Kasvua, kasvua – mutta kuinka paljon ja kuinka kauan?

Talouskatsaus 2017/3

04.09.2017

Heidi Schauman
Jaa

Tiivistelmä

Suomen talous kasvaa Aktian uuden ennusteen mukaan 2,8 % 2017 ja 2 % 2018. Kasvu saa tukea viennistä, ja investoinnit ovat kääntyneet kauan odotettuun nousuun. Myös kulutus jatkuu vahvana, ja rakentaminen pysyy korkealla tasolla 2017. 

Poliittisesti olisi tärkeä käyttää hyväkseen hyvää suhdannetilannetta tarvittavien rakennemuutosten läpiviemiseksi ja samalla huolehtia julkisen talouden terveydestä. Monet asiat viittaavat siihen, että meneillään olevasta nousukaudesta ei tule kovin pitkäaikaista, joten muutoksiin on ryhdyttävä heti.

 
Maailmatalous kasvaa Aktian uudessa ennusteessa 3,5 prosenttia vuonna 2017, pieni korjaus ylöspäin kevään 3,4 prosentista, ja kasvu jää 3,5 prosenttiin myös vuonna 2018.  Ero kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välillä kasvaa jatkossa, kun kehittyvissä talouksissa kasvuvauhti kiihtyy, mutta USA:ssa kehitys on edelleen aneemista. Olemme korjanneet euroaluetta koskevaa ennustettamme ylöspäin kahden vahvan vuosineljänneksen jälkeen, ja ennuste on nyt 2 prosenttia sekä 2017 että 2018.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen yleisesti ottaen valoisat; kaupan kehitys jatkuu hyvänä ja kasvu näyttää tasaisemmalta kuin pitkään aikaan. On kuitenkin tärkeä ottaa laskuihin mukaan niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan keskuspankissa käynnissä olevan prosessin tuoma epävarmuus pankkien purkaessa pitkään jatkunutta rahapoliittista elvytystä, johon reaalitalous ja markkinat ovat tottuneet.

A.Osio

Suomi

Suomen talous kasvaa Aktian uuden ennusteen mukaan 2,8 % 2017 ja 2 % 2018. Kasvu saa tukea viennistä, ja investoinnit ovat kääntyneet kauan odotettuun nousuun. Myös kulutus jatkuu vahvana, ja rakentaminen pysyy korkealla tasolla 2017. 

Poliittisesti olisi tärkeä käyttää hyväkseen hyvää suhdannetilannetta tarvittavien rakennemuutosten läpiviemiseksi ja samalla huolehtia julkisen talouden terveydestä. Monet asiat viittaavat siihen, että meneillään olevasta nousukaudesta ei tule kovin pitkäaikaista, joten muutoksiin on ryhdyttävä heti.

Jaa

Kasvua, kasvua – mutta kuinka paljon ja kuinka kauan?

Suomen talous kasvaa Aktian uuden ennusteen mukaan 2,8 % 2017 ja 2 % 2018. Olemme korjanneet ennustettamme reilusti ylöspäin kevään lukemista, 1,9 % ja 1,5 %, kasvupohjan laajentumisen ja nopean suhdannenousun vuoksi. Kasvu saa tukea viennistä, ja investoinnit kääntyvät kauan odotettuun nousuun. Myös kulutus jatkuu vahvana, ja rakentaminen pysyy korkealla tasolla 2017.Suomen talouden keskeiset ennusteluvut

%-muutos vuoden takaa. Lähteet: Aktia ja Macrobond.

2017 on tähän asti ollut hyvien talousuutisten vuosi Suomessa. Käsityksemme kasvun voimasta ja sen kestävyydestä on vahvistunut rakennussektorin ylläpitäessä vauhtiaan, koneisiin ja tuotantolaitoksiin tehtyjen investointien kasvaessa ja kulutuksen myönteisen kehityksen jatkuessa sekä viennissä nähdyn loistavan puolivuotiskauden ansiosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen 1,2 prosentin ja toisen neljänneksen 0,4 prosentin kasvun jälkeen odotamme hyvän kehityksen jatkuvan vuoden toisella puoliskolla. Kasvu näyttää kaiken kaikkiaan kestävämmältä kuin kertaakaan aiemmin finanssikriisin jälkeen. Kasvu on laaja-alaista, ja se pohjautuu sekä kotimaiseen että ulkomaiseen kysyntään.

Suhdanteen paraneminen ei kuitenkaan ratkaise talouden suuria rakenteellisia haasteita. Esimerkiksi ikärakenteen vuoksi Suomessa tarvitaan nopeita toimenpiteitä työllisyyden lisäämiseksi, jotta voimme ylläpitää vallitsevan julkisen palvelun tason suurten ikäluokkien tullessa ikään, jossa terveydenhoitokulut nousevat merkittävästi. 

Kasvu näyttää kaiken kaikkiaan kestävämmältä kuin kertaakaan aiemmin finanssikriisin jälkeen. Kasvu on laaja-alaista, ja se pohjautuu sekä kotimaiseen että ulkomaiseen kysyntään.BKT-kasvu

%-muutos vuoden takaa. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Poliittisesti olisi tärkeä käyttää hyväkseen hyvää suhdannetilannetta tarvittavien rakennemuutosten läpiviemiseksi ja samalla huolehtia julkisen talouden terveydestä.Luottamus

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia ja Macrobond

Poliittisesti olisi tärkeä käyttää hyväkseen hyvää suhdannetilannetta tarvittavien rakennemuutosten läpiviemiseksi ja samalla huolehtia julkisen talouden terveydestä. Meillä on nyt hyvä tilaisuus katkaista velkakierre ja luoda edellytykset talouden joustavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Koska nousukausi alkoi Suomessa myöhemmin kuin muualla Euroopassa, riskinä on sen toivottua nopeampi kääntyminen. Muutoksiin on ryhdyttävä heti. Monet asiat viittaavat siihen, että meneillään olevasta nousukaudesta ei tule kovin pitkäaikaista, joten muutoksiin on ryhdyttävä heti.

