2018 -vuosi jolloin moni asia muuttuu

Talouskatsaus 1/2018

12.03.2018

Heidi Schauman
Jaa

Tiivistelmä

Vuoden 2017 hyvän 3 prosentin kasvun jälkeen talous kehittyy edelleen hyvin. Aktian uuden ennusteen mukaan BKT kasvaa 2,6 % vuonna 2018 ja 2,2 % vuonna 2019. Ennuste on sama kuin marraskuussa. Talven aikana saadut tiedot ovat siis tukeneet sitä käsitystä, joka meillä oli syksyllä. Teollisuus ja vienti eivät ole näyttäneet yhtä vahvoja lukuja kuin vuoden 2017 alussa, mutta toisaalta työllisyyden parantuminen on ollut monin tavoin vaikuttavaa vuoden 2017 toisen puoliskon aikana, ja monia työtilaisuuksia on luotu. Vaikka ennustamme pientä hidastumista kasvutahtiin, odotamme kasvun olevan yhtä laaja-alaista kuin vuonna 2017.

Aktian maailmantalouden ennustetta on korjattu hieman ylöspäin syksyn 3,6 prosentista, ja uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,7 % vuoden 2018 aikana. Kasvu pysyy samalla tasolla vuonna 2019. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kasvutahti jatkaa nousuaan kehittyvissä talouksissa, kun taas kehittyneiden talouksien kasvu ei enää kiihdy.

Käynnissä oleva rahapolitiikan normalisointi tulee luultavasti johtamaan turbulenssiin jatkossakin. Vuosi 2018 tulee olemaan hyvin kiinnostava. EKP:n tukiostot lähestyvät loppuaan, ja FED jatkaa taseensa keventämistä. Muut muutokset korkojen nousuun liittyen voivat luoda epävarmuuden aikoja.

A.Osio

Suomen talous

kuva
Jaa

Ylös kymmenen vuoden kuopasta – Suomen kasvu jatkuu hyvänä

Aktian uuden ennusteen mukaan BKT kasvaa 2,6 % vuonna 2018 ja 2,2 % vuonna 2019. Ennuste on sama kuin marraskuussa.

bkt-kasvu

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kuva Suomen talouden hyvinvoinnista ja kehityksestä ei ole sanottavasti muuttunut talvikuukausien aikana. Ympäröivän maailman hyvä suhdanne on vahvistunut, ja Suomen kasvunäkymät näyttävät edelleen hyviltä. Rahapolitiikan normalisointiin liittyvät riskit ovat samalla lisääntyneet, mikä tarkoittaa sitä, että myös Suomen kasvuun liittyvät riskit ovat kasvaneet.

Vuoden 2017 hyvän 3 prosentin kasvun jälkeen talous kehittyy edelleen hyvin. Aktian uuden ennusteen mukaan BKT kasvaa 2,6 % vuonna 2018 ja 2,2 % vuonna 2019. Ennuste on sama kuin marraskuussa. Talven aikana saadut tiedot ovat siis tukeneet sitä käsitystä, joka meillä oli syksyllä. Teollisuus ja vienti eivät ole näyttäneet yhtä vahvoja lukuja kuin vuoden 2017 alussa, mutta toisaalta työllisyyden parantuminen on ollut monin tavoin vaikuttavaa vuoden 2017 toisen puoliskon aikana, ja monia työtilaisuuksia on luotu. Vaikka ennustamme pientä hidastumista kasvutahtiin, odotamme kasvun olevan yhtä laaja-alaista kuin vuonna 2017.

Ennusteemme mukaan Suomi saavuttaa jo tänä vuonna saman BKT-tason kuin vuonna 2008. Olemme viimeinkin päässeet ylös siitä kymmenvuotisesta kuopasta, joka alkoi finanssikriisistä ja jota syvensivät ja pidensivät Suomeen erityisen kovin osuneet ict-alan nopeat muutokset, Venäjä-ongelmat sekä se tosiasia, että taloutemme on niin hidasliikkeinen eikä sillä ole niitä valmiuksia, joita olisi tarvittu, että se olisi voinut toipua nopeasti talouteen osuneista negatiivisista sokeista.

Työllisyyteen, ikärakenteeseen ja julkiseen talouteen liittyvät pitkäaikaiset haasteet ovat merkittäviä, ja aktivointimallin ja vanhempainvapaamallin ympärillä käytävät keskustelut osoittavat, kuinka vaikeaa laajasti tuettuja toimivia uudistuksia on saada aikaan.

Työllisyyteen, ikärakenteeseen ja julkiseen talouteen liittyvät pitkäaikaiset haasteet ovat merkittäviä, ja aktivointimallin ja vanhempainvapaamallin ympärillä käytävät keskustelut osoittavat, kuinka vaikeaa laajasti tuettuja toimivia uudistuksia on saada aikaan.

Luottamus

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

bkt-ennuste

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Uuden ennusteen mukaan kasvuvauhti hidastuu aavistuksen vuonna 2018, 3 prosentista 2,6 prosenttiin, mikä johtuu kaikkien kasvukomponenttien paitsi kulutuksen pienestä heikkenemisestä. 

Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,6 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019. Olemme pitäneet ennusteen muuttumattomana marraskuusta asti, jolloin teimme isomman korjauksen ylöspäin, joka heijasti investointien parempia näkymiä ja kulutuksen hyvänä pysyvää kehitystä. Vaikka ulkomaankauppa ei kasva yhtä nopeasti kuin 2017, etenee vientikin hyvässä tahdissa.

Uuden ennusteen mukaan kasvuvauhti hiljenee aavistuksen vuonna 2018, 3 prosentista 2,6 prosenttiin, mikä johtuu kaikkien kasvukomponenttien pienestä heikkenemisestä.  Arvioimme hyvän suhdanteen jatkuvan vuosina 2018 ja 2019 hyvän työllisyyskehityksen tukemana. Maltilliset palkkasopimukset yhdessä ensisijaisissa kilpailijamaissamme tehtyjen voimakkaiden palkankorotusten kanssa, parempi suhdanne maailmassa sekä maailmankaupan nousu tukevat talouden nousua.

On äärimmäisen tärkeää pitää nyt ne asiat, joihin voimme vaikuttaa, kuten kilpailukyky, vientiteollisuutta tukevina. Työvoiman nopea ja joustava uudelleenkouluttaminen olisi myös tärkeää monilla aloilla työvoimapulasta ja työmarkkinoiden paikoitellen heikosta yhteensopivuudesta johtuvien riskien vähentämiseksi.

Vaikka ennustamme, että korkoja nostetaan ensimmäisen kerran vuonna 2019, pysyvät korot erittäin alhaisina koko ennustejakson, mikä tukee kulutusta mutta samalla myös yksityistä velkaantumista, joka on lisääntynyt nopeasti viime vuosina.

Suomen talouden muut ennusteluvut

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ulkomaankauppa – suuri epävarmuustekijä

Vuonna 2017 näimme vilauksen viennin kasvusta, joka oli huomiota herättävää verrattuna moniin aiempiin todella heikkoihin vuosiin. Vienti kasvoi 8,3 % vuonna 2017, +1 % vuonna 2016, +0,8 % vuonna 2015 ja -2,7 % vuonna 2014.

Hyvä kehitys Suomen kaikissa tärkeissä vientikumppaneissa viittaa ulkoisen kysynnän hyvään kasvuun myös vuonna 2018. Vienti kasvoi kuitenkin voimakkaimmin vuoden 2017 alussa, mikä herättää hieman huolta viennin kehityksen suhteen jatkossa. Aktian uuden ennusteen mukaan vienti kasvaa 4,9 %  vuonna 2018, mikä tarkoittaa hieman hitaampaa kasvua kuin vuonna 2017, mutta kehitys on edelleen hyvä.

