Kauppasota koettelee Suomen talouskasvua

Talouskatsaus 3/2018

27.08.2018

Heidi Schauman
Jaa

Tiivistelmä

Talouskasvu on jatkunut hyvänä vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana. 2,8 prosentin kasvulla vuonna 2017 ja 2,5 prosentin kasvulla vuonna 2016 kuljemme kohti kolmatta hyvää peräkkäistä kasvuvuotta. Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 3 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019. 

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,9 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,8 prosentista, mikä heijastaa lähinnä erittäin hyvää toista kvartaalia USA:ssa. Kasvu vuonna 2019 jää suunnilleen samalle tasolle ja kasvaa 3,8 %, mikä myös on USA-vetoinen korjaus ylöspäin.

A.Osio

Suomi

Jaa

Suomi: Kohtaanto-ongelma rajoittaa kasvua

Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 3 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019.

Talouskasvu on jatkunut hyvänä vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana. 2,8 prosentin kasvulla vuonna 2017 ja 2,5 prosentin kasvulla vuonna 2016 kuljemme kohti kolmatta hyvää peräkkäistä kasvuvuotta. Aktian uuden ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 3 prosenttia vuonna 2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019.

Kesällä saamiemme päivitettyjen tilastojen mukaan ylsimme jo vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana ennen finanssikriisiä olleelle BKT-tasolle, joten nyt voidaan varmuudella todeta, että olemme päässeet ylös 10 vuotta kestäneestä finanssikriisin ja siihen liittyvien asioiden aiheuttamasta kuopasta.

Olemme tehneet pieniä korjauksia kevään ennusteeseen ja näemme näkymät edelleen hyvinä, mutta odotamme kasvua, joka hitaasti lähestyy potentiaalista kasvuvauhtia. Vuodesta 2018 tulee ennusteemme mukaan paras kasvuvuosi kulutuksen, viennin sekä investointien vetämänä.

Tilastokeskuksen ensimmäisen arvion mukaan toisen kvartaalin kasvu oli 0,5 prosenttia edelliseen kvartaaliin verrattuna, ja 2,9 prosenttia edellisen vuoden samaan jaksoon verrattuna. Kasvu on huomattavasti hitaampaa kuin vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana, jolloin kasvu oli jopa 1,3 prosenttia edelliseen kvartaaliin verrattuna, mutta kokonaiskuva vuoden ensimmäisen puolikkaan osalta on kuitenkin erittäin hyvä. Suomessa kvartaalien väliset kasvuerot ovat usein suuria ja korjaukset tilastoihin jälkikäteen laajoja, mikä tekee yksittäisten tilastojulkaisujen tulkitsemisesta hankalaa.

Sekä kotimaiset että ulkomaiset riskit ympäröivät Suomen kasvua. Kotimaassa yhä useammat yritykset raportoivat rekrytointiongelmista, mitä tilastot heijastavat hyvin. Yhä vaikeampi rekrytointitilanne saattaa jarruttaa kasvua tuntuvasti, mikäli avoimia paikkoja ei saada täytettyä. Vakanssien määrä on vuonna 2018 ollut historiallisen korkea, ja monet ihmiset ovat työllistyneet, mutta työttömyys ei ole laskenut vastaavanlaisesti. Työllistyminen on kasvanut noin 100 000 henkilöllä viime vuoden aikana heijastaen sitä, että monet ovat hakeutuneet takaisin työllisyyteen taloudellisen tilanteen parannuttua. Työllisyysaste on noussut hieman alle 72 prosenttiin.

Vaikka kotimaiset jarrut huolettavatkin, liittyy suurin välitön riski ympäröivään maailmaan ja siihen tosiasiaan, että Suomi on erittäin riippuvainen kansainvälisen kaupan kehityksestä, ja erityisesti siitä, miten muu maailma investoi. Suomen tavaravienti on vuonna 2018 kehittynyt heikommin kuin viime vuonna ja tulevat teolliset tilaukset ovat laskeneet 4,5 prosentilla vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana edellisen vuoden samaan jaksoon verrattuna, kun taas teollisuustuotanto on kasvanut suunnilleen samaa tahtia. Kauppasotaretoriikka näkyy siis edelleen teollisuuden tilauskannassa.