Vuonna 2017 suurin käänne on tapahtunut viennissä, jonka kehitys on ollut vaikuttavaa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Viime vuoden talouden veturit, rakentaminen ja kulutus, ovat kehittyneet edelleen voimakkaasti. Mutta varsinkin kulutuksessa on näkyvissä myös negatiivinen pohjasävy, kun kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut edelleen ja niiden säästämisaste on pysynyt negatiivisena, eli taloudet kuluttavat enemmän kuin ansaitsevat, eikä se ole kestävä kasvun muoto pidemmällä tähtäimellä. 

Monet asiat viittaavat siihen, että meneillään olevasta nousukaudesta ei tule kovin pitkäaikaista, joten muutoksiin on ryhdyttävä heti.

Kotitalouksien velka

2015, % käytettävissä olevista tuloista Lähteet: Aktia, Macrobond ja OECD

Ennuste

Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,8 prosenttia tänä vuonna. Nousukausi on tavoittanut Suomen. Jo viime vuonna talous kasvoi Tilastokeskuksen päivitettyjen lukujen mukaan 1,9 prosenttia. Suurin muutos 2017 on tapahtunut ulkomaankaupassa. Suomen viennin kehitys on ollut hyvin myönteistä, ja ennustamme sen kasvavan jopa yli 9 prosenttia 2017. Käsillä on siis jonkinlainen vallanvaihto, jossa vienti ottaa hurjan loikan ylöspäin pitkän alavireen jälkeen. Suomi alkaa voittaa markkinaosuuksia maailmankaupasta, kun vientimme kasvaa maailman vientiä nopeammin.

Nousun tukena ovat olleet kilpailukykysopimus, tärkeimpien kauppakumppaniemme parempi suhdannetilanne sekä maailmankaupan yleinen kohentuminen. Nyt on äärimmäisen tärkeä pitää kiinni asioista, joihin voimme vaikuttaa, esimerkiksi kilpailukyvystä ja vientiteollisuuden tuesta, jotta vienti ei alkaisi supistua puolen vuoden hyvän kehityksen jälkeen.

Myös kulutus on yllättänyt vahvuudellaan 2017, ja ennustamme sen kasvavan nopeammin kuin viime vuonna, jolloin se jo toimi kasvun moottorina. Kulutus kasvaa uudessa ennusteessa 2 prosenttia 2017 ja 1,7 prosenttia 2018. Entistä vähemmän rakentamisen ja entistä enemmän muiden investointien ajamina investoinnit tukevat kasvua, kasvaen 8,8 prosenttia 2017.

Ennusteessa kasvuvauhti hidastuu 2018, mikä johtuu kaikkien kasvukomponenttien pienestä heikkenemisestä. Suurin suhdannehuippu on vuosi 2017, jonka jälkeen kasvuvauhti vähitellen hiljenee. Näemme hyvän suhdanteen jatkuvan 2018, joskin hieman vaimeampana kuin 2017. Tässä yhteydessä on hyvä pitää mielessä, että 2 prosentin kasvu on erittäin hyvä, kun tiedetään Suomen nykyolot rakennemielessä.

Korot pysyvät erittäin alhaisina koko ennustejakson, mikä tukee kulutusta mutta samalla myös yksityistä velkaantumista, joka on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Tulevina vuosina tarvitaan vielä maltillisia palkkasopimuksia kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Nurjana puolena on maltillisen palkkakehityksen yksityistä kulutusta hillitsevä vaikutus.

Suomen talouden muut ennusteluvut

Ennusteet vuosille 2017 ja 2018. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kulutusjuhla jatkuu

Kulutuksen nopea kasvu jatkui vuoden 2017 alkupuolella, ja Aktian uudessa ennusteessa se kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia. Näin siitä huolimatta, että palkkasopimukset olivat maltillisia ja työllisyys parani vain hieman. Aktian uuden ennusteen mukaan työttömyys supistuu edelleen hitaasti, 8,6 prosenttiin tänä vuonna ja edelleen 8,3 prosenttiin 2018. Irtisanomisriskin pieneneminen tukee luultavasti kulutusta enemmän kuin viralliset työllisyysluvut näyttävät, kuten myös virrat työllisyyteen työvoiman ulkopuolelta.

Kotitalouksien velat kasvavat edelleen. Kotitaloudet ottivat vuonna 2016 noin 8 prosenttia enemmän lainaa kuin vuotta aiemmin. Samalla asuntolainojen takaisinmaksuaika piteni Suomen Pankin tilastojen mukaan 19 vuoteen uusien asuntolainojen osalta. Lyhennysvapaat asuntolainat ovat todennäköisesti lisänneet kulutusta erityisesti voimakkaan kasvun segmenteissä, kuten auto- ja elektroniikkakaupassa.

