Jaa

Rakennusbuumi hidastuu, hinnat maltilliseen nousuun

Asuntomarkkinoilla vallitsee edelleen vahva kahtiajako. Muualla kuin pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat Suomessa laskeneet vuodesta 2013, mutta pääkaupunkiseudulla hinnat ovat nousseet edelleen, joskin maltillisesti.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä muun Suomen hinnat laskivat keskimäärin 1,4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja pääkaupunkiseudun hinnat nousivat 2,5 %. Koko maassa hintojen nousu oli 0,4 %. Erityisesti uusien asuntojen hinnat nousivat nopeasti vuoden alussa. Pääkaupunkiseudulla nousua oli yli 10 %.
Tänä vuonna valmistuu paljon asuntoja, mikä voi ainakin tilapäisesti vaimentaa rakennusalan kasvua.

Asuntohinnat Suomessa

Indeksi, 2005=100 Lähteet: Aktia ja MacrobondRakennussektori oli yksi Suomen talouskasvun vetureista vuosina 2015 ja 2015. Rakennuslupien, aloitettujen rakennushankkeiden ja valmistuneiden asuntojen määrän perusteella jonkinlainen suhdannehuippu on ehkä saavutettu. Tänä vuonna valmistuu paljon asuntoja, mikä voi ainakin tilapäisesti vaimentaa rakennusalan kasvua.

Hyvin alhaisena pysyvä korkotaso tukee edelleen asuntosektoria. Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainojen korko oli maaliskuussa 2017 keskimäärin 1,13 %. Asuntolainakanta oli maaliskuussa 2,3 % viimevuotista suurempi.

Eri asuntomarkkinaindikaattorit osoittavat, että vaikka asuntojen hinnat ovat nousseet merkittävästi 2000-luvun alusta, Suomessa ei näy merkkejä varsinaisesta asuntokuplasta. Kun verrataan asuntojen hintoja vuokriin ja tuloihin, nähdään jonkinlaista epätasapainoa suhteessa vuokriin mutta ei suhteessa tuloihin.


Asuntohinnat suhteessa tulohin

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kansainvälisessä vertailussa Suomen asuntomarkkinoiden viime vuosien kehitys on ollut maltillista. Erityisesti verrattuna Ruotsiin viime vuodet ovat olleet hyvin vaisuja. Myös verrattuna Saksaan pitkä laskusuhdanne on todennäköisesti hidastanut asuntojen hinnannousua erittäin alhaisesta korkotasosta huolimatta.

Asuntohinnat

Indeksi, 1970=100 Lähteet: Aktia ja Macrobond
Jaa