Vaikka nyt näyttääkin siltä, että EU pystyy pysymään tällä hetkellä käynnissä olevan erityisesti USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan verisimmän taistelukentän ulkopuolella, emme kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä sitä, että maailmantaloudessa leviävä huoli antaisi meidän olla rauhassa.

Suomen näkökulmasta EU ja muu euroalue on tärkein kauppakumppani. Vuosi 2018 on alkanut heikosti Euroopassa. Euroalueen kasvuvauhti laskee alle 2 prosentin uuden ennusteemme mukaan, mikä jo itsessään alleviivaa Suomen herkkyyttä sekä lähialueiden että kauempana olevien alueiden tapahtumille.

Kesällä saamiemme päivitettyjen tilastojen mukaan ylsimme jo vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana ennen finanssikriisiä olleelle BKT-tasolle, joten nyt voidaan varmuudella todeta, että olemme päässeet ylös 10 vuotta kestäneestä finanssikriisin ja siihen liittyvien asioiden aiheuttamasta kuopasta.

BKT-kasvu

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kotimaassa yhä useammat yritykset raportoivat rekrytointiongelmista, mitä tilastot heijastavat hyvin. Yhä vaikeampi rekrytointitilanne saattaa jarruttaa kasvua tuntuvasti, mikäli avoimia paikkoja ei saada täytettyä. Vakanssien määrä on vuonna 2018 ollut historiallisen korkea, ja monet ihmiset ovat työllistyneet, mutta työttömyys ei ole laskenut vastaavanlaisesti.

Ennuste: Suomen talous kasvaa 3 prosenttia

Suomen talouden keskeiset ennusteet

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Aktian syysennusteen mukaan kasvu jatkuu hyvänä vuoden 2018 aikana ja yllämme tänä vuonna 3 prosentin kasvuvauhtiin. Ensi vuonna kasvuvauhti hiljenee, heijastaen heikompaa rakennussuhdannetta ja huonompaa viennin kehitystä kansainvälisen kaupan epävarmuuden johdosta.

Viennin kasvuvauhti hiljenee tuntuvasta viime vuoden 7,5 prosentin kasvusta ja ennustamme viennin kasvun tänä ja ensi vuonna olevan alle 5 prosentin.  Yksityisen kulutuksen näkymät ovat parantuneet edelleen heijastaen yhä parempaa työmarkkinatilannetta, mikä lisää kulutusmahdollisuuksia. Myös matalat korot kannustavat kulutukseen. Yksityinen kulutus nousee ennusteemme mukaan 2 prosenttia sekä vuosina 2018 että 2019.

Investointien kasvuvauhti oli erittäin hyvä vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana, 3,9 prosenttia edelliseen kvartaaliin verrattuna, mikä huolehtii investointien kasvun pysymisestä hyvänä tänä vuonna, mikäli tilastoja ei korjata paljoa. Ennustamme investointien kasvavan 6 prosenttia tänä vuonna, mutta odotamme vauhdin hiipuvan vuoden aikana heijastaen lähinnä rakennussektorin hieman heikompia näkymiä.

Sekä ulkomainen että kotimainen kysyntä toimii edelleen talouden veturina. Hyvä ympäröivän maailman suhdanne – kauppasotapeloista ja kiristyvästä rahapolitiikasta huolimatta – tukee edelleen suomalaisia yrityksiä, ja heikompi euro tuo edelleen jonkinlaista tukea muuten erävarmoina aikoina. Suomessa maltilliset palkkasopimukset voimakkaampiin palkankorotuksiin yhdistettynä pääasiallisissa kilpailijamaissamme, sekä yritysten rekrytointitarpeita heijastava työmarkkinoiden erittäin suotuisa kehitys, ovat tukeneet kehitystä.

Sekä ulkomainen että kotimainen kysyntä toimii edelleen talouden veturina. Hyvä ympäröivän maailman suhdanne – kauppasotapeloista ja kiristyvästä rahapolitiikasta huolimatta – tukee edelleen suomalaisia yrityksiä, ja heikompi euro tuo edelleen jonkinlaista tukea muuten erävarmoina aikoina.