Säästämisaste, joka kuvaa säästöjen osuutta käytettävissä olevista tuloista, oli -1,0 prosenttia 2016, mikä tarkoittaa, että kotitaloudet kuluttivat lähes kaiken tienaamansa.

Kotitalouksien säästämisaste on edelleen negatiivinen. Kulutamme enemmän kuin ansaitsemme.

Yksityinen kulutus

Indeksi, 1.1.2008=100 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Rakentamisen vahvuus on yllättänyt

Investoinnit kasvoivat 7,2 prosenttia 2016. Rakennusinvestoinneissa kasvua oli noin 10 prosenttia. 2017 alussa rakennusinvestointien kasvu hidastui hieman, kun taas muut investoinnit saivat vauhtia. Ennusteemme mukaan investoinnit kasvavat 8,8 prosenttia 2017 ja 3,7 prosenttia 2018.

2016 oli kaikin mittarein mitattuna rakentamisen supervuosi, ja hyvä tahti jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 2017 valmistuu paljon uusia asuntoja, ja se voi ainakin väliaikaisesti lisätä painetta vuokrien laskuun, koska suuri osa nyt rakenteilla olevista asunnoista tulee vuokrakäyttöön. Uusien asuntojen lukumäärässä mitattuna uudisrakentaminen on historiallisen korkealla tasolla, mutta neliöissä mitattuna tilanne ei näytä yhtä valoisalta, mikä kertoo siitä, että tällä hetkellä rakennetaan paljon hyvin pieniä asuntoja. 

Rakennusinvestointien osuus kaikista investoinneista on Suomessa kansainvälisesti katsoen suuri, mutta se on suuri myös omaan lähihistoriaamme nähden, mikä osoittaa nykyisen investointirakenteen olevan aikaisempaa yksipuolisemman ja mahdollisesti lyhytnäköisemmän. Suomen talouden huolenaiheena on myös koneisiin ja tuotantolaitoksiin tehtyjen investointien vähyys, joskin näkymät ovat nyt hieman parantuneet.

Rakentaminen

kpl Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vienti kasvaa yli 9 prosenttia

Suomen viennin kasvu on juuri nyt huomattavasti nopeampaa kuin koko maailmankaupan kasvu. Suomi valloittaa markkinaosuuksia, mikä on erittäin tervetullutta.Aktian uudessa ennusteessa vienti kasvaa noin 9 prosenttia tänä vuonna, mikä on suuri muutos viime vuodesta, jolloin viennin kasvu oli 1,3 prosenttia. Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla on nähty aivan eri suuruusluokan kasvulukuja kuin aikaisemmin, ja viennin kasvu on ollut laajaa ja päävientisektorit ovat vetäneet hyvin.

Laivojen vienti näkyy luvuissa, samoin ajoneuvovienti, joka saa kiittää Uudenkaupungin autotehdasta. Mutta myös perinteisessä metalliteollisuudessa, metsäteollisuudessa ja kemian teollisuudessa on näkynyt vahvistumisen merkkejä. Hyödykevienti Saksaan on kehittynyt erityisen edullisesti, mutta myös Venäjän- ja Yhdysvaltojen-vienti ovat kasvaneet. Samoin Aasiaan suuntautuva vienti on kehittynyt hyvin. Jos viennin kasvu jatkuu näin vahvana, Suomi ei enää menetä vientiosuuksia, vaan Suomen vienti tulee lähivuosina kasvamaan maailmankauppaa nopeammin.

Viennin kannalta jatkossa on keskeistä, että Euroopan kysyntä pysyy ennallaan, koska Eurooppa on alueena ylivoimaisesti tärkein viennillemme. Myös investointihalukkuus Aasiassa ja Venäjällä vaikuttaa kehitykseen seuraavan vuoden aikana. Venäjällä investoinnit ovat kääntyneet nousuun, mikä näkyy suomalaisten yritysten tilauskirjoissa. Se, kuinka paljon vetoapua saamme Venäjältä, riippuu paljolti siitä, kuinka hyvin Venäjän talous elpyy, ja niissä näkymissä on edelleen erittäin paljon epävarmuutta.

Vientikysynnän parantuminen näkyy myös teollisuustuotannossa ja teollisuuden tilauksissa, joissa molemmissa on ollut selvä käänne ylöspäin 2016 ja 2017.

Viennin arvo

%-muutos vuoden takaa. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Teollisuuden tuotanto ja uudet tilaukset

Kausitasoitettu Lähteet: Aktia ja Macrobond

Hinnat nousevat hitaammin kuin muulla euroalueella

Hintojen nousu on edelleen hyvin hidasta Suomessa, mikä on myönteistä ostovoiman kannalta. 

Inflaatio Suomessa ja euroalueella

%-muutos vuoden takaa. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Suomen kuluttajahintainflaatio oli heinäkuussa niinkin alhainen kuin 0,5 prosenttia, joka on kuluvan vuoden alhaisin inflaationoteeraus ja heijastaa mm. asuntolainan korkojen laskua sekä puhelimien ja käytettyjen autojen hintojen laskua. Inflaatio jää lähivuosina maltilliseksi, kun hintapaineet pysyvät heikkoina. Kuluttajahintainflaatio kasvaa Aktian uuden ennusteen mukaan 1,0 prosenttia 2017 ja 1,3 prosenttia 2018. Kuluttajahintainflaatio on nyt ollut positiivinen maaliskuusta 2016 lähtien, ja deflaation uhka on lieventynyt merkittävästi, vaikka inflaatio onkin edelleen matala.