Hyödykevienti on jatkanut suhteellisen tasaista kehitystä, ja ulkoinen kysyntä edistää Suomen perinteistä vientiteollisuutta suhteellisen tasapainoisesti. Erityisesti ajoneuvojen ja koneiden ja laitteiden vienti on kehittynyt hyvin vuoden 2017 lopussa. Vuoden 2017 toisen puoliskon aikana hyödykeviennin kasvu on ollut maltillisempaa kuin vuoden alussa, ja riskinä on, että sekä koneiden kapasiteetti että osaavan työvoiman puute heikentävät viennin kasvua ainakin lyhyellä aikavälillä.

Kun vientiä tarkastellaan kohdemaittain, euroalue kokonaisuutena ja erityisesti Saksa erottuvat joukosta. Myös vienti Ruotsiin, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin on saanut uutta puhtia. Jos viennin kasvu jatkuu näin vahvana, Suomi ei enää menetä vientiosuuksia, koska Suomen vienti tulee lähivuosina kasvamaan maailmankauppaa nopeammin.

Viennin arvo

Tavaravienti, kausitasoitettu, vuoden liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia ja Macrobond

60 000 työllistä enemmän kuin vuosi sitten

Vuoden 2017 viimeisen kvartaalin aikana työllisiä oli noin 60 000 enemmän kuin vuoden 2016 viimeisessä kvartaalissa, mikä vastaa noin 2,4 prosentin nousua. Kyseessä on siis huomattava nousu työllisten määrässä. Myös työtuntien määrä kasvoi 1,8 % vuoden aikana.

Työllisyys

Kausitasoitettu, työlliset 1 vuoden liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia och Macrobond
Työllisyystilastoissa on näkynyt tuntuva parannus loppusyksystä 2017. Kausioikaistu työllisyysaste oli 69,6 % elokuussa, kun taas tammikuussa se oli noussut 70,9 prosenttiin. Vuoden 2017 viimeisen kvartaalin aikana työllisiä oli noin 60 000 enemmän kuin vuoden 2016 viimeisessä kvartaalissa, mikä vastaa noin 2,4 prosentin nousua. Kyseessä on siis huomattava nousu työllisten määrässä. Myös työtuntien määrä kasvoi 1,8 % vuoden aikana.

Tämä tarkoittaa sitä, että hallituksen työllisyystavoite ei enää näytä saavuttamattomalta. Kasvua edisti vuonna 2016 ja vuoden 2017 alussa ennen kaikkea tuottavuus, mutta kuten usein tapahtuu, työllisyysvaikutukset tulevat noin vuoden viiveellä, ja niin näyttää nytkin käyneen, mikä on erittäin myönteistä sekä julkisen talouden että kulutuspotentiaalin kannalta. Odotamme myös työllisyyden jatkavan kasvuaan.

Kun tarkastellaan työllisyyden nousua, käy ilmeiseksi, että nousu johtuu lähinnä siitä, että sellaiset, jotka aiemmin eivät ole hakeneet töitä, ovat hakeutuneet takaisin työmarkkinoille, mikä on tyypillistä nousun aikana. Vaikka työllisyys on noussut 60 000 henkilöllä, työttömyys on laskenut vain 7 000 henkilöllä. Tämä ei tarkoita sitä, että monet työttömät eivät olisi löytäneet työtä. Päin vastoin, tilastot osoittavat, että päättyneiden työttömyysjaksojen määrä on noussut vuoden 2016 pohjalukemista ja että yhä useammat pääsevät pois työttömyydestä, mutta samalla monista myös tulee työttömiä. Työvoima on siis lisääntynyt yli 50 000 henkilöllä samalla, kun työikäinen väestö on jatkanut kutistumistaan. Joulukuussa 2017 työikäisiä henkilöitä oli 27 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aktian uuden ennusteen mukaan työttömyys supistuu edelleen hitaasti, 8,4 prosenttiin tänä vuonna ja 8,3 prosenttiin 2019.

Kulutus jatkaa kasvun tukemista

Hyvä työllisyyskehitys yhdessä maltillisten palkkaratkaisujen ja heikon inflaation kanssa jatkavat yksityisen kulutuksen tukemista. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat edelleen, ja kotitalouksien luottamus tulevaisuuteen erilaisilla kuluttajien luottamusindikaattoreilla mitattuna on historiallisen korkealla tasolla, mikä indikoi sitä, että näemme innokasta kulutusta jatkossakin. Erityisesti luottamus oman talouden tilaan vuoden päästä on parantunut edelleen samoin kuin käsitys työttömien määrästä vuoden kuluttua, mikä tukee sitä ajatusta, että kotitaloudet eivät kiristä kulutuskäyttäytymistään jatkossa.

Uusien asuntolainojen korot laskivat alle yhden prosentin vuonna 2017, mutta samalla kotitalouksien ottamien asuntolainojen määrä ja erityisesti asuntolainojen pituus kasvoivat. Uuden asuntolainan keskimääräinen pituus on nyt 19,5 vuotta, eli siinä on tapahtunut noin puolen vuoden kasvu vuoden aikana.

Investoinnit nousevat nopeasti

Vuoden 2017 investoinnit kasvoivat Suomessa 6,3 % edellisvuoteen verrattuna, mikä on erittäin vaikuttava luku mille tahansa maalle. Erityisesti koneisiin ja laitteisiin tehdyt investoinnit kasvoivat huomattavan nopeasti.

Teollisuuden tuotanto ja uudet tilaukset

Indeksi, kausitasoitettu Lähteet: Aktia ja Macrobond
Vuoden 2017 investoinnit kasvoivat Suomessa 6,3 % edellisvuoteen verrattuna, mikä on erittäin vaikuttava luku mille tahansa maalle. Erityisesti koneisiin ja laitteisiin tehdyt investoinnit kasvoivat huomattavan nopeasti.

Rakennusinvestointien kasvutahti sitä vastoin hidastui vuonna 2017. Rakennusinvestoinnit kasvavat edelleen, mutta hitaammassa tahdissa kuin aiemmin, mikä kuvastaa sitä, että rakentamisen voimakkain kasvuvaihe luultavasti on ohi. Rakennusinvestoinnit alkoivat kääntyä kasvuun jo vuonna 2015 ja muut investoinnit vuoden 2016 alussa. Rakennusinvestointien kasvu oli voimakkaimmillaan vuonna 2016, jolloin ne kasvoivat 10 %. Sen jälkeen rakennusinvestointien kasvu on heikentynyt hieman. Ennusteemme mukaan investoinnit kasvavat 4,6 prosenttia 2018 ja 4,0 % 2019.

Rakennussektorin aktiivisuus on jatkanut yllättämistään vuonna 2017, ja uudisrakentamisen ja rakennuslupien lukumäärä on noussut todella korkealle tasolle. Meillä on edelleen se tilanne, että uudisrakentamisessa ei näy neliöissä mitattuna vahvistumisen merkkejä, sillä rakentamisessa keskitytään suhteellisen pieniin asuntoihin.

Vuonna 2017 valmistui paljon uusia asuntoja, ja se voi ainakin väliaikaisesti lisätä painetta vuokrien laskuun, koska suuri osa nyt rakenteilla olevista asunnoista tulee vuokrakäyttöön. Vuokrat nousivat 2,5 % vuonna 2017, mikä on tuntuvasti hitaampi kasvu kuin esimerkiksi 2015, jolloin vuokrat nousivat 3,5 %.

Odotamme, että rakentamisen terävin huippu tapahtuu kevättalvella, jonka jälkeen seuraa hieman rauhallisempi rakentamisen suhdanne, vaikka tulemmekin pysymään korkealla tasolla. Mitään dramaattisia muutoksia ei ole odotettavissa.

