Jaa

Kuinka tärkeitä Yhdysvallat ja Kiina ovat meille?

Avainsanat: #vienti #kauppa
Teemat: Eurooppa

Vaikka Saksa monilla tavoilla onkin eurooppalaisten arvoketjujen sydän, Saksan tärkein vientikohde ei ole toinen EU-maa vaan Yhdysvallat. Tilanne on sama Isossa-Britanniassa. Hankaluudet Yhdysvaltojen kanssa kirvelevät siis suhteellisen paljon EU:n entistä viennin maailmanmestaria.

Kaupan tulevaisuuteen liittyy tällä hetkellä suuri epävarmuus, joten on kiinnostavaa vilkaista, kuka oikeastaan tekee kauppaa ja kenen kanssa. Kuinka riippuvaisia olemme Kiinasta ja Yhdysvalloista?

On aina vaikeaa selvittää, minne tuote loppujen lopuksi päätyy. Tiedämme, että monet Suomessa valmistettavista tai koottavista tuotteista päätyvät jossain vaiheessa jonnekin aivan muualle, kuin siihen maahan, minne me viemme. Siitä huolimatta on kiinnostavaa käydä läpi sitä, minkä maiden kanssa eri alueet tekevät kauppaa, sillä se kertoo paljon taloudellisesta läheisyydestä ja riippuvuudesta.

EU:n kolme tärkeintä tavaraviennin kohdetta ovat Yhdysvallat, Kiina ja Sveitsi. Tuontia katsottaessa tilanne näyttää hieman erilaiselta; me tuomme eniten Kiinasta, seuraavaksi eniten Yhdysvalloista ja Venäjältä. Kolmasosa EU:n kokonaistavaraviennistä kohdistuu Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, joten voidaan todeta, että riippuvuus ei ole valtava, mutta kylläkin suuri.

Onkin kiinnostavaa huomata, että kaupanteko Yhdysvaltojen kanssa on vähentynyt nopeasti 2000-luvulla. Vielä vuonna 2000 noin 25 prosenttia EU:n tavaraviennistä kohdistui Yhdysvaltoihin, tänä päivänä luku on 17 prosenttia. Vienti Kiinaan muodosti 5 prosenttia kokonaisviennistä vuonna 2000, tänä päivänä luku on 15 prosenttia. Olemme siirtyneet valtavasta riippuvuudesta Yhdysvaltoihin tasapainoisempaan riippuvuuteen sekä Yhdysvalloista että Kiinasta, mikä asettaa EU:n vaikeaan asemaan maailmassa käytävien kauppaneuvotteluiden suhteen. Emme halua vahingoittaa kauppasuhdettamme Yhdysvaltojen tai Kiinan kanssa, sillä kumpikin on hyvin tärkeä meille jo pelkästään kaupan näkökulmasta.

Mutta mitä tapahtuu EU:n rajojen sisällä? Lähes kaikille EU-maille tärkein kauppakumppani on toinen EU-maa, ei Kiina tai Yhdysvallat. Kaikista EU-maista 17 maalle Saksa on tärkein vientikohde. EU:n sisäistä kauppaa tarkastellessa Saksan keskeinen rooli sisäisten virtojen kannalta käy selväksi. On myös todella suuria eroja siinä, kuinka suuri osuus tavarakaupasta on EU:n sisäistä ja kuinka suuri osuus lähtee EU:n rajojen ulkopuolelle. Noin 85 prosenttia Slovakian viennistä on EU:n sisäistä vientiä, kun taas Kyproksen vastaava luku on alle 30 prosenttia. Suomi kuuluu niihin maihin, joiden kaupasta melko suuri osa suuntautuu EU:n ulkopuolelle, kun taas erityisesti entiset Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat hyvin integroituja eurooppalaisiin tuotantoketjuihin.

Vaikka Saksa monilla tavoilla onkin eurooppalaisten arvoketjujen sydän, Saksan tärkein vientikohde ei ole toinen EU-maa vaan Yhdysvallat. Tilanne on sama Isossa-Britanniassa. Hankaluudet Yhdysvaltojen kanssa kirvelevät siis suhteellisen paljon EU:n entistä viennin maailmanmestaria.

Monet EU-maat ovat viennin suhteen hyviä naapureita; Liettua on Latvian suurin vientikohde, Venäjä on Liettuan suurin, Espanja Portugalin ja Suomi Viron. Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat kaikki samassa veneessä, meille Saksa on tärkein kauppakumppani, ja toisella sijalla on jokin toinen Pohjoismaa.

Kansainvälinen kauppa on tärkeää EU:lle. Olemme eniten riippuvaisia Yhdysvalloista ja Kiinasta, suoraan tai välillisesti, joko Saksan kautta tai muuten.


Kirjoitus on alun perin julkaistu HBL:ssä.

EU:n kolme tärkeintä tavaraviennin kohdetta ovat Yhdysvallat, Kiina ja Sveitsi.

Jaa