Suomesta tulee suhteellisesti halvempi kuin euroalueesta keskimäärin, kun inflaatio nousee jonkin verran euroalueen keskiarvoa nopeammin. Suomen ja muun euroalueen välisen eron syitä ovat kilpailukykysopimus ja palkkasopimukset, ja ero pienentää inflaatiopaineita 2017 ja 2018. Kilpailukykysopimuksen seurauksena tulot nousevat hitaasti 2017, mutta syksyn neuvottelukierroksella voi tulla voimakkaampia palkankorotuksia. Kilpailukykysopimuksen lisäksi hintapaineita vaimentaa vähän pidemmällä aikavälillä myös vuokrien nousun hidastuminen.

Suomesta tulee suhteellisesti halvempi kuin euroalueesta keskimäärin, kun inflaatio nousee jonkin verran euroalueen keskiarvoa nopeammin.

Pientä valoa näkyvissä julkistaloudessa

Sekä viime vuoden että ensi vuoden parempi suhdanne tukee julkista taloutta, joka on pitkään ollut vaikeuksissa.

Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen aina finanssikriisin alusta alkaen, ja tilanne jatkuu myös tulevina vuosina. Alijäämä on 1,8 prosenttia 2017 ja 1,5 prosenttia 2018. Parempi talouskasvu, mutta myös hallituksen säästötoimenpiteet, ovat vaikuttaneet alijäämän supistumiseen.

Julkisen velan kasvu suhteessa BKT:hen pysähtyy ennusteemme mukaan vuonna 2017 63,6 prosenttiin BKT:stä mutta nousee taas 63,8 prosenttiin vuonna 2018. 
 
Työttömyyden supistuminen näkyi viime vuonna julkisessa taloudessa, ja kehityksen ennustetaan jatkuvan, samalla kun työttömyys hiljalleen laskee. 2017 julkisen sektorin taloutta heikentävät kilpailukykysopimuksen yhteydessä tehdyt tuloveronkevennykset ja työnantajan terveysvakuutusmaksujen alentaminen.

Hyvä suhdanne mahdollistaa julkisen talouden kiristämisen sekä tarvittavat rakenneuudistukset. Tarvitaan lisää uudistuksia Suomen talouden sovittamiseksi entistä globaalimpaan ja kilpaillumpaan ympäristöön. Lisäksi meidän on jatkettava työmarkkinoiden uudistamista työllistymiseen kannustavaan ja  työntekijöiden ja työn yhteensovittamista helpottavaan suuntaan. Toivomuslistalla ovat myös paikallisen päätöksenteon lisääminen ja kilpailua edistävät uudistukset.

Julkinen velka

% BKT:sta Lähteet: Aktia ja Macrobond

B.Osio

Maailma

Maailmatalous kasvaa Aktian uudessa ennusteessa 3,5 prosenttia vuonna 2017, pieni korjaus ylöspäin kevään 3,4 prosentista, ja kasvu jää 3,5 prosenttiin myös vuonna 2018.  Ero kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välillä kasvaa jatkossa, kun kehittyvissä talouksissa kasvuvauhti kiihtyy, mutta USA:ssa kehitys on edelleen aneemista. Olemme korjanneet euroaluetta koskevaa ennustettamme ylöspäin kahden vahvan vuosineljänneksen jälkeen, ja ennuste on nyt 2 prosenttia sekä 2017 että 2018.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen yleisesti ottaen valoisat; kaupan kehitys jatkuu hyvänä ja kasvu näyttää tasaisemmalta kuin pitkään aikaan. On kuitenkin tärkeä ottaa laskuihin mukaan niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan keskuspankissa käynnissä olevan prosessin tuoma epävarmuus pankkien purkaessa pitkään jatkunutta rahapoliittista elvytystä, johon reaalitalous ja markkinat ovat tottuneet.
Jaa

Rahapolitiikan normalisointi koettelee maailmantaloutta

Maailmantalouden kasvu 3,5 %

On kuitenkin tärkeä ottaa laskuihin mukaan niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan keskuspankissa käynnissä olevan prosessin tuoma epävarmuus pankkien purkaessa pitkään jatkunutta rahapoliittista elvytystä, johon reaalitalous ja markkinat ovat tottuneet.

Kesän 2017 voidaan hyvällä syyllä sanoa olevan ensimmäinen kesä ilman suuria yllätyksiä taloudessa tai politiikassa.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen yleisesti ottaen valoisat; kaupan kehitys jatkuu hyvänä ja kasvu näyttää tasaisemmalta kuin pitkään aikaan. On kuitenkin tärkeä ottaa laskuihin mukaan niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan keskuspankissa käynnissä olevan prosessin tuoma epävarmuus pankkien purkaessa pitkään jatkunutta rahapoliittista elvytystä, johon reaalitalous ja markkinat ovat tottuneet.

USA:ssa nähty varovainen kiristys saanee lähikuukausina seuraa keskuspankin taseen pienentämisestä ja koron lisäkorotuksista. Ja kysymyksessä on talous, jossa kasvu on vaimeaa, eivätkä inflaatiopaineet näytä kasvavan odotusten mukaisesti. Suhdannekäännettä alaspäin ei myöskään voi sulkea pois Yhdysvalloissa, vaikka tämä kehitys ei nyt näytäkään todennäköisimmältä.