Suomessa on jatkossakin monia hyvin erilaisia asuntomarkkinoita asuntojen hinnan suhteen. Jopa pääkaupunkiseutua on vaikea käsitellä yhtenä markkinana, sillä kaupungistuminen on voimakasta ja ydinkeskustassa asumisen kysyntä on suurempaa kuin monilla alueilla kauempana.

Suuremmilla alueilla ei ole nähtävissä voimakkaita hinnankorotuksia, mutta paikoitellen on alueita, joilla hinnat ovat saattaneet nousta paljon eri syistä. Pääkaupunkiseudun tosiasialliset hinnannousut ovat nyt parin vuoden ajan olleet noin 2,5 % samalla, kun hinnat muualla maassa keskimäärin laskevat. Loppua Suomea on vaikea niputtaa yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Inflaatio edelleen alle euroalueen inflaation


Uudessa ennusteessamme inflaatio kehittyy edelleen erittäin varovaisesti. Kuluttajahintojen inflaatio oli 0,8 % vuonna 2017 edellisen ennusteemme mukaisesti, ja odotamme ainoastaan varovaista painetta hintojen nousuun jatkossa. Inflaatio on ennusteemme mukaan 1,2 % vuonna 2018 ja 1,6 % vuonna 2019. 

Inflaatio oli Suomessa 0,5 % vuoden 2017 lopussa, mikä on selvästi alle euroalueen keskimääräisen inflaation, joka oli 1,3 % Hintapaine on siis edelleen erittäin maltillinen Suomessa, mutta deflaatiostakaan ei ole merkkejä. Nousevat energianhinnat ja palvelukustannukset luovat paineita inflaatiolle, mutta asuntolainojen korot painavat edelleen alas esimerkiksi käytettyjen autojen ja matkapuhelimien hintoja.

Suomesta tulee suhteellisesti halvempi kuin euroalueesta, kun inflaatio nousee euroalueella keskimäärin jonkin verran nopeammin. Suomen ja muun euroalueen välisen eron syitä ovat kilpailukykysopimus ja palkkasopimukset, jotka vaimentavat inflaatiopaineita edelleen vuonna 2018.

Ruoan hintojen dynamiikka tai sen puuttuminen on viime vuosien aikana auttanut painamaan hintoja alas. Ruoan hinta kuluttajan hintakorissa on laskenut tauotta vuoden 2016 elokuusta asti. Laskua tuli -0,25 % vuoden 2017 aikana, mikä oli vähemmän kuin vuosien 2014–2016 aikana. Laskua selittää osittain makeisveron poistaminen vuoden 2017 alussa, mutta myös esimerkiksi lihan hinta on laskenut pidemmän aikaa. Vuoden 2018 alussa olemme nähneet pienen korjausliikkeen ylöspäin ruuan hinnassa.

Uudessa ennusteessamme inflaatio kehittyy edelleen erittäin varovaisesti. Kuluttajahintojen inflaatio oli 0,8 % vuonna 2017 edellisen ennusteemme mukaisesti, ja odotamme ainoastaan varovaista painetta hintojen nousuun jatkossa. Inflaatio on ennusteemme mukaan 1,2 % vuonna 2018 ja 1,6 % vuonna 2019.

Inflaatio

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Julkinen talous ei täsmää

Meillä on nopeasti vanheneva väestörakenne ja epätasapainossa oleva julkinen talous. Tämä yhdistelmä vaatii voimakkaita toimenpiteitä.

Vaikka julkisen talouden näkymät ovat parantuneet vuosien 2016 ja 2017 aikana, kun kasvu on yllättänyt voimakkuudellaan, olemme edelleen tilanteessa, jossa julkiset menot ovat suuremmat kuin julkiset tulot. Tämä tarkoittaa sitä, että julkinen velkaantuminen lisääntyy, vaikka velkaantuminen suhteessa BKT:hen on kääntynyt alaspäin heijastaen BKT:n voimakasta kasvua. Velkakierre ei kuitenkaan katkea.
 
Hyvä kasvu ja parempi työllisyystilanne lisäävät verotuloja, ja ne vahvistivat julkista taloutta vuonna 2017, kuten odotetaan tapahtuvan myös vuosina 2018 ja 2019. Vuonna 2017 julkisen sektorin taloutta heikensivät kilpailukykysopimuksen yhteydessä tehdyt tuloveronkevennykset ja työnantajan terveysvakuutusmaksujen alentaminen.
 
 Julkinen velkaantuminen saavutti uuden ennusteen mukaan huippunsa vuonna 2015, jolloin se oli 63,6 % BKT:sta. Sen jälkeen velkaantuminen on ollut laskusuunnassa. Se laskee alle 62 prosentin 2018. Riippumatta siitä, miten hankalaa vaikeita rakenneuudistuksia on saada läpi, tämä on paras mahdollinen aika tehdä muutoksia työmarkkinarakenteisiin ja muihin yhteiskuntarakenteisiin. Meillä on nopeasti vanheneva väestörakenne ja epätasapainossa oleva julkinen talous. Tämä yhdistelmä vaatii voimakkaita toimenpiteitä.

Me tarvitsemme enemmän työllisiä, että voimme säilyttää nykyisen palvelurakenteen, suuremman osan työikäisestä väestöstä on tehtävä töitä.  Hallituksen kovasti kritisoitu aktivointimalli pitää seurata ja analysoida tarkasti, ja sitä pitää täydentää koulutuksella ja mahdollisuuksilla aktivoitua, jos itse niin haluaa. Aktivointimallia pitää seurata muita uudistuksia, jotka luovat kannustimia ja mahdollisuuksia työllistää itseään ja muita. Myös työnantajien tilannetta pitää tarkastella perusteellisesti.

Vanhempainvapaauudistus, joka ehti jo kariutua, on myös erittäin tärkeä. Tilanne on vaikea, sillä samalla uudistuksella pyritään tekemään niin monta asiaa; tasa-arvoa on parannettava, työllisyyttä on nostettava ja samalla hedelmällisyyttä pitää lisätä. Tämän kaltainen muutos on mahdollinen, mutta se vaatii enemmän joustavuutta perheille sekä korkeampia kustannuksia julkiselle taloudelle. Ilman hyvää vanhempainvapaauudistusta otamme riskin pitkän tähtäimen kasvun heikentämisestä.

Julkinen velka

% BKT:sta Lähteet: Aktia ja Macrobond

B.Osio

Maailmantalous

kuva
Jaa

2018 – vuosi jolloin moni asia muuttuu

Maailmantalous kasvaa 3,7 %

Hyvä kehitys näyttää jatkuvan myös vuosina 2018 ja 2019, mutta erityisen löysä rahapolitiikka jää nyt historiaan, mikä lisää maailmantalouden riskejä. Olemme eläneet monta vuotta maailmassa, jota on doupattu keskuspankkien ulos pumppaamalla halvalla rahalla. Paluu normaaliin on työlistalla, mutta se saattaa osoittautua vaikeammaksi, kuin monet odottavat.

Ostopäällikköindeksit, maailma

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

2017 jää historiaan kasvun kannalta erittäin hyvänä vuotena. Euroalueen talous kasvoi 2,3 % ja Yhdysvaltojen 2,3 %. Kehittyvät taloudet olivat kuitenkin maailman todelliset kasvumoottorit, ja ne vastasivat suurimmassa osassa maailmaa talouskasvusta. Kiinan talous oli jonkin verran odotettua vahvempi johtuen voimakkaasta elvytyksestä, kun taas Intiassa oli joitakin ongelmia, esimerkiksi suuri seteliuudistus ei onnistunut, mikä laski kasvua jonkin verran ennusteeseen verrattuna. Kehittyvien talouksien näkymät näyttävät kuitenkin yleisesti ottaen hyviltä, ja odotettavissa on, että maailmantalouden dynamiikkaa ohjataan Aasiasta myös tulevina vuosina.