Suomen talouden muut ennusteluvut

Ennusteet vuosille 2018 ja 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Työttömyyden kovaan ytimeen on vaikea päästä

Tällä hetkellä Suomessa on ennätysmäärä avoimia työpaikkoja, mitä vakanssien määrä kaikessa selkeydessään valaisee. Meillä on vertailukelpoista dataa 80-luvun lopulta, eikä vastaavia tasoja olla nähty koskaan. Vuoden 2018 aikana avoimien työpaikkojen keskimääräinen määrä on ollut yli 60 000 per kuukausi.

Työllisyystilanne on parantunut tuntuvasti viimeisen vuoden aikana ja työllistettyjä on noin 100 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysaste on noussut, ja hipoo jo hallituksen 72 prosentin työllisyystavoitetta. Samalla työttömyysaste on laskenut huomattavasti hitaammin, ollen nyt 7,2 prosenttia, mikä heijastaa sitä, että suurin osa työllistyvistä on työvoiman ulkopuolelta, esim. opiskelijoita tai työstä toiseen vaihtavia henkilöitä.

Tämä ei ole epätavallista kehitystä – Ruotsissa finanssikriisin jälkeisinä vuosina kehitys ollut hyvin samankaltaista, kun työllisyysaste on noussut huippulukemiin. On myös syytä korjata työttömyyden kovaa ydintä ylläpitävät ongelmat, eli pitkäaikaistyöttömyys.

Aktian syysennusteen mukaan työttömyys laskee edelleen hitaasti, 7,7 prosenttiin 2018 vuositasolla, ja 7,2 prosenttiin 2019. Olemme siis korjanneet ennustettamme hieman alaspäin viime kuukausina nähdyn positiivisemman kehityksen vuoksi.

Tällä hetkellä Suomessa on ennätysmäärä avoimia työpaikkoja, mitä vakanssien määrä kaikessa selkeydessään valaisee. Meillä on vertailukelpoista dataa 80-luvun lopulta, eikä vastaavia tasoja olla nähty koskaan. Vuoden 2018 aikana avoimien työpaikkojen keskimääräinen määrä on ollut yli 60 000 per kuukausi.

Mielenkiintoinen tapa tarkastella vakansseja ja työttömiä on niiden vertaaminen ns. Beveridge-käyrän kautta, mikä valottaa työttömien kohtaantoa visuaalisesti. Suomessa avoimien työpaikkojen määrä ei ole johtanut vastaavaan työttömyysasteen pienenemiseen, vaan viime vuonna on nähty ylöspäin kääntyvä Beveridge-käyrä, mikä tapaa merkitä talouden heikentynyttä kohtaantoa. Mittava rakenteellinen muutos voi johtaa heikentyneeseen kohtaantoon, kun työttömien osaamista ei enää tarvita samassa määrin kuin ennen.  Ilmiön takana saattaa olla myös maantieteellinen ns. yhteensopimattomuus, jolloin uudet työt osittain syntyvät kaukana työnhaijoista olevissa paikoissa.

Jotta maantieteellisestä jakaumasta saataisiin käsitys, eri puolella maata olevia vakansseja voidaan tarkastella, ja vakanssiaste voidaan laskea, jotta saataisiin käsitys siitä, miten vakanssit ovat verrattavissa työttömien määrään. Tämä vakanssiaste vaihtelee suuresti alueiden välillä. Koko maan vakanssiaste on noin 22 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että jokaista avointa työpaikkaa kohden on noin viisi työtöntä. Ahvenanmaalla on ylivoimaisesti eniten avoimia työpaikkoja suhteessa työttömiin, ja vakanssiaste on 65 prosenttia. Muita alueita, joilla on suhteellisen paljon avoimia työpaikkoja, ovat Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, ruotsinkielinen Pohjanmaa ja Pirkanmaa. Huonoimmalta tilanne näyttää Etelä-Karjalassa ja Kaakkois-Suomessa, joissa vakanssiaste on vain 12 prosenttia.

Hyvä kulutuspotentiaali

Muutaman vuoden erittäin hyvää kuluttajaluottamusta sisältäneen vuoden jälkeen olemme kesän aikana nähneet pientä laskua talouksien taloudellisessa luottamuksessa. Kotitaloudet arvioivat oman taloudellisen tilanteensa erittäin hyväksi, mutta usko Suomen talouden näkymiin on hieman horjuvaa.