Euroalueella ollaan talouden syklissä huomattavasti jäljessä, mutta vakaan reaalitalouden ja kasvavien, joskin hitaasti kasvavien, inflaatiopaineiden tulisi mahdollistaa keskuspankille tukiostojen varovainen vähentäminen vuonna 2018 tien raivaamiseksi vuoden 2019 koronnostoille. Se, miten joukkovelkakirjamarkkinat reagoivat kiristykseen on vielä hämärän peitossa, mutta turbulenssin vaara on ilmeinen.


Rahapolitiikkaan liittyvän epävarmuuden lisäksi maailmassa on yhä paljon poliittisia jännitteitä. Brexit-prosessi jatkuu, Yhdysvalloissa poliittinen epävarmuus on suurta ja myös Pohjois-Korea huolettaa samoin kuin Ukrainan ja Venäjän tilanne. Pakolaisten virta EU:hun on supistunut, mutta EU:ssa ei vieläkään ole löydetty toimivia pitkän aikavälin ratkaisuja. Suunnitelmat EU:n kehittämiseksi federalistisempaan suuntaan on edennyt askeleen verran, mutta periaatekeskusteluja ei ole vielä aloitettu.

Kiinan näkymiin liittyy tavallista suurempia riskejä, kun monet asiat kehittyvät huolestuttavaan suuntaan, mm. velkaantuminen ja asuntomarkkinat. Muualla maailmassa, ja erityisesti kehittyvissä talouksissa, kasvuvauhti kiihtyy edelleen. Venäjän talous kasvaa vuonna 2017, mikä auttaa myös Suomen kasvua. Kriittinen kysymys on kuitenkin öljynhinnan kehitys.

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen yleisesti ottaen valoisat; kaupan kehitys jatkuu hyvänä ja kasvu näyttää tasaisemmalta kuin pitkään aikaan.

Maailmantalouden kasvu

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Olemme korjanneet euroaluetta koskevaa ennustettamme ylöspäin kahden vahvan vuosineljänneksen jälkeen, ja ennuste on nyt 2 prosenttia sekä 2017 että 2018..

Maailmantalouden kasvu

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Maailmatalous kasvaa Aktian uudessa ennusteessa 3,5 prosenttia vuonna 2017, pieni korjaus ylöspäin kevään 3,4 prosentista, ja kasvu jää 3,5 prosenttiin myös vuonna 2018.  Ero kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välillä kasvaa jatkossa, kun kehittyvissä talouksissa kasvuvauhti kiihtyy, mutta USA:ssa kehitys on edelleen aneemista. Olemme korjanneet euroaluetta koskevaa ennustettamme ylöspäin kahden vahvan vuosineljänneksen jälkeen, ja ennuste on nyt 2 prosenttia sekä 2017 että 2018.

Maailmantalouden parantunutta tilaa selittää pitkälti maailmankaupassa tapahtunut nousu. Talvella nähty käänne on jatkunut kevään ja kesän aikana, ja erityisesti kehittyvien talouksien aktiviteetti on ollut silmiinpistävää. Emme vielä tiedä varmasti, mistä kaupan parantuneet näkymät johtuvat, mutta maailmantalouden näkymiä koskevat suurimmat pelot näyttävät hälvenneen, mistä kertoo investointien nousu globaalisti. Jos trendi osoittautuu kestäväksi, voimme odottaa sen johtavan investointihyödykkeiden viennin kasvuun esimerkiksi Saksassa ja Suomessa. Aktian uuteen ennusteeseen on sisällytetty investointinäkymien maltillinen parantuminen.

Ehkä selvin muutos kesällä oli optimismin siirtyminen USA:sta Eurooppaan. Emmanuel Macronin voitto Ranskan presidentinvaaleissa vahvisti luottamusta Eurooppaan, ja samalla monissa Euroopan maissa on nähty yllättävän myönteistä kehitystä. Luottamus talouteen on hyvää siitä huolimatta, että EKP:n odotetaan ensi vuoden aikana ajavan alas osto-ohjelmansa ja näin kiristää talouspolitiikkaa.

Siirto USA:sta Eurooppaan merkitsee myös sitä, että monet presidentti Trumpiin ja hänen kyseenalaisiin vaalilupauksiinsa kohdistuneet odotukset ovat hälvenneet, joten monet odottavat nyt finanssipoliittista elvytystä 2017 tai 2018.

Kehittyvissä maissa kasvuvauhti nousee 4,6 prosenttiin 2017 ja 4,7 prosenttiin 2018. Myös kehittyneissä talouksissa nähdään kasvuvauhdin kiihtyvän jonkin verran: 1,8 prosenttiin 2017 ja 1,8 prosenttiin 2018. Vuoden 2018 osalta korjaamme ennustetta kuitenkin hieman alaspäin keväällä arvioimastamme 1,9 prosentista USA:n heikentyneiden näkymien vuoksi.

Ennusteeseen liittyvät riskit ovat melko hyvin tasapainossa, mutta alaspäin suuntautuvat riskit dominoivat edelleen jonkin verran. Erityisen suuria ovat USA:n näkymiä koskevat riskit. Siellä niin talouskasvuun, politiikkaan kuin keskuspankkipolitiikkaan liittyy aikaisempaa suurempaa epävarmuutta. Olemme kevään aikana nähneet Yhdysvaltojen taloudessa paljon heikkouden merkkejä, samalla kun monet indikaattorit kertovat paremmista kasvuluvuista.