Hyvä kehitys näyttää jatkuvan myös vuosina 2018 ja 2019, mutta erityisen löysä rahapolitiikka jää nyt historiaan, mikä lisää maailmantalouden riskejä. Olemme eläneet monta vuotta maailmassa, jota on doupattu keskuspankkien ulos pumppaamalla halvalla rahalla. Paluu normaaliin on työlistalla, mutta se saattaa osoittautua vaikeammaksi, kuin monet odottavat.

Rauhallisuus, johon saimme tottua vuoden 2017 aikana, loppui alkuvuodesta 2018, kun näimme muutaman päivän aikana suhteellisia suuria korjauksia maailman markkinoilla, ja sen jälkeen markkinat ovat olleet selvästi volatiilimmat kuin vuonna 2017. Entistä tiukempaan rahapolitiikkaan viittaavat näkymät ja ehkä varovaiset signaalit siitä, että Yhdysvalloissa saattaa olla muodostumassa hintapaineita, ovat sekoittaneet taloudellista soppaa, mikä on kaikin puolin terveellinen asia. Vuoden 2017 aikana nähty uskomaton rauhallisuus ei heijastanut talouden fundamentteja, vaan ennen kaikkea käsitystä siitä, että rahapolitiikka peittäisi alleen kaiken muun.

Maailmankaupan kasvun tahti pysyi hyvänä vuonna 2017, mikä kuvastaa lisääntynyttä sijoitusintoa maailmassa. Entistä parempi luotto tulevaisuuteen, mikä näkyy esimerkiksi globaalissa ostopäällikköindeksissä, tukee kehitystä edelleen. Erityisen huomiota herättäviä ovat teollisuuden paremmat näkymät monen vaikean vuoden jälkeen.


Vaikka markkinat ovat ehtineet reagoida siihen, että inflaatiopaine on mahdollisesti nousussa, inflaatioasteet ovat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa pysyneet alle kahden prosentin. Erityisesti Euroopassa inflaatio-odotukset ovat edelleen heikot, eivätkä markkinat tai ammattimaiset ennustajat odota, että inflaatio tulisi palaamaan kahteen prosenttiin. 

Vaikka markkinat ovat ehtineet reagoida siihen, että inflaatiopaine on mahdollisesti nousussa, inflaatioasteet ovat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa pysyneet alle kahden prosentin.

Maailman vienti

Puolen vuoden liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Kasvuennuste

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond


Aktian ennustetta on korjattu hieman ylöspäin syksyn 3,6 prosentista, ja uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,7 % vuoden 2018 aikana. Kasvu pysyy samalla tasolla vuonna 2019. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kasvutahti jatkaa nousuaan kehittyvissä talouksissa, kun taas kehittyneiden talouksien kasvu ei enää kiihdy.  

Maailmantalouden kasvu pysyy hyvänä tulevina vuosina Aktian uuden ennusteen mukaan. Vaikka riskit sekä ylikuumenemiseen että äkilliseen laskuun ovat nousseet erityisesti Yhdysvalloissa, ja rahapolitiikan normalisointi koettelee euroaluetta, pidämme todennäköisimpänä, että hyvä suhdanne jatkuu.

Aktian ennustetta on korjattu hieman ylöspäin syksyn 3,6 prosentista, ja uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,7 % vuoden 2018 aikana. Kasvu pysyy samalla tasolla vuonna 2019. Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero vahvistuu edelleen, kun kasvutahti jatkaa nousuaan kehittyvissä talouksissa, kun taas kehittyneiden talouksien kasvu ei enää kiihdy.  

Olemme korjanneet euroalueen ennustettamme ylöspäin, ja ennuste on nyt 2,3 % vuodelle 2018 ja 2,1 % vuodelle 2019. Pitkällä aikavälillä pidämme tosin euroalueen kasvupotentiaalia edelleen heikkona. Väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita eurooppalaisille talouksille, ja rakenteellisten uudistusten puuttuminen monissa jäsenvaltioissa vaimentaa potentiaalista kasvutahtia, kun katsotaan tämänhetkisen hyvän suhdanteen ohi.

Kehittyvien talouksien osalta pidämme näkymiä edelleen valoisina. Kasvutahti nousee ennusteen mukaan 4,8 prosenttiin vuonna 2018 ja 4,9 prosenttiin 2019. Lähinnä Aasia toimii kasvumoottorina kehittyneissä maissa, mutta myös Etelä-Amerikassa ja Venäjällä näkymät näyttävät valoisammilta. 

Kasvu, %

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Eurooppalainen juna puksuttaa eteenpäin hyvällä vauhdilla

Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta tilanne on niin erityinen, että pitää välttää minkään pitämistä itsestään selvänä.

Eurooppa ei ole maailman kasvumoottori, eikä siitä sellaista tulekaan, mutta tällä hetkellä tilanne on parempi kuin hyvin pitkään aikaan. Euroalueen talous kasvoi 2,5 % vuonna 2017, mikä on nopein kasvutahti sitten finanssikriisin alun jälkeen, jolloin kasvu oli parin vuoden ajan yli 3 %.

Luottamus eurooppalaiseen talouteen on ällistyttävän vahva, ja erityisesti teollisuudessa on nähty voimakas käänne parempaan suuntaan, mikä heijastaa maailmantalouden merkittävästi noussutta investointihalua.

Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna kasvun laaja-alaisuus on tervetullutta. Kaikissa euroalueen maissa tapahtuu kasvua, ja investointien osuus bkt:sta on kääntynyt ylöspäin useissa euromaissa samalla, kun kulutuksen kehitys on pysynyt hyvänä. Edelleen hyvin edulliset rahoitusmahdollisuudet yhdessä muualta maailmasta tulevan vahvan ulkoisen kysynnän kanssa tukevat kasvua tulevaisuudessakin.

Olemme korjanneet ennustettamme euroalueen kasvusta vuodelle 20018 ylöspäin 2,3 prosenttiin ja odotamme, että kasvu jatkuu hyvällä tasolla, 2,1 prosentissa, myös vuonna 2019.  Euroalueen työllisyysluvut ovat parantuneet jatkuvasti viimeisen vuoden aikana, mutta alueelliset erot ovat suuria. Saksan työmarkkinat alkavat näyttää yhä karummilta, mikä näkyy myös palkkaneuvotteluissa. Saksan monella tavoin tärkein ammattiliitto IG Metall onnistui neuvottelemaan merkittävän yli 4 prosentin palkankorotuksen ja sai lisäksi neuvoteltua, että työntekijät saavat tehdä 28 tunnin viikkoa, mitä suurin osa tuskin kuitenkaan haluaa. Työntekijöiden valta sanella ehtoja kertoo tosin tilanteesta, jossa hyviä ja osaavia työntekijöitä ei ole helppo löytää.

Monissa maissa tilanne on aivan toinen. Useita maita leimaa edelleen erittäin korkea nuorisotyöttömyys, ja esimerkiksi Espanjassa tilanne on jatkunut niin pitkään, että riskit ongelmien muuttumisesta pysyviksi ovat suuria.

Rahapolitiikka on eurooppalaisesta näkökulmasta keskeisessä osassa vuosina 2018 ja 2019. EKP on viestinyt, että osto-ohjelma voi loppua jo syyskuussa 2018, mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa. Tällä hetkellä moni asia viittaa siihen, että ohjelma saattaa tosiaan loppua syyskuussa, mutta paljon ehtii tapahtua ennen sitä, joten pitää varautua tapahtumien erilaisiin kehityksiin.

