalta on tärkeä toteuttaa rakenneuudistuksia. Saksassa uudistusinto on vaimentunut huomattavasti, mutta toivottavasti siellä nousee uusia voimia syksyn vaalien jälkeen. Emmanuel Macronin valinta Ranskan presidentiksi pitää yllä toivoa, mutta hänen laskeva suosionsa kertoo, että ranskalaiset eivät ehkä sittenkään ole valmiita niin kovin suuriin muutoksiin.

Italian tilanne on edelleen vaikea, vaikka pankkisektorin ongelmat onkin osittain selvitetty. Poliittinen epävakaus, julkisen sektorin suuret vaikeudet, hoitamattomien lainojen suuri määrä ja katastrofaalisen alhainen työllisyys ovat vain muutamia Italian ongelmista.

Ennusteessamme Euroopan keskuspankki käyttää vuoden 2018 tukiostojensa vähentämiseen ja lopulta lopettamiseen, minkä jälkeen korkoja voidaan hiljalleen nostaa, jos reaalitalous ja korkonäkymät sen sallivat.

BKT-kasvu joissakin suurissa maissa

Indeksi, 2008=100. Lähteet: Aktia ja Macrobond

USA:n kasvu maltillista mutta alasuuntaiset riskit dominoivat

Koska kaikki viittaa siihen, että vahvaa finanssipoliittista elvytystä ei ole odotettavissa ja talouden sykli näyttää yhä kypsemmältä, olemme laskeneet USA:ta koskevaa ennustettamme.

Yhdysvaltojen BKT-kasvu ja talousluottamus

% ja saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Poliittinen epävarmuus on vähentynyt Yhdysvalloissa uuden presidentin suunnitelmien valuessa hiekkaan. Koska kaikki viittaa siihen, että vahvaa finanssipoliittista elvytystä ei ole odotettavissa ja talouden sykli näyttää yhä kypsemmältä, olemme laskeneet USA:ta koskevaa ennustettamme. Uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen talous kasvaa 2 prosenttia 2017 ja 1,9 prosenttia 2018, kun kevään ennusteemme oli 2,2 prosenttia molempina vuosina.

Vaikka monet indikaattorit viittaavat USA:n talouden kiristymiseen, ylikuumenemisesta ei ole yksiselitteisiä signaaleja. Päin vastoin näkyvissä on edelleen merkkejä entistä epävakaammista talousnäkymistä. Työmarkkinaindikaattorit viittaavat tiukentumisen suuntaan, kun työttömyysaste on noin 4,5 prosenttia, mutta alasuuntaiset riskit dominoivat yleisesti. Keskuspankki on viestinyt aloittavansa taseensa pienentämisen sen lisäksi, että se nostaa korkoa. USA:n inflaationäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat, eikä minkäänlaista yksimielisyyttä ei ole siitä, kuinka nopeasti keskuspankki voisi nostaa korkoa.Venäjän talous kasvaa vihdoinkin

Suomen näkökulmasta on kiinnostavaa, että metallitavaran tuonti on kasvanut noin 50 prosenttia, ja koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti kasvoi noin 30 prosenttia.

Kehittyvät taloudet ovat yhä maailmantalouden todellisia vetureita, ja vuosina 2017 ja 2018 kehitys laajenee, kun useammat maat pääsevät talousvaikeuksistaan.

Aktian uudessa ennusteessa Venäjän talous kasvaa 1,2 prosenttia 2017 ja 1,3 prosenttia 2018, kun kehitys 2016 oli lievästi negatiivinen. Venäjän talousnäkymät ovat parantuneet hiljalleen, mikä kertoo kotimaisen kysynnän kasvusta ja inflaation hidastumisesta. Ulkomaankaupan kasvu on ollut vahvaa 2017, lähes 30 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, joskin taso on edelleen matala. Suomen näkökulmasta on kiinnostavaa, että metallitavaran tuonti on kasvanut noin 50 prosenttia, ja koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti kasvoi noin 30 prosenttia.

Luottamusindikaattorit osoittavat kasvun laajenevan asteittain, kun teollisuuden näkymät ovat parantuneet, mutta samalla palvelusektorin näkymät ovat heikentyneet jonkin verran. Kotimaisen kysynnän elpyminen tulee olemaan hidasta, koska ostovoima paranee erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana. Kasvu jää vaimeaksi suurten rakenteellisten ongelmien vuoksi ja myös siksi, että talouspolitiikan mahdollisuudet tukea taloutta ovat hyvin rajalliset. 

Venäjän ostopäällikköindeksit

Saldoluvut Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kiinassa elvytyspolitiikka on saanut pidettyä kasvun hyvänä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 Kiinan talous yllätti vahvuudellaan, joka johtui ekspansiivisesta politiikasta mutta myös voimakkaasti kasvavasta ulkomaankaupasta. Olemme tämän johdosta korjanneet Kiina-ennustettamme ylöspäin sekä 2017 että 2018. Ennustamme kasvun olevan 6,8 prosenttia 2017 ja hidastuvan 6,5 prosenttiin 2018. Luottojen nopea ekspansio ja korkeat velkaantumistasot huolestuttavat Kiinassa hieman pidemmällä tähtäimellä. Erityisesti yritysten velkaantuminen on kasvanut hyvin nopeasti. Kiinan ulkomaankauppa on piristynyt, ja se toimii nyt maailmankaupan kasvun veturina.


Japanin taloudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kesän aikana. Finanssi- ja rahapoliittinen elvytys on tuonut pientä nostetta talouteen, ja ennustamme kasvun olevan 1,1 prosenttia 2017 mutta vain 0,6 prosenttia 2018. Japanin ongelmana on edelleen välttämättömien rakenneuudistusten puuttuminen. Väestön ikääntyminen ja jäykät työmarkkinat rajoittavat Japanin talouden kasvumahdollisuuksia, vaikka suhdanne paikoitellen voikin parantua.

Kiinan ostopäällikköindeksi

Saldolukuja Lähteet: Aktia ja Macrobond
Jaa