Euroalueella poliittiset riskit ovat pienentyneet, mutta rahapolitiikkaan liittyvät riskit ovat kasvaneet vuotta 2018 ja EKP:n tukiohjelman mahdollista alasajoa lähestyttäessä. Se, millä vauhdilla EKP alkaa kiristää rahapolitiikkaansa ja mitä seurauksia siitä on markkinoille ja reaalitaloudelle, on merkittävä riski ennustejaksolla.

Poliittinen kartta on selkeytynyt viimeisen puolen vuoden aikana, ja poliittiset riskit ovat vähentyneet. Erityisesti Euroopassa ajatus tiiviimmästä yhdentymisestä on ottanut askeleen eteenpäin, vaikka muodollisesti muutoksia ei vielä ole otettu käsittelyyn.

Maailman vienti

Kausitasoitettu, 6 kk liukuva keskiarvo. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroopan yllättävän vahva suhdanne


Ehkä selvin muutos kesällä oli optimismin siirtyminen USA:sta Eurooppaan.

Olemme nostaneet euroalueen kasvuennustettamme kuluvalle vuodelle 1,8 prosentista 2,0 prosenttiin, mikä kertoo vahvasta luottamuksesta Euroopan tilanteeseen sekä positiivisista signaaleista palvelusektorilta ja teollisuudesta monissa maissa. Euroalueen talous kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2016. 

Myönteistä on myös Euroopan suhdanteessa tällä hetkellä näkyvä laajuus. Kaikki euroalueen maat kasvavat. Espanja ja Saksa toimivat edelleen monin tavoin kasvun moottoreina, mutta myös Ranskassa kasvu on kiihtynyt. Elvyttävä rahapolitiikka yhdessä maailmankaupan entisestään parantuneen tilanteen kanssa tukee kehitystä myös jatkossa, vaikka EKP maaliskuussa supisti kuukausittaisia tukiostojaan 80 miljardista 60 miljardiin euroon, mitä voidaan pitää tukiostojen alasajon ensi askeleena. Suuria kysymyksiä ovat tällä hetkellä juuri rahapolitiikka ja elvytyksen purkamisen vauhti sekä mahdollisesti syntyvät häiriöt. Jatkossa keskeistä on kasvun kestävyys ja sen kohtalo ilman rahapoliittista elvytystä. Myös valuutan vahvistuminen ja öljyn hinnan hienoinen nousu hidastavat Euroopan taloutta tällä hetkellä.

Ennusteessamme Euroopan keskuspankki käyttää vuoden 2018 tukiostojensa vähentämiseen ja lopulta lopettamiseen, minkä jälkeen korkoja voidaan hiljalleen nostaa, jos reaalitalous ja korkonäkymät sen sallivat. Inflaation kehitys on edelleen erittäin varovaista, ja korko-odotukset alittavat pidemmällä tähtäimellä selvästi EKP:n tavoitteen, jonka mukaan kasvun tulee olla lähellä 2:ta prosenttia mutta alle sen.

Arvioitua suuremmat inflaatiopaineet, joita pidämme epätodennäköisinä, voisivat kuitenkin johtaa elvytysohjelman odotettua nopeampaan alasajoon. Aktian ennusteessa korot pysyvät nykyisillä tasoillaan koko ennustejakson.

Rahapolitiikan lisäksi euroalueen pitkän aikavälin kehityksen kannalta on tärkeä toteuttaa rakenneuudistuksia. Saksassa uudistusinto on vaimentunut huomattavasti, mutta toivottavasti siellä nousee uusia voimia syksyn vaalien jälkeen. Emmanuel Macronin valinta Ranskan presidentiksi pitää yllä toivoa, mutta hänen laskeva suosionsa kertoo, että ranskalaiset eivät ehkä sittenkään ole valmiita niin kovin suuriin muutoksiin.

Italian tilanne on edelleen vaikea, vaikka pankkisektorin ongelmat onkin osittain selvitetty. Poliittinen epävakaus, julkisen sektorin suuret vaikeudet, hoitamattomien lainojen suuri määrä ja katastrofaalisen alhainen työllisyys ovat vain muutamia Italian ongelmista.

Ennusteessamme Euroopan keskuspankki käyttää vuoden 2018 tukiostojensa vähentämiseen ja lopulta lopettamiseen, minkä jälkeen korkoja voidaan hiljalleen nostaa, jos reaalitalous ja korkonäkymät sen sallivat.

BKT-kasvu joissakin suurissa maissa

Indeksi, 2008=100. Lähteet: Aktia ja Macrobond

USA:n kasvu maltillista mutta alasuuntaiset riskit dominoivat

Koska kaikki viittaa siihen, että vahvaa finanssipoliittista elvytystä ei ole odotettavissa ja talouden sykli näyttää yhä kypsemmältä, olemme laskeneet USA:ta koskevaa ennustettamme.

Yhdysvaltojen BKT-kasvu ja talousluottamus

% ja saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Poliittinen epävarmuus on vähentynyt Yhdysvalloissa uuden presidentin suunnitelmien valuessa hiekkaan. Koska kaikki viittaa siihen, että vahvaa finanssipoliittista elvytystä ei ole odotettavissa ja talouden sykli näyttää yhä kypsemmältä, olemme laskeneet USA:ta koskevaa ennustettamme. Uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen talous kasvaa 2 prosenttia 2017 ja 1,9 prosenttia 2018, kun kevään ennusteemme oli 2,2 prosenttia molempina vuosina.