Odotamme ensimmäistä korkojen nousua puolivälissä vuotta 2019. Normalisointiprosessi tulee olemaan hidas ja hallittu heijastaen erittäin varovaista hintapainetta, ja rahapolitiikka jatkaa reaalitalouden tukemista vielä pitkään. Arvioitua suuremmat inflaatiopaineet, joita pidämme melko epätodennäköisinä, voisivat kuitenkin johtaa elvytysohjelman odotettua nopeampaan alasajoon. Vahva euro, samoin kuin korkea öljyn hinta, heikentää tulevaisuudennäkymiä aavistuksen vuonna 2018.

Nyt, kun EKP:n elvytyksen alasajo lähestyy, keskeistä on kasvun kestävyys ja sen kohtalo ilman rahapoliittista elvytystä. Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta tilanne on niin erityinen, että pitää välttää minkään pitämistä itsestään selvänä.

Kasvu suurissa euroaluemaissa

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia ja Macrobond

Nousukausi kypsyy Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa yhä useampi asia viittaa siihen, että talous alkaa lähestyä täyttä kapasiteettiaan. Työttömyysaste on historiallisen alhainen, ja hintapaine ei ole enää olematon. Yhdysvaltojen talouteen liittyvät riskit ovat tällä hetkellä epätavallisen suuret, kun ennustettua nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakkaampaa laskuakaan ei voida sulkea pois.

Yhdysvalloissa yhä useampi asia viittaa siihen, että talous alkaa lähestyä täyttä kapasiteettiaan. Työttömyysaste on historiallisen alhainen, ja hintapaine ei ole enää olematon. Palkat nousevat ja inflaatio-odotukset ovat siirtyneet ylöspäin.

Keskuspankki menee kohti kevättalvella tapahtuvaa seuraavaa korkojen nostoa samalla, kun sen taseita kiristetään. Keskuspankki jatkaa varovaisen kiristävää politiikkaansa epävarmassa ympäristössä uuden Fedin pääjohtajan Jerome Powellin johdolla.

Loppuvuodesta 2017 läpi ajettu verouudistus antaa lyhyellä aikavälillä lisävauhtia Amerikan taloudelle. Paketin seurauksena olemme korjanneet ennustettamme Yhdysvalloille ylöspäin 2,6 prosenttiin vuodelle 2018 ja 2,5 prosenttiin vuodelle 2019. Odotamme kuitenkin, että veropaketin vaikutukset alkavat vähentyä sen jälkeen.

Verouudistuksen ajoitus on harvinaisen sopimaton, sillä finanssipoliittinen elvytys ei ole optimaalista tilanteessa, jossa suuri kysymys kuuluu, kypsyykö pitkä nousukausi ja nousevatko hintapaineet. Pahimmassa tapauksessa inflaatiossa tapahtuu yllättävän nopea muutos, mikä voi johtaa yllättävän nopeisiin rahapoliittisiin kiristyksiin. Odotamme kolmea korkojennostoa vuonna 2018 ja kahta vuonna 2019, mutta tilanne voi muuttua nopeasti, jos inflaatio kiihtyy ennustettua nopeammin.

Luottamus Yhdysvaltojen talouteen on suuri, ja se on kasvanut viime kuukausien aikana heijastaen juuri veropaketin lyhytaikaisia vaikutuksia talouteen. Työttömyysaste on laskenut poikkeuksellisen matalalle tasolle, noin 4 prosenttiin. Ylikuumenemisen riski on edelleen olemassa, sillä nousukautta heikentää elvyttävä politiikka tilanteessa, jossa moni asia viittaa siihen, että talous on lähellä täyttä kapasiteettia. Yhdysvaltojen talouteen liittyvät riskit ovat tällä hetkellä epätavallisen suuret, kun ennustettua nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakkaampaa laskuakaan ei voida sulkea pois.

Markkinoilla odotetaan, että inflaatio viimein ankkuroituisi lähelle keskuspankin inflaatiotavoitetta. Lisäksi on olemassa riski, että inflaatio voi nousta huomattavasti yli kahden prosentin, jos keskuspankki on varovainen kiristyspolitiikassaan. Yhdysvaltojen taloudella on edelleen monia haasteita, ja riskit ovat melko hyvin tasapainossa siitä huolimatta, että nousuriskit hallitsevat keskustelua. Hintapaineet ovat olleet pitkään riittämättömät, ja edelleen on olemassa tuntuva riski siitä, että inflaatio ei pääse vauhtiin. Tuottavuuskehitys on edelleen ongelma; ylikuumeneminen on mahdollinen, mutta talouden jäähtymistäkään ei voida sulkea pois.  

BKT-kasvu ja ISM-luottamus Yhdysvalloissa

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia och Macrobond

Kasvun moottori on Aasiassa

Vaikka korkeasuhdanne vahvistui vuonna 2017 kehittyneissä maissa, kehittyvät taloudet olivat kuitenkin maailman todelliset kasvumoottorit, ja ne vastasivat suurimmassa osassa maailmaa talouskasvusta.

Osuus maailmankaupasta, %

Kehittyneet maat ja kehittyvät taloudet Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kehittyville talouksille 2017 oli monella tapaa hyvä vuosi, ja kaikki viittaa siihen, että kasvutahti kiihtyy vuosina 2018 ja 2019, vaikka vauhti Kiinassa koko ajan hidastuukin.

Venäjän tilanne on parantunut edelleen vuoden 2017 aikana, ja kasvu näyttää asettuvan 1,5 %:n lähettyville, mikä on hieman huonommin, kuin ennustimme syksyllä. Odotamme kasvutahdin kiihtyvän vielä aavistuksen vuoden 2018 aikana tosin ilman merkkejä havaittavasta kuumenemisesta.

Yksityinen kulutus ja investoinnit lisääntyivät vuonna 2017 hyvällä vauhdilla, kotimainen kysyntä kasvoi 3,5 %. Vienti kasvoi myös 5 %, mutta kasvua laski tuonnin erittäin suuri nousu edellisvuosien voimakkaan laskun jälkeen, mikä painaa kasvulukuja. Luottamusindikaattorit antavat edelleen melko positiivisen kuvan Venäjän suhdanteesta siitä huolimatta, että kokonaisindeksi on laskenut hieman vuoden 2018 alusta. Kotimaisen kysynnän elpyminen tulee olemaan hidasta, koska ostovoima paranee erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana.

Kiinasta saamamme tilaston mukaan maan talous kasvoi 6,9 % vuonna 2017, mikä oli hitusen paremmin kuin viimevuotinen ennusteemme 6,8 %. Ennustamme Kiinan talouteen tulevina vuosina edelleen hidasta laskua ja jätämme vuosien 2018 ja 2019 ennusteet ennalleen: 6,6 % vuonna 2018 ja 6,2 % vuonna 2019.

Investoinnit tuovat edelleen suuren osan kasvusta, yli 43 %, ja näyttää siltä, että osuus ei ole pienentynyt. Yksityinen kasvu aiheutti vajaat 40 % kasvusta. Rakennemuutos, jota yritetään saada läpi ja joka antaisi enemmän painoa kotimaiselle kulutuskysynnälle, ei näytä edenneen vuonna 2017.

Kiinalaiseen talouteen liittyy yhä laajoja riskejä. Erityisesti finanssisektorin haavoittuvuus on merkittävää, ja velkojen kertyminen kasvattaa riskiä päivä päivältä. Samalla velkakierteen katkaiseminen johtaisi luultavasti huomattavasti matalampiin kasvulukuihin, koska velkajohtoinen kasvu pysähtyisi. Kotimainen kysyntä dominoi Kiinan kasvua, ja erityisesti kaupungistuminen tukee kasvunäkymiä edelleen, kun taas ikääntyminen tulee painamaan kasvua alaspäin pidemmän aikaa. 