Kulutus kasvoi 1,3 prosenttia vuonna 2017 ja jatkoi hyvää kasvuaan vuoden 2018 alussa, 0,4 prosenttia edellisestä kvartaalista. Odotamme kulutuksen kasvavan nopeammin tänä vuonna kuin viime vuonna heijastaen kotitalouksien positiivista käsitystä omasta taloudesta, maltillisia palkankorotuksia yhdistettynä edelleen matalaan inflaatioon, sekä hyvään työllisyyskehitykseen. Ennusteemme mukaan investoinnit kasvavat 2 prosenttia sekä vuoden 2018 että 2019 aikana.

Rakentamisen huippu on saavutettu

Hieman heikompi rakennussuhdanne on odotettua, mutta voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä, sillä muutokset tapaavat kuitenkin aina olemaan kuviteltua voimakkaampia. Ylitarjonnan riski on joillakin paikkakunnilla ollut merkittävä viimeisen vuoden aikana, mikä voi vaikuttaa rakentamisen aloittamiseen. Tämä koskee sekä pääkaupunkiseutua että monia keskisuuria kaupunkeja.

Luottamus

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Suomessa investoinnit ovat nousseet hyvässä vauhdissa vuosina sekä vuosina 2016 että 2017 ja vuosi 2018 tulee ennusteemme mukaan edelleen olemaan erittäin hyvä vuosi investoinnin näkökulmasta.  Ennusteemme mukaan investoinnit lisääntyvät 6 prosenttia tänä vuonna ja 3,1 prosenttia ensi vuonna heijastaen erityisesti rakennusinvestointien heikkenemistä.  Painopiste on viime vuosina asteittain siirtynyt pois rakentamista kohti tuotantoon liittyviä investointeja, ja tämä prosessi jatkuu tästä eteenpäin. Rakentaminen on edelleen huomattavasti suurempi osa kaikista investoinneista, kuin esim. Ruotsissa.

Vaikka investoinnit ovat palautuneet, emme investointiasteessa mitattuna ole pysyneet esimerkiksi Suomea aiemmin investointiasteen, eli BKT-sijoitusten osuuden osalta muistuttaneen Ruotsin vauhdissa, mikä saattaa olla ongelmallista tulevaisuuden tuotantokapasiteettia ajatellen.
 
Kesän aikana olemme saaneet monta merkkiä rakentamisen siirtymisestä hieman rauhallisempaan vaiheeseen viime vuosiin verrattuna. Rakennusluvat ovat laskeneet, kuten myös rakennussektorin luottamus valmistuneiden rakennusurakoiden lukujen ollessa liian korkeita. Hieman matalampi suhdanne on odotettua, mutta voi kuitenkin aiheuttaa häiriöitä, sillä muutokset tapaavat kuitenkin aina olemaan kuviteltua voimakkaampia. Ylitarjonnan riski on joillakin paikkakunnilla ollut merkittävä viimeisen vuoden aikana, mikä voi vaikuttaa rakentamisen aloittamiseen. Tämä koskee sekä pääkaupunkiseutua että monia keskisuuria kaupunkeja.

Vaikka rakennusmarkkinoilla vallitsee epävarmuus, ja asuntokauppojen määrä on ainakin hetkellisesti laskenut, ei hinnankehityksessä ole tapahtunut suurempia muutoksia. Asuntojen hinnat ovat edelleen vaihdelleet erittäin paljon paikkakunnittain.  Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat vuoden 2018 ensimmäisen puolikkaan aikana ovat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna nousseet lähes 3 prosenttia pääkaupunkiseudulla, ja muualla Suomessa hintakuva on ollut lähes muuttumaton. Koko maan keskiarvo oli 1,4 prosenttia.  

Asuntohinnat

Indeksi, 1.1.2005=100 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Miten kauppasota vaikuttaa Suomen vientiin?

Suomen vienti kasvoi 7,5 prosenttia vuonna 2017, mutta laski kansantalouden tilinpidon mukaan 1,2 prosenttia vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Huolet Suomen viennin näkymien suhteen ovat perusteltuja ympäristössä, jossa maailmankaupan näkymiä ympäröi epätavallinen epävarmuus. Suomen vienti on edelleen hyvin muun maailman investointi-innokkuuden vetämä, ja pitkittynyt epävarmuus voi helposti vaimentaa Suomen viennin kehitystä.

Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana olemme nähneet hieman heikompaa tavarakaupan kehitystä vuoteen 2017 verrattuna, kvartaalikasvu on keskimäärin lähes 7 prosenttia vuoden kahden ensimmäisen kvartaalin aikana. Teollisuuden uudet tilaukset ovat laskeneet 4,5 prosenttia edellisen vuoden samaan jaksoon verrattuna. Olemme tilanteessa, jossa meidän on odotettava; toisaalta monilla yrityksillä on henkilöstöpuolen kapasiteettiin liittyviä haasteita, toisaalta on olemassa tilausten vähenemisen riski.

Kun katsotaan Suomen tavaravientiä kohdemaittain, Saksa on edelleen johdossa. Esim. Ruotsin ja Saksan ero on alkanut kasvamaan vuonna 2018. Viennin kasvu Venäjälle näyttää hiljentyneen vuoden 2018 aikana.

Tavaravienti

12 kk liukuva keskiarvo Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio jatkuu maltillisena

Matala inflaatio on viime vuosien aikana tukenut Suomen ostovoimaa. Inflaatio on ollut Suomessa matalampi kuin muualla euroalueella, mikä on tehnyt Suomesta suhteellisesti halvemman. Heinäkuussa Suomen inflaatio oli 1,4 prosenttia, ja euroalueella taas 2,1 prosenttia.

Viime vuonna kuluttajahintainflaatio oli 0,7 prosenttia, ja odotamme 1,1 prosentin inflaatiota tänä vuonna, eli hieman korkeampaa inflaatiota, mutta olemme edelleen kaukana 2 prosentin tasoa. Kesän 2018 aikana hintapaineet ovat nousseet hieman, heijastaen lähinnä korkeampia energiahintoja sekä asumiseen, tupakkaan sekä hotellihuonekustannuksiin liittyvä kustannuksia. Matalat ja laskevat asuntolainakorot painavat edelleen inflaatiota. Ennustamme inflaation nousevan 1,6 prosenttiin vuoden 2019 aikana.

Julkinen velkaantuneisuus lisääntyy edelleen

Uuden ennusteemme mukaan julkinen velkaantuneisuus laskee alle 60 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2019. Alijäämä on laskenut ja lähestyy nollaa, mutta matkaa on vielä. Saavuttaaksemme hyvän valtiontaloudellisen tilanteen pitkällä tähtäimellä, meidän tulisi nyt rakentaa puskureita huonojen aikojen varalle, mutta yhtälö vaikuttaa poliittisesti liian vaikealta, mikä herättää pelkoja julkisen talouden kestävyyden suhteen pitkällä tähtäimellä.

Suomen julkinen velkaantuneisuus on edelleen maan suurimpia ongelmia. Vaikka noususuhdanne onkin jatkunut monta vuotta, julkinen velkaantuneisuus jatkaa lisääntymistään, mikä on pitkällä tähtäimellä erittäin huolestuttavaa. Ikääntyminen tulee lisäämään julkisen talouden paineita tulevien vuosikymmenten aikana, mikä vaatisi harvinaisen hyvää julkista taloutta juuri nyt, mutta sen sijaan olemme tilanteessa, jossa julkinen velkaantuneisuus vain nousee.

Aktian uudessa ennusteessa julkisen sektorin velkaantuneisuus nousee vuosina 2018 ja 2019, mutta suhteessa BKT:hen velkaantuneisuus laskee. Uuden ennusteemme mukaan julkinen velkaantuneisuus laskee alle 60 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2019. Alijäämä on laskenut ja lähestyy nollaa, mutta matkaa on vielä. Saavuttaaksemme hyvän valtiontaloudellisen tilanteen pitkällä tähtäimellä, meidän tulisi nyt rakentaa puskureita huonojen aikojen varalle, mutta yhtälö vaikuttaa poliittisesti liian vaikealta, mikä herättää pelkoja julkisen talouden kestävyyden suhteen pitkällä tähtäimellä.