Vaikka monet indikaattorit viittaavat USA:n talouden kiristymiseen, ylikuumenemisesta ei ole yksiselitteisiä signaaleja. Päin vastoin näkyvissä on edelleen merkkejä entistä epävakaammista talousnäkymistä. Työmarkkinaindikaattorit viittaavat tiukentumisen suuntaan, kun työttömyysaste on noin 4,5 prosenttia, mutta alasuuntaiset riskit dominoivat yleisesti. Keskuspankki on viestinyt aloittavansa taseensa pienentämisen sen lisäksi, että se nostaa korkoa. USA:n inflaationäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat, eikä minkäänlaista yksimielisyyttä ei ole siitä, kuinka nopeasti keskuspankki voisi nostaa korkoa.Venäjän talous kasvaa vihdoinkin

Suomen näkökulmasta on kiinnostavaa, että metallitavaran tuonti on kasvanut noin 50 prosenttia, ja koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti kasvoi noin 30 prosenttia.

Kehittyvät taloudet ovat yhä maailmantalouden todellisia vetureita, ja vuosina 2017 ja 2018 kehitys laajenee, kun useammat maat pääsevät talousvaikeuksistaan.

Aktian uudessa ennusteessa Venäjän talous kasvaa 1,2 prosenttia 2017 ja 1,3 prosenttia 2018, kun kehitys 2016 oli lievästi negatiivinen. Venäjän talousnäkymät ovat parantuneet hiljalleen, mikä kertoo kotimaisen kysynnän kasvusta ja inflaation hidastumisesta. Ulkomaankaupan kasvu on ollut vahvaa 2017, lähes 30 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, joskin taso on edelleen matala. Suomen näkökulmasta on kiinnostavaa, että metallitavaran tuonti on kasvanut noin 50 prosenttia, ja koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonti kasvoi noin 30 prosenttia.

Luottamusindikaattorit osoittavat kasvun laajenevan asteittain, kun teollisuuden näkymät ovat parantuneet, mutta samalla palvelusektorin näkymät ovat heikentyneet jonkin verran. Kotimaisen kysynnän elpyminen tulee olemaan hidasta, koska ostovoima paranee erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana. Kasvu jää vaimeaksi suurten rakenteellisten ongelmien vuoksi ja myös siksi, että talouspolitiikan mahdollisuudet tukea taloutta ovat hyvin rajalliset. 

Venäjän ostopäällikköindeksit

Saldoluvut Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kiinassa elvytyspolitiikka on saanut pidettyä kasvun hyvänä. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 Kiinan talous yllätti vahvuudellaan, joka johtui ekspansiivisesta politiikasta mutta myös voimakkaasti kasvavasta ulkomaankaupasta. Olemme tämän johdosta korjanneet Kiina-ennustettamme ylöspäin sekä 2017 että 2018. Ennustamme kasvun olevan 6,8 prosenttia 2017 ja hidastuvan 6,5 prosenttiin 2018. Luottojen nopea ekspansio ja korkeat velkaantumistasot huolestuttavat Kiinassa hieman pidemmällä tähtäimellä. Erityisesti yritysten velkaantuminen on kasvanut hyvin nopeasti. Kiinan ulkomaankauppa on piristynyt, ja se toimii nyt maailmankaupan kasvun veturina.


Japanin taloudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kesän aikana. Finanssi- ja rahapoliittinen elvytys on tuonut pientä nostetta talouteen, ja ennustamme kasvun olevan 1,1 prosenttia 2017 mutta vain 0,6 prosenttia 2018. Japanin ongelmana on edelleen välttämättömien rakenneuudistusten puuttuminen. Väestön ikääntyminen ja jäykät työmarkkinat rajoittavat Japanin talouden kasvumahdollisuuksia, vaikka suhdanne paikoitellen voikin parantua.

Kiinan ostopäällikköindeksi

Saldolukuja Lähteet: Aktia ja Macrobond

C.Osio

Inflaatio, korot ja valuutta

Jaa

Inflaatiopaineet antavat odottaa itseään

Hyvä uutinen on se, että pohjainflaatio, eli energiasta ja jalostamattomista elintarvikkeista puhdistettu inflaatio, joka perinteisesti on hyvin volatiili komponentti hintakehityksessä, nousi 1,2 prosenttiin.

Inflaatioennusteet

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio joissakin euroalueen maissa

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio-odotukset ja inflaatiokehitys eivät ole juuri muuttuneet viime kuukausien aikana. Heikkona jatkuva inflaatiokehitys on vahvistanut mielikuvaa siitä, että keskuspankkien pitkän aikavälin tavoitteeseen on vielä pitkä matka.

Euroopassa inflaatio-odotukset ovat edelleen hyvin maltilliset. Markkinoiden pitkän aikavälin odotus on noussut kesän pohjalukemista noin 1,6 prosenttiin elokuussa, kun se parhaimmillaan kesäkuun alussa oli lähes 1,8 prosenttia.  Lyhyen aikavälin inflaatio-odotukset ovat laskeneet reilusti elokuussa, lähinnä kesän heikkojen inflaatiolukujen vuoksi.  Inflaatio on kesän aikana noussut 1,5 prosenttiin, ja hyvä uutinen on se, että pohjainflaatio, eli energiasta ja jalostamattomista elintarvikkeista puhdistettu inflaatio, joka perinteisesti on hyvin volatiili komponentti hintakehityksessä, nousi 1,2 prosenttiin.