Tällä hetkellä dominoiva investointivetoinen kasvuaalto on hyödyttänyt erityisen paljon Japania samoin kuin Suomea. Ennustamme 1,3 prosentin kasvua vuodelle 2018 ja 1,1 prosentin kasvua vuodelle 2019 vuoden 2017 1,7 prosentin hyvän kasvun jälkeen. Vaikka Japanin suhdanne näyttää hyvältä ja tiettyjä rakenteellisia muutoksia on tapahtunut, esimerkiksi naisten työllisyys on kasvanut huomattavasti viime vuosina, näemme talouden vapaan kapasiteetin alkavan ehtyä. Tästä huolimatta hintapaineet eivät ole kasvaneet, vaan talous on edelleen monin tavoin erittäin epädynaaminen. Inflaationäkymät ovat edelleen heikot, ja suuri julkinen velkaantuminen painaa Japanin kasvunäkymiä. Parempi kasvu pysyy väliaikaisena. Väestön ikääntyminen ja jäykät työmarkkinat rajoittavat Japanin talouden kasvumahdollisuuksia.

Riskejä on sekä ylös- että alaspäin

Ennusteessa on arviomme todennäköisimmästä kehityksestä seuraavan kahden vuoden aikana. Ennusteeseen liittyvät riskit ovat laajoja mutta melko hyvin tasapainossa.

Vuoden 2018 ovat rakenteeltaan osittain erilaisia kuin aiempien vuosien riskit, sillä EKP ajaa tänä vuonna alas osto-ohjelmansa ja mahdollisesti viestii ensimmäisestä korkojen nostosta, mikä lisää riskiä nopeista vaihteluista markkinoilla ja altistaa samalla myös reaalitalouden useammille riskeille, kuin olemme nähneet viime vuosina elvytyksen ollessa epätavallisen suurta.

Euroalueella on sekä positiivisia että negatiivisia riskejä, ja talous voi yllättää vahvuudellaan tulevan vuoden aikana. Samalla on olemassa riski, että hintapaineet eivät toteudu, keskuspankki ei voi toteuttaa rahapolitiikan normalisointiaan ja me olemme pitkään suuren rahapoliittisen elvytyksen ympäristössä.

Poliittisesti herkkä tilanne sekä Italiassa että Espanjassa on riski euroalueella. Erityisesti Italiassa yhdistyvät sekä isot taloudelliset riskit että hauraan poliittisen tilanteen ongelmat.

Nousevat korot, merkit inflaatiopaineesta ja odotukset yhä kireämmästä rahapolitiikasta Yhdysvalloissa ovat vaikuttaneet vuoden 2018 alussa lisääntyvään turbulenssiin, ja on odotettavissa, että rauhattomuus jatkuu jossain muodossa korkojen noustessa.

Yhdysvalloissa joulukuussa toteutettu veropaketti aiheuttaa huomattavan nousuriskin lyhyellä aikavälillä. Olemme korjanneet ennustettamme ylöspäin ottaaksemme sen huomioon, mutta on olemassa riski, että dynaamiset vaikutukset yllättävät lyhyellä aikavälillä, sillä käsitys siitä, kuinka lähellä täyttä kapasiteettia talous on, on epävarma. Vaikutukset voivat yllättää myös heikkoudellaan. Tämä yhdessä rahapoliittisten näkymien epävarmuuden kanssa, joka osittain heijastelee keskuspankin johdon vaihtumista ja osittain sitä, että inflaationäkymiin liittyy epätavanomaista epävarmuutta, aiheuttaa sen, että USA-ennusteeseemme liittyvät riskit ovat suuria. 
 
Aasiassa Kiinaa ympäröi suuri taloudellinen epävarmuus, suurin riski on hallitsematon kasvun lasku velkaan liittyvien ongelmien seurauksena. Alueella dominoivat lisäksi Pohjois-Koreaan liittyvät geopoliittiset riskit.

Jaa

Katsaus Italian tilanteeseen

Maaliskuun alussa Italiassa järjestetyt yleisvaalit olivat kuluvan vuoden merkittävimmät Euroopassa.

Maaliskuun alussa Italiassa järjestetyt yleisvaalit olivat kuluvan vuoden merkittävimmät Euroopassa. Äänestyksen tulos kertoo populististen liikkeiden ja äärioikeiston yhä kasvavasta kannatuksesta Euroopassa – Viiden tähden liikkeen, Pohjoisen liiton ja Italian veljien yhteenlaskettu kannatus nousi yli 50 %:iin. Lähiviikkoina alkavat hallitusneuvottelut antavat suuntaviivoja Italian julkisen talouden ja pankkisektorin kehityksestä niin lähivuosina kuin pidemmälläkin aikavälillä. Vaalituloksen vaikutukset nähtäneen myös EU:n ja euroalueen tasolla.

Rakenteelliset ongelmat painavat talouskasvua

Globaali talouskasvu on heijastunut myös Italian talouden positiiviseen kehitykseen, vaikka bruttokansantuotteen kasvuluvut ovatkin jääneet jälkeen muista euroalueen suurista talouksista.

Italiaa vaivaavat kuitenkin rakenteelliset ongelmat: heikko tuottavuus ja kilpailukyky, korkea julkisen velan määrä ja ongelmaluotot pankkien taseissa. Italia on yksi euroalueen velkaantuneimmista maista, sen julkinen velkaantumisaste on noin 132 % maan bruttokansantuotteesta. Julkisen velan kasvu on saatu pysähtymään, mutta velkamassan vähentäminen vaatii uudistuksia ja velanhoitokustannus (2017 noin 3,8% bruttokansantuotteesta) voi muodostaa lisätaakan valtion taloudelle.

Viime vuosien eläke- ja työmarkkinauudistukset ovat tuoneet tilanteeseen helpotusta, mutta kestävä talouskasvu edellyttää uudistuksia myös tulevaisuudessa. Talouden kehitystä, erityisesti lainanantoa ja investointeihin tarvittavaa rahoitusta, painaa pankkisektorin korkea ongelmaluottojen määrä. Tilannetta on parannettu viime vuoden aikana yksittäisten pankkien pelastusoperaatioiden avulla. Tästä huolimatta ongelmaluottojen määrä on edelleen korkealla tasolla, noin 15 % lainakannasta. Toimiala onkin altis esimerkiksi EU:n pankkiunionin kehittämisen mukanaan tuomille vaatimuksille.

Talouden kehitystä, erityisesti lainanantoa ja investointeihin tarvittavaa rahoitusta, painaa pankkisektorin korkea ongelmaluottojen määrä. Tilannetta on parannettu viime vuoden aikana yksittäisten pankkien pelastusoperaatioiden avulla. Tästä huolimatta ongelmaluottojen määrä on edelleen korkealla tasolla, noin 15 % lainakannasta. Toimiala onkin altis esimerkiksi EU:n pankkiunionin kehittämisen mukanaan tuomille vaatimuksille.

Valtionlainamarkkinoilla vain vähän hermiluja enne vaaleja

Italian ja muiden ns. reunavaltioiden valtionlainojen markkinahinnoittelu ei osoittanut suuria hermostumisen merkkejä yleisvaalien lähestyessä, vaikka riskipreemioissa nähtiinkin vaalien alla hieman nousupainetta. Italian 10 vuoden valtionlainakorko oli maaliskuun alkupäivinä ennen vaaleja noin 1,95 %:n tasolla, kun Saksan vastaavan lainan korko oli noin 0,65 %.

Euroopan keskuspankki EKP:n osto-ohjelma on tukenut Italian valtionlainamarkkinaa jo pidempään ja ennen vaaleja sijoittajia on rauhoittanut vähentynyt epävarmuus ja poliittiset riskit: euro ja rahaliiton jäsenyys eivät nousseet Italiassa vaaliteemoiksi, vaikka EU-kriittisyys leimaakin useita puolueita. Erityisesti Viiden tähden ja Pohjoisen liiton linja rahaliiton suhteen on ollut aiempaa maltillisempi – ehkä Brexitin ja Ranskan presidentinvaalien seurauksena.