Hyvä kasvu ja hyvä työllisyyskehitys ovat vaikuttaneet julkisen talouden parantumiseen, mutta edelleen tarvitaan lisää tuottoja tai vähemmän kustannuksia, jotta julkinen talous olisi kestävä. Kaikki viittaa siihen, että nähdäksemme suurempia julkisen talouden uudelleenkalibrointeja, joudumme odottamaan seuraavaa hallitusta. Vaarana on, että jatkamme julkisen velkaantuneisuuden lisäämistä käynnissä olevan noususuhdanteen aikana, mikä olisi jatkuvan julkisen talouden kestämättömän kehityksen alku.
 

Julkinen velka

% BKT:sta Lähteet: Aktia ja Macrobond

B.Osio

Maailmantalous

Jaa

Maailmantalouden näkymät epävarmat

Vuotta 2018 on kulunut lähes kahdeksan kuukautta ja voimme hyvin todeta vuoden olleen maailmantaloudellisesti hyvä, mutta yleisesti hyvin levoton.

Vuotta 2018 on kulunut lähes kahdeksan kuukautta ja voimme hyvin todeta vuoden olleen maailmantaloudellisesti hyvä, mutta yleisesti hyvin levoton. Suuri osa näkemästämme uudesta levottomuudesta on johtunut USA:n arvaamattomasta ja nopeasti muuttuvasta talouspolitiikasta. Tämä yhdistettynä moneen muuhun erävarmuutta luovaan elementtiin, tuloksena on harvinaisen vaikeasti tulkittava taloudellinen kokonaisuus.

Kauppasota ja kansainvälisen kaupan näkymiin liittyvät riskit ovat olleet esillä eniten kesällä, heijastaen USA:n uusia tulleja sekä kiinalaistuotteille että muiden maiden tuotteille. USA ja EU ovat päässeet jonkinlaiseen taloudelliseen välirauhaan presidentti Trumpin ja EU:n Junckerin välisen kokouksen jälkeen, mutta nykyisen tulli- ja kauppaesterakenteen aseidenriisuntaa ei hoideta päätöksellä, vaan se on pitkien neuvotteluprosessien tulos, joka itsessään voi luoda pidempiaikaista levollisuutta, sillä presidentti ei hoida kyseisiä neuvotteluita.

USA:n politiikkaan liittyvien pelkojen lisäksi Brexitiin liittyvät huolet alkavat palata taas pinnalle eron ollessa vain seitsemän kuukauden päässä, eikä meillä vieläkään ole tarkkaa tietoa tulevaisuuden yhteistyöstä. Onko edessämme siirtymäkausi, jonka aikana Iso-Britannia jatkaa EU:n sääntöjen noudattamista erosta huolimatta, vai tuleeko Iso-Britannia olemaan kova, ja pahimmassa tapauksessa eroamaan ilman sopimusta? Siinä tapauksessa kauppayhteistyö tapahtuu Maailman kauppajärjestön sääntöjä noudattamalla, mikä voi vaikeuttaa usean yrityksen tuotantoprosesseja sekä tehdä niistä kalliimpia. Erävarmuus on ainoa varmuus tässä erittäin sekavassa prosessissa.

Vaikka muuttuneen kauppahallinnon uhka onkin enimmäkseen pinnallista, rahapolitiikan normalisointi jatkuu maailmantalouden suurimpana voimana. USA:n hyvä kasvu sekä ekspansiivinen rahoituspolitiikka yhdistettynä nousevaan inflaatioon luovat aineksia vieläkin kireämpään rahapolitiikkaan USA:ssa. Varsinaisten koronnostojen lisäksi, joiden odotamme jatkuvan tulevien vuosien aikana, USA:n keskuspankki pienentää taseitaan 40 miljardilla per kuukausi, millä myös on taloutta kiristävä vaikutus. USA:n keskuspankin lokakuussa 2017 aloittamat taseen pienennykset ovat nyt jatkuneet niin pitkään, ja alkavat olemaan niin suuria, että niillä on maailmantaloutta kiristävä vaikutus. Tämä kiristys yhdistettynä uuteen kauppapolitiikkaan pistää jälleen kerran ahtaalle dollareista riippuvat kehittyvät maat, joilla on suuria dollarimääräisiä velkoja.

