Jaa

Rahapolitiikka fokuksessa vuoden 2017 aikana

Inflaationäkymät ovat parantuneet hienoisesti, mutta ne ovat edelleen globaalisti hyvin vaisut.

Joidenkin euroalueen maiden inflaatio

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond
Markkinoiden inflatio-odotukset ovat korjaantuneet ylöspäin talven aikana. Donald Trumpin voitto USA:n presidentinvaaleissa lykkäsi varsinkin pitkän aikavälin inflaatio-odotuksia, jotka nyt ovat 2,5 % heijastaen inflaatiota elvyttävän politiikan odotusta tilanteessa, jossa inflaatio on jo noussut hyvin lähelle tavoitetasoa.

Myös Euroopassa pitkän aikavälin inflaatio-odotuksia on korjattu ylöspäin, mutta inflaatiopaineet täällä ovat paljon pienemmät, ja inflaatio-odotus on noussut lähelle 1,8 %:a. Euroopassa hintojen odotetaan nousevan huomattavasti hitaammin kuin USA:ssa.

Muuten hintarintamalla ei ole tapahtunut suuria muutoksia talven aikana. Inflaationäkymät ovat parantuneet hienoisesti, mutta ne ovat edelleen globaalisti hyvin vaisut. Talvikuukausien aikana inflaatio on noussut molemmin puolin Atlanttia, mikä kertoo vuoden takaisten energianhintamuutosten pohjavaikutuksista. Vaikutus on tilapäinen, varsinkin Euroopassa, ja maltillisempiin inflaatiolukuihin palataan kevään edetessä.

USA:ssa hintapaineet ovat kasvaneet ja CPI-inflaatio nousi tammikuussa 2,51 %:iin. Pohjainflaatio on pysytellyt noin 1,7 %:ssa, ja moni asia viittaa inflaatiossa olevan nousupainetta. Aktian uudessa ennusteessa USA:n inflaatio nousee 2,2 % 2017 ja 2,4 % 2018. Euroalueella hintapaineet jäävät paljon maltillisemmiksi, ja ennustamme kuluttajahintojen nousevan 1 % vuonna 2017 ja 1,3 % vuonna 2018.
Lyhyet korot eivät vielä nouse, mutta vähitellen.
Korkorintamalla ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisen vuoden aikana. Ohjauskorko on edelleen nollassa, EKP on jatkanut joukkovelkakirjalainojen tukiostoja ja lyhyet euriborkorot ovat pysyneet nollan alapuolella. Pitkät valtionlainakorot ovat talven aikana olleet pienessä nousupaineessa, ja vaikka EKP ostaa suuria määriä, poliittinen riski ja talouden vakautta koskeva epävarmuus ovat näkyneet pitkissä koroissa tasoerojen kasvuna. Ranskassa tulevat presidentinvaalit ovat lisänneet epävarmuutta, mikä näkyy korkopreemiona. Sama koskee monia muita maita, joissa odotetaan konkreettisia poliittisia tapahtumia lähitulevaisuudessa.

EKP:n hyvin ekspansiivinen rahapolitiikka jatkuu koko ennustejakson 2017–2018 ajan. Emme odota ohjauskoron nostamista mutta kylläkin tukiostojen asteittaista vähentämistä. EKP ilmoitti joulukuun 2016 kokouksessaan, että se pienentää maaliskuussa 2017 tukiostojen summaa 80 miljardista 60 miljardiin euroon ja pidentää ohjelmaa vuoden 2017 loppuun. Arvioimme keskuspankin jatkavan ostojen supistamista vähitellen vuosien 2017 ja 2018 aikana niin, että pankki, jos muita ulkoisia häiriöitä ei ilmene, voi alkaa kiristää korkoa vuonna 2019.

Lyhyet korot ovat pysyneet melko muuttumattomina viime kuukaudet. Kolmen kuukauden euribor on jatkanut hiljaa alaspäin lähestyen -0,4 %:n talletuskorkoa, kun taas 12 kuukauden euribor on pysynyt lähempänä itse ohjauskorkoa. Euroalueen erittäin ekspansiivisena jatkuvan rahapolitiikan seurauksena lyhyet korot pysyvät hyvin alhaisina koko ennustejakson ajan, joskin pientä painetta ylöspäin voi tulla vuoden 2018 lopussa.

Yhdessä melko vaisujen tulevaisuudennäkymien kanssa ekspansiivinen rahapolitiikka pitää myös Euroopan pitkän korot matalina, vaikka Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja niiden jälkeinen aika on johtanut pitkien korkojen pieneen, mutta kuitenkin merkittävään korjaukseen ylöspäin.

Saksan 10 vuoden valtionlainan korko oli noin 0,2 % helmikuun loppupuolella. Näemme Saksan koroissa pientä painetta ylöspäin ja ennustamme koron nousevan hieman nykyisistä tasosoista vuonna 2017 ja nousevan 1 %:iin 2018.

Aktian uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoa kaksi kertaa 2017 ja kaksi kertaa 2018. Pysymme siis aikaisemmassa ennusteessamme melko varovaisesta koronnostotiestä. Yhdysvaltojen talouteen liittyy paljon epävarmuutta, mikä pitää myös korkonäkymät poikkeuksellisen epäselvinä. Tämän ennusteen julkaisuajankohtana saatavilla olevan tiedon perusteella pidämme ennusteen mukaista koronnostotietä todennäköisimpänä.

Emme näe aiheelliseksi odottaa suuria muutoksia pitkään korkoon vuonna 2017, mutta uskomme sen nousevan asteittain 3 %:iin ennustejakson lopulla.

Ennustamme dollarin jatkavan Euroopan poliittista epävarmuutta heijastellen varovaista vahvistumista euroon nähden kesään asti. Euroalueen yllättävän kestävän kasvun sekä poliittisen epävarmuuden vähentymisen vuoksi odotamme kuitenkin, että euro vahvistuu hitaasti suhteessa dollariin.
Jaa