Viime syksynä tehdyn Eurobarometrin mukaan 59% italialaisista kannattaa euroalueeseen kuulumista. Puolueiden vaalikampanjointi keskittyi erityisesti maahanmuuton ongelmiin ja talouden tilaan, eikä tuottavuutta ja kilpailukykyä parantavia rakenteellisia uudistuksia nostettu esiin. Maltillisten riskipreemioiden taustalla voidaan nähdä muitakin tekijöitä, mm. Italian koheneva taloustilanne ja viime vuonna säädetty, vaaliliittoja suosiva uusi vaalilaki.

Markkinahinnoittelua tukevana voidaan nähdä lisäksi Ranskan ja uuden hallituksen myötä myös Saksan ajama EU:n uudistaminen. Populistisen Viiden tähden liikkeen ja oikeistolaisen Pohjoisen liiton odotuksia korkeammat äänimäärät vaaleissa saivat kuitenkin rahoitusmarkkinat hermostumaan ainakin hetkellisesti ja markkinoiden heiluntaa voidaan odottaa myös jatkossa hallitustunnustelujen edetessä.  

10-vuotisten valtionvelkakirjojen korkoero Saksaan

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

EKP:n osto-ohjelman vaikutukset

Emme näe, että rahoituskriisi tai velanhoitokustannuksen voimakas äkkinäinen nousu ovat todennäköisiä, mutta markkinoiden heilunta lisääntynee, kun osto-ohjelmaa ajetaan alas.

Italian valtionlainamarkkinat ovat hyötyneet merkittävästi EKP:n valtionlainojen osto-ohjelmasta. EKP on kuitenkin aloittanut elvyttävän rahapolitiikan vähentämisen pienin askelin vuodenvaihteessa – iso ostaja on siis katoamassa markkinoilta samaan aikaan, kun korkotasot ovat kääntymässä nousuun.

Emme näe, että rahoituskriisi tai velanhoitokustannuksen voimakas äkkinäinen nousu ovat todennäköisiä, mutta markkinoiden heilunta lisääntynee, kun osto-ohjelmaa ajetaan alas. EKP vähentää elvyttävää rahapolitiikkaansa kuitenkin asteittain ja toisaalta Italia on onnistuneesti muokannut velkamassaansa viime vuosien aikana: velan keskimaturiteettia on pidennetty (tällä hetkellä hieman alle seitsemän vuotta) ja velkaa on uudelleenrahoitettu matalilla tasoilla (noin 16-18% bruttokansantuotteesta rahoitetaan uudelleen vuosittain).

Korkotasojen noustessa, kasvun elpyessä ja vaalikalenterin hiljentyessä myös uusien eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten sijoittajien kiinnostus euroalueen velkapapereihin voidaan nähdä palaavan. Huomioitavaa on myös, että kotimaiset sijoittajat on huomattava Italian valtionlainojen omistajaryhmä. Kasvun hiipuessa markkinoiden huomio voi kuitenkin kääntyä nopeastikin takaisin korkeaan velkaisuusasteeseen ja budjettikuriin ja myös Viiden tähden ja Pohjoisen liiton odotuksia paremmat äänisaaliit lisäävät painetta tässä suhteessa. 

EKP vähentää elvyttävää rahapolitiikkaansa kuitenkin asteittain ja toisaalta Italia on onnistuneesti muokannut velkamassaansa viime vuosien aikana: velan keskimaturiteettia on pidennetty (tällä hetkellä hieman alle seitsemän vuotta) ja velkaa on uudelleenrahoitettu matalilla tasoilla (noin 16-18% bruttokansantuotteesta rahoitetaan uudelleen vuosittain).

Mitä seuraavaksi?

Hallitustunnustelut alkavat Italiassa lähiviikkoina. Viiden tähden hallitus ja Pohjoisen liiton johtama keskustaoikeiston ja äärioikeiston muodostama hallitus toisivat eri hallituspohjista eniten painetta valtionbudjetin ja velkataakan kasvamiselle ja myös eurokriittisyys voisi nousta uudelleen teemaksi.

Italian valtion kuluvan vuoden budjettiehdotuksessa alijäämätavoite on 1,6 % bruttokansantuotteesta, mutta jo nyt EU:n asettamat vaatimukset Italian taloudenpidolle aiheuttavat vaikeuksia.  Mielipidekyselyiden perusteella todennäköisempänä hallitusvaihtoehtona nähdään kuitenkin suuri koalitio, jonka voi nähdä tuovan maan politiikkaan jatkuvuutta ja vakautta.

Uudistusten toteuttaminen ja valtiontalouden sopeuttaminen voivat tässä tapauksessa jäädä kuitenkin haaveeksi, koska koalitiopuolueiden vaaliohjelmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Hallitusneuvottelut saattavat päätyä umpikujaan, jolloin edessä olisivat mahdollisesti uudet vaalit. Toisaalta myös virkamieshallituksia on Italiassa nähty. Ensimmäiset kommentit Italian vaalien jälkeisestä luottokelpoisuudesta kuullaan kuitenkin jo maaliskuun puolivälissä, kun luottoluokittajat Moody’s and Fitch Ratings julkaisevat uudet arvionsa.

C.Osio

Korot ja valuutta

kuva
Jaa

Korot ovat saavuttaneet pohjan

Olemme nähneet suuria liikkeitä sekä korko- että osakepuolella, ja näyttää hyvin todennäköiseltä, että volatiliteetti on tullut jäädäkseen tai ainakin, että erittäin alhaisen volatiliteetin aika on joksikin aikaa ohi.

Inflaatioennusteet

Vuotuinen %-muutos Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio joissakin euroalueen maissa

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja MacrobondVuoden 2018 alku on tarjonnut suurta vaihtelua markkinoilla ympäri maailman pitkän epätavallisen rauhallisen jakson jälkeen. Olemme nähneet suuria liikkeitä sekä korko- että osakepuolella, ja näyttää hyvin todennäköiseltä, että volatiliteetti on tullut jäädäkseen tai ainakin, että erittäin alhaisen volatiliteetin aika on joksikin aikaa ohi.

Käynnissä oleva rahapolitiikan normalisointi tulee luultavasti johtamaan turbulenssiin jatkossakin. Vuosi 2018 tulee olemaan hyvin kiinnostava. EKP:n tukiostot lähestyvät loppuaan, ja FED jatkaa taseensa keventämistä. Muut muutokset korkojen nousuun liittyen voivat luoda epävarmuuden aikoja.

Pidämme lisääntynyttä volatiliteettia merkkinä siitä, että markkinat valmistautuvat tosissaan politiikan normalisointiin. Siitä huolimatta näkemyksemme korkokehityksestä pysyy kutakuinkin muuttumattomana.

Euroalue: ensimmäinen koronnosto 2019

Kun EKP on lopettanut tukiohjelmansa katseet siirtyvät ensimmäiseen koronnostoon. Arvioimme ensimmäisen koronnoston tapahtuvan todennäköisimmin vuoden 2019 puolivälissä ja että näemme vain yhden koronnoston vuonna 2019.

Korot ja valuutat

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaationäkymät ovat edelleen vaisut euroalueella. Markkinat eivät odota, että inflaatio nousisi lyhyellä tai pitkällä aikavälillä kahteen prosenttiin. Inflaatio-odotukset ovat pysyneet vaisuina euroalueella. Pitkän aikavälin markkinaodotukset ovat noin 1,75 prosentissa.  Markkinoiden lyhyen aikavälin inflaatio-odotukset ovat nousseet hieman ja ovat noin 1,3 prosentissa, mikä heijastaa yleisesti heikkoja inflaatiolukuja. Inflaatio oli tammikuussa 1,3 % euroalueella.