Lyhyet korot ovat viimeisten kuukausien aikana nousseet nopeammin kuin pitkät korot USA:ssa, mikä on johtanut vaakasuorempaan korkokäyrään, ja joka menneisyyden monien kausien aikana on ollut aikainen merkki laskusuhdanteesta. Monet asiantuntijat todistelevat kuitenkin nyt, että korkokäyrää ei voida analysoida tavalliseen tapaan poikkeuksellisen rahapolitiikan vuoksi esimerkiksi euroalueella, mikä vääristää korkosijoittajien käytöstä. Tämän kaltaisia ns. aikaisia merkkejä ei kuitenkaan tulisi jättää huomiotta, vaikka globaali rahapolitiinen tilanne luonnollisesti tulisikin huomioida.

USA:n ympärillä pyörii paljon asioita tällä hetkellä, mutta samaan aikaan lähestymme Euroopassa regiimimuutosta. Euroalueen suhdanne on tänä vuonna ollut positiivinen, mutta huomattavasti heikompi kuin vuosi sitten. Kasvuluvut ja luottamusindikaattorit osoittavat kasvun tänä vuonna päätyvän alle 2 prosentin ja tämän lisäksi keskuspankin elvytystä odotetaan asteittain vähennettävän, mikä ei myöskään tue kasvuvauhtia ja lisää muilta osin epävarmuutta kasvun vakauden suhteen.

Vaikka epävarmuus ja riskit ovat lisääntyneet, kasvun pysyminen hyvänä lyhyellä aikavälillä on edelleen todennäköisintä, vaikka alasuuntaiset riskit alkavat dominoida hieman pidemmällä aikavälillä, ja pidämme ennusteemme lähes muuttumattomana. Kuluvalle vuodelle olemme korjanneet euroalueen ennustettamme aavistuksen alaspäin ja USA:n ennustetta taas ylöspäin, mutta alleviivaamme samalla, että äkillinen ennusteiden muuttumisen riskin on kohonnut. Työmarkkinat ottavat joka kuukausi askeleen kohti täyttä kapasiteettia ja korkeampia hintapaineita. Samalla ylikuumenemisen ja sitä seuraava laskun riski kasvaa.

Lyhyet korot ovat viimeisten kuukausien aikana nousseet nopeammin kuin pitkät korot USA:ssa, mikä on johtanut vaakasuorempaan korkokäyrään, ja joka menneisyyden monien kausien aikana on ollut aikainen merkki laskusuhdanteesta.Tämän kaltaisia ns. aikaisia merkkejä ei kuitenkaan tulisi jättää huomiotta, vaikka globaali rahapolitiinen tilanne luonnollisesti tulisikin huomioida.

Ostopäällikköindeksit, maailma

Saldolukuja Lähteet: Aktia ja Macrobond

Ennuste

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,9 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,8 prosentista, mikä heijastaa lähinnä erittäin hyvää toista kvartaalia USA:ssa. Kasvu vuonna 2019 jää suunnilleen samalle tasolle ja kasvaa 3,8 %, mikä myös on USA-vetoinen korjaus ylöspäin.

Kasvuennuste

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vaikka maailmataloutta ympäröi epävarmuus, näemme jatkuvan hyvän kasvun todennäköisimpänä suuntana eteenpäin, vaikka laskusuhdanteen riskin todennäköisyys seuraavan kahden vuoden aikana onkin lisääntynyt, erityisesti USA:ssa.

Aktian uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa 3,9 prosenttia vuonna 2018, pieni korjaus ylöspäin talven 3,8 prosentista, mikä heijastaa lähinnä erittäin hyvää toista kvartaalia USA:ssa. Kasvu vuonna 2019 jää suunnilleen samalle tasolle ja kasvaa 3,8 %, mikä myös on USA-vetoinen korjaus ylöspäin. Vaikka näemmekin USA:n hyvän kasvun jatkumisen seuraavien kvartaalien aikana todennäköisimpänä vaihtoehtona, odotamme vuoden toisen kvartaalin olleen jonkinlainen kasvupiikki, mikä heijastaa vero-ohjelman elvyttävää vaikutusta, ja kasvun olevan tämän jälkeen heikompaa.

