Jaa

Työllisyysasteen mittaamisesta

Avainsanat: #työllisyys
Teemat: Suomi
Kun Tilastokeskus raportoi, että Suomen työllisyysaste on noussut 70 prosentin yläpuolelle, tarkoitetaan jotain muuta kuin silloin kuin yhdysvaltalainen tilastoviranomainen Bureau of Labor Statistics raportoi, että maan työllisyysaste on 60 prosentin paikkeilla.
Keskustelu työmarkkinoiden tilasta voi joskus mutkistua sen takia, että työmarkkinoiden eri mittareita määritellään eri tavalla eri maissa. Olen niin monta kertaa saanut kysymyksiä siitä, miten Yhdysvaltojen työllisyysastetta voidaan verrata eurooppalaisiin työllisyysasteisiin, että päätin kirjoittaa lyhyen kirjoituksen asiasta.

Pääsääntö on, että tietyn ikäryhmän työllisyysaste lasketaan:

työllisyysaste =työlliset/työikäinen väestö.

Työllisyysaste kertoo siis siitä, miten suuren osuuden sen ikäisestä väestöstä työlliset muodostavat.

Kansainvälinen vertailu monimutkaistuu, koska eri maissa käytetään eri ikäryhmiä, vaikka laskentatapa on sama. Eli kun Tilastokeskus raportoi, että Suomen työllisyysaste on noussut 70 prosentin yläpuolelle, tarkoitetaan jotain muuta kuin silloin kuin yhdysvaltalainen tilastoviranomainen Bureau of Labor Statistics raportoi, että maan työllisyysaste on 60 prosentin paikkeilla.

Euroopassa käytäntönä on mitata joko 20–64-vuotiaiden, 15–64-vuotiaiden tai 15–74-vuotiaiden työllisyysastetta ja osallistumisastetta. Eurostatin tilastoissa käytetään pääsääntöisesti ryhmää 20–64-vuotiaat, kun Suomessa Tilastokeskus käyttää ryhmää 15–64-vuotiaat. Tilastokeskuksen raportointi siitä, että Suomen työllisyysaste oli noussut 70,4 prosenttiin vuoden 2017 lopussa koski siis 15–64-vuotiaita.

Yhdysvaltojen tilastoissa ei yläikärajaa

Jos Suomen työllisyysastetta mitattaisiin samalla tavalla kuin Yhdysvaltojen, se olisi noin 60 prosenttia eli käytännössä sama kuin Yhdysvalloissa, ja sama pätee toiseen suuntaan; Yhdysvaltojen 15–64-vuotiaiden työllisyysaste on lähestulkoon sama kuin Suomen työllisyysaste.

Työllisyysaste, 15+

% kaikista yli 15-vuotiaista Lähteet: OECD, Aktia ja Macrobond

Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat

% Lähteet: OECD, Aktia ja Macrobond
Yhdysvalloissa käytäntö on erilainen, koska siellä ei ole ylempää ikärajaa tilastoissa vaan työllisyys- ja osallistumisastetta mitataan kaikkia yli 15-vuotiaita. Myös yli 100-vuotiaat ovat siis vertailussa mukana. Tämä johtaa siihen, että Yhdysvaltojen työllisyysaste vaikuttaa todella matalalta verrattuna eurooppalaisiin työllisyysasteisiin. Yhdysvaltojen virallinen työllisyysaste on tällä hetkellä 60,1 prosenttia.

Jos Suomen työllisyysastetta mitattaisiin samalla tavalla kuin Yhdysvaltojen, se olisi noin 60 prosenttia eli käytännössä sama kuin Yhdysvalloissa ja sama pätee toiseen suuntaan; Yhdysvaltojen 15–64-vuotiaiden työllisyysaste on lähestulkoon sama kuin Suomen työllisyysaste.

Riippumatta siitä, miten työllisyysastetta mitataan, Ruotsin työllisyysaste on korkeampi kuin Suomen ja Yhdysvaltojen. OECD:llä on vertailtavaa dataa 60-luvulta saakka, ja Suomen 15-64-vuotiaiden työllisyysaste ei ole koskaan ollut lähellä Ruotsin työllisyysastetta. Tilanne näyttää kuitenkin erilaiselta jos käyttää amerikkalaista tapaa mitata työllisyysastetta.

 Sekä miesten että naisten työllisyysaste on Ruotsissa korkeampi kuin Suomessa ja Yhdysvalloissa. Suomen naisten työllisyysaste on kuitenkin korkeampi kuin Yhdysvaltojen, mutta miesten matalampi.

Naisten työllisyysaste, 15-64-vuotiaat

% Lähteet: OECD, Aktia ja Macrobond

Miesten työllisyysaste, 15-64-vuotiaat

% Lähteet: OECD, Aktia ja Macrobond
Jaa