Öljyn hinta, joka oli maaliskuun puolivälissä 65,5 dollaria per tynnyri, luo väliaikaisesti hieman painetta inflaation nousulle. Maaliskuussa 2017 öljyn hinta oli noin 54 dollaria tynnyriltä.Aktian uuden ennusteen mukaan inflaatiopaine pysyy keskimäärin hyvin matalana euroalueella. Mitään konkreettista deflaation uhkaa ei kuitenkaan ole, mikä mahdollistaa sen, että keskuspankki voi alkaa ajaa elvytystä alas.

EKP nosti ohjauskorkoa viimeksi vuonna 2011. Sen jälkeen olemme nähneet pitkittyneen lisääntyneen rahapoliittisen elvytyksen ajanjakson. Yhdysvaltojen keskuspankki aloitti varovaisen kiristyksen vuoden 2015 lopussa, ja nyt moni asia viittaa siihen, että Euroopan keskuspankki olisi valmis seuraamaan perässä noin 3,5 vuoden viiveellä.

Rahapolitiikan normalisointi on käynnistynyt, mikä tarkoittaa sitä, että taloudelliset näkymät muuttuvat. Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon. Reaalitalouden näkökulmasta suuri kysymys on, kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa. Muutosprosessin aikana voi aina tapahtua yllättäviä asioita, ja suuri kysymys on, onko pohjalla oleva inflaatiopaine riittävän suuri. 

Kun korot ovat pysyneet kuusi vuotta epätavallisen alhaisina lyhyet korot mukaan lukien, ennnustamme lyhyiden korkojen nousevan euroalueella ennustekauden aikana.  Edelleen kyse on vain marginaalisista muutoksista ja vasta vuonna 2019, mutta suunta on muuttumassa, eikä sitä pidä aliarvioida. Lyhyet korot ovat tähän asti olleet melko muuttumattomia. Kolmen kuukauden euribor on ollut pidemmän aikaa hieman alle -0,3 %.  12 kuukauden euriborin lasku pysähtyi loppusyksystä, ja siitä asti se on ollut noin -0,2 %. Nousuliikkeitä ei ole vielä nähty, ja niitä on odotettavista vasta, kun ainakin talletuskoron käänteestä ylöspäin on nähtävissä merkkejä. 

Inflaatio on noussut syksyn aikana aavistuksen ja on nyt noin 1,5 %. Olemme vielä turvallisella etäisyydellä deflaation uhasta mutta edelleen liian kaukana kahdesta prosentista, että voisimme sanoa inflaation olevan linjassa keskuspankin tavoitteen kanssa.

Meidän näkemyksemme EKP:n toiminnasta ei oikeastaan ole muuttunut marraskuussa tekemämme edellisen ennusteen jälkeen. Odotamme, että EKP ajaa nykyisen osto-ohjelmansa alas vuoden 2018 aikana. EKP lopettaa ohjelmansa syyskuussa tai pidentää ja supistaa sitä 2-3 kuukaudeksi reaalitalouden tilanteesta ja inflaatiopaineesta riippuen. Pidämme todennäköisimpänä, että EKP lopettaa tukiostot kokonaan syyskuussa, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat ja paljon riippuu siitä, mitä taloudessa tapahtuu tulevan puolen vuoden aikana. Jos hyvä kehitys jatkuu, ja hintapaine jatkaa nousuaan varovaisesti, EKP voi huoletta lopettaa ohjelma ja suunnata katseet ensimmäiseen koronnostoon. Arvioimme ensimmäisen koronnoston tapahtuvan todennäköisimmin vuoden 2019 puolivälissä ja että näemme vain yhden koronnoston vuonna 2019.
 
 
 

Pidämme todennäköisimpänä, että EKP lopettaa tukiostot kokonaan syyskuussa, mutta näkymät ovat edelleen epävarmat ja paljon riippuu siitä, mitä taloudessa tapahtuu tulevan puolen vuoden aikana.

FED kiristää vastauksena veropakettiin

10-vuotisia joukkovelkakirjakorkoja

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Yhdysvalloissa on tapahtunut joitakin tärkeitä muutoksia viimeisimmän ennusteemme jälkeen. Republikaanien veropaketti hyväksyttiin, mikä tulee lisäämään kasvua seuraavien kahden vuoden aikana. Olemme korjanneet ennustettamme Yhdysvaltojen bkt-kasvusta ylöspäin. Odotamme myös, että inflaatiopaine tulee olemaan niin paljon selvempi, että keskuspankki nostaa korkoja kolme kertaa tänä vuonna.  

Yhdysvalloissa inflaatio on ollut talven aikana edelleen lähellä kahta prosenttia. CPI-inflaatio oli joulukuussa 2,1 %, kun taas PCE-inflaatio oli 1,7 %. Markkinat odottavat inflaatiopaineen jatkuvan. Pitkän aikavälin inflaatio-odotukset ovat nousseet 2,4 prosenttiin, mikä indikoi sitä, että markkinat eivät usko keskuspankin enää tarvisevan kamppailla heikon hintapaineen kanssa.  Aktian uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen inflaatio on keskimäärin 2,1 % vuonna 2018 ja 2019, mikä tarkoittaa sitä, että keskuspankki saavuttaa tavoitteensa hintavakaudesta siten, kuin se on määritelty.

Vuoden 2018 alussa näimme suhteellisen suuri liikkeitä pitkissä koroissa ottaen huomioon pitkän aikaa vallinneen erittäin matalan tason. Monissa maissa, esimerkiksi Suomessa, Saksassa ja Ranskassa, 10-vuotiset valtionlainakorot ovat nousseet vuoden 2017 lopun pohjalukemista, mikä heijastaa odotuksia paitsi siitä, että EKP:n tukiostot vähitellen loppuvat, mutta myös paremmasta kasvusta ja inflaationäkymistä.

Vaikka erot koroissa ovat olleet pienemmät kuin ilman tukiostoja, korot ovat liikkuneet maakohtaisten riskien mukaisesti. Saksan pitkä korko, joka oli alimmillaan syksyllä 2016, kun se oli negatiivinen, on noussut 0,75 prosenttiin. Vuoden 2017 lopussa korko oli vielä 0,3 %. Liikkeet ovat olleet samaa suuruusluokka muissakin euroalueen ydinmaissa.

Joissakin maissa, esimerkiksi Italiassa, pitkät korot ovat pysyneet korkeampina kuin Saksassa, mutta erot koroissa ovat pienentyneet vuoden 2018 alun aikana. Näemme Saksan korossa pientä painetta ylöspäin ja ennustamme koron nousevan yli yhden prosentin vuonna 2018 ja jatkavan nousuaan maltillisesti vuoden 2019 aikana. Tukiostojen purkamisen yhteydessä voi tapahtua suurempia heittoja ja korjauksia euroalueen maiden välillä. Odotamme maakohtaisten riskien saavan enemmän painoarvoa vuoden aikana, eikä nopeita heittoja voi sulkea pois varsinkaan maissa, joilla on poliittisia ja taloudellisia haasteita, kuten Italiassa. Yhdysvalloissa odotamme pitkien korkojen jatkavan ylöspäin kiipeämistä ja nousevan yli kolmen prosentin kuluvan vuoden aikana.

Euro vahvistui vuoden 2017 aikana voimakkaasti suhteessa dollariin, ja kehitys on jatkunut vuonna 2018. Erityisesti suuret odotukset siitä, että keskuspankki kiristää enemmän kuin aiemmin odotettiin, ovat tukeneet kehitystä. Emme odota valuuttaan suuria muutoksia vuonna 2018, mutta rahapolitiikan suhteellinen muutos voi aiheuttaa yllätyksiä, jos kehitys ei seuraa markkinoiden tämänhetkistä melko optimistista kuvaa EKP:n tulevasta toiminnasta. 
 

Euron valuuttakurssi

Ennuste 8.3.2018 lähtien Lähteet: Aktia ja Macrobond