Yhdysvalloissa lähiajan inflaatio-odotukset ovat vaimenneet jonkin verran kesän aikana. Lyhyen aikavälin odotus on nyt 1,9 prosenttia ja pidemmän aikavälin odotus noin 2,3 prosenttia, mikä vahvistaa käsitystä, että markkinat edelleen luottavat inflaation jatkumiseen muutamista kesän aikana nähdyistä heikommista havainnoista huolimatta. Yhdysvaltojen inflaationäkymien osalta ongelmallista on pohjainflaation lasku 1,9 prosentista 1,4 prosenttiin. Se on synnyttänyt pelkoa inflaatiopaineiden riittämättömyydestä.

PCE-inflaatio oli USA:ssa kesäkuussa 1,4 prosenttia ja PCE-pohjainflaatio samoin 1,4 prosenttia. Aktian uudessa ennusteessa USA:n inflaatio nousee keskimäärin 2 prosenttia 2017 ja 1,9 prosenttia 2018. Euroalueella hintapaineet jäävät edelleen maltillisemmiksi, ja ennustamme kuluttajahintojen nousevan 1,4 prosenttia 2017 ja 1,3 prosenttia 2018.

Pidämme mahdollisena, että ensimmäinen koronnosto koskee talletuskorkoa, ja se tapahtuu aikaisintaan vuodenvaihteessa 2018/2019.

Korot ja valuutat

Ennusteet vuoden 2018 loppuun Lähteet: Aktia

Keskuspankkien ohjauskorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Korkonäkymissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime aikoina. Euroalueella ohjauskorko on nollassa ja käytännössä ohjauskorkona toimiva talletuskorko -0,4 prosenttia, eikä mikään viittaa siihen, että EKP:llä olisi kiirettä muuttaa vallitsevaa korkopolitiikkaansa.

Arvioimme edelleen, että keskuspankki ajaa tukiostot alas vuoden 2018 aikana, jos talous osoittautuu riittävän vahvaksi selviämään elvytyspolitiikan supistamisesta, miltä nyt juuri näyttää, vaikka inflaatio-odotukset ovatkin hillittyjä. Vasta sen jälkeen odotamme korkojen asteittaista normalisointia, joten kestänee vielä useita vuosia ennen kuin korkotasot nousevat tuntuvammin. Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon. Reaalitalouden näkökulmasta suuri kysymys on, kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa.

Lyhyisiin markkinakorkoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Lyhyet korot ovat pysyneet melko muuttumattomina viime kuukaudet. Kolmen kuukauden euribor on jatkanut hitaasti alaspäin lähestyen -0,4 prosentissa olevaa talletuskorkoa, kun taas 12 kuukauden euribor on laskenut -0,15 prosenttiin. Nousuliikkeitä ei ole vielä nähty, ja niitä on odotettavista vasta kun merkkejä ainakin talletuskoron käänteestä ylöspäin on nähtävissä. Pidämme mahdollisena, että ensimmäinen koronnosto koskee talletuskorkoa, ja se tapahtuu aikaisintaan vuodenvaihteessa 2018/2019.

Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon. Reaalitalouden näkökulmasta suuri kysymys on, kuinka hyvin talous selviää ilman heikkoa valuuttaa, halpaa öljyä ja erittäin löysää rahapolitiikkaa.

Vuonna 2017 eurooppalaisten pitkien korkojen liikkeet ovat noudattaneet maakohtaisia riskejä, joskin EKP:n osto-ohjelma on hillinnyt liikkeitä. Mm. Saksan ja Ranskan välinen korkoero on supistunut Ranskaa koskevan poliittisen riskin pienennyttyä. Saksan pitkä korko on noussut maltillisesti, vuodenvaihteen 0,2 prosentista noin 0,4 prosenttiin. Näemme Saksan korossa pientä painetta ylöspäin ja ennustamme koron pysyvän lähellä nykyistä tasoaan kuluvan vuoden loppuun mutta nousevan maltillisesti 1 prosenttiin 2018.

Aktian uudessa ennusteessa Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoa seuraavan kerran ensi vuonna, eli 2018, ja silloin kaksi kertaa. Pitäydymme aikaisemmassa melko varovaisten koronnostojen ennusteessamme, jossa heijastuvat Yhdysvaltojen talousnäkymien aiheuttama pitkittynyt epävarmuus ja parhaillaan vallitseva inflaatiopaineiden kestävyyttä koskeva epävarmuus.

Yhdysvaltojen keskuspankki on ollut varovainen korkonäkymiä koskevissa lausunnoissaan, koska se pyrkii vähentämään viestintänsä ohjaavaa vaikutusta. Emme näe aiheelliseksi odottaa suuria muutoksia pitkään korkoon vuonna 2017, mutta uskomme sen nousevan asteittain 3 prosenttiin ennustejakson lopussa.

Euro on vahvistunut huomattavasti 2017 paljolti poliittisten muutosten heijastumana. Trump-euforia vaihtui Macron-euforiaksi, ja tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa euroalueen hyvä talouskehitys kuultaa läpi, kun poliittinen epävarmuus on hälvennyt. Odotamme valuutassa olevan vielä jonkin verran varaa vahvistua dollariin nähden, mutta liikkeet jäävät melko pieniksi vuoden alussa nähtyihin verrattuna.

Yhdysvaltojen keskuspankki on ollut varovainen korkonäkymiä koskevissa lausunnoissaan, koska se pyrkii vähentämään viestintänsä ohjaavaa vaikutusta.