Kehittyvien ja kehittyneiden talouksien välinen ero jatkaa vahvistumistaan, kun kehittyvien talouksien kasvuvauhti nousee, ja kehittyneiden talouksien kasvu kääntyy varovaisesti alaspäin euroalueen ja Japanin potentiaalisen kasvuvauhdin takapakin vuoksi.  

Kehittyvien talouksien näkymät ovat edelleen hyvät USA:n ja lähinnä Kiinan kauppaesteistä huolimatta, mutta myös muilta osin USA:n talouden hallinnon muutokset painavat näitä maita. Kasvuvauhti nousee ennusteen mukaan 5 prosenttiin vuonna 2018 ja 2019. Ennen kaikkea Aasia toimii kehittyvien talouksien kasvumoottorina, mutta myös Etelä-Amerikan ja Venäjän näkymät näyttävät nyt valoisammilta. 

Vaikka suhdanne on jatkunut hyvänä, monet luottamusindeksit osoittavat terävimmän kasvuhuipun olevan joissakin maanosissa takanapäin. Euroalueen ostopäällikköindeksi on laskenut vuoden 2018 alusta, vaikka osoittaakin hyvää kasvuvauhtia.

Aktian uudessa ennusteessa euroalueen vuoden 2018 kasvua on korjattu alaspäin 1,9 prosenttiin kevään 2,1 prosentista heijastaen viime kuukausien aikana nähtyä hitaampaa kasvuvauhtia. Vuonna 2019 kasvu on jälleen laskenut 1,6 prosenttiin viimeisimmän ennusteen 1,9 prosentista. Korjaukset eivät heijasta noususuhdanteen loppumista, vaan lähinnä normaaliin kasvuvauhtiin palaamista. On tärkeää muistaa, että euroalueen potentiaalinen kasvuvauhti ei ole kovinkaan nopea, ja että lähtökohdat huomioiden alueen kasvu on pidemmän aikaa ollut erittäin nopeaa. Ikääntyminen, rakenteellisten uudistusten puute sekä tuottavuuden heikko kasvu luovat tilanteen, missä kasvupotentiaali ei ole kovin hyvä.

USA:n kasvuennustetta on sitä vastoin korjattu ylöspäin heijastaen lähinnä erittäin vahvaa kehitystä toisen kvartaalin aikana. Talven veropaketti alkaa vaikuttamaan, ja sillä on kasvuun tilapäinen elvyttävä vaikutus vuoden 2018 aikana. Odotamme 2,8 prosentin kasvua tälle vuodelle, ja 2,6 prosentin kasvua ensi vuodelle. Samalla on hyvä muistaa, että vaikka nostammekin ennustetta USA:n osalta, äkillisen laskun riskit ovat nousussa ylikuumenemisen johdosta, vaikka tällaista korjausta on erittäin vaikeaa ajoittaa oikein.

Maailmankauppa, tuonti

Kausitasoitettu, 2010=100 Lähteet: Aktia ja Macrobond

Euroalueen kasvuvauhti heikentynyt

Euroalueen maiden kasvu

%-muutos edellsestä neljänneksestä Lähteet: Aktia ja Macrobond
Aktian uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 1,9 prosenttia vuoden 2018 aikana, kun taas viime vuonna kasvu oli 2,5 prosenttia, eli kaikilla mittareilla mitattuna poikkeuksellisen hyvä.  Näemme todennäköisenä terävimmän kasvupiikin olevan takanamme.

Euroalueen kasvu on heikentynyt selvästi vuoden 2018 aikana verrattuna supervuoteen 2017, ja tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin kasvu oli 0,4 prosenttia, ja toisen 0,3 prosenttia. Kehitys on linjassa esim. luottamusindikaattorien kanssa, jotka ovat laskeneet vuoden 2018 aikana, mutta jotka kuitenkin vielä osoittavat positiivista kasvua. Aktian uuden ennusteen mukaan euroalueen talous kasvaa 1,9 prosenttia vuoden 2018 aikana, kun taas viime vuonna kasvu oli 2,5 prosenttia, eli kaikilla mittareilla mitattuna poikkeuksellisen hyvä.  Näemme todennäköisenä terävimmän kasvupiikin olevan takanamme. Alle 2 prosentin kasvu on edelleen hyvää kasvua euroalueella, jonka rakenteelliset haasteet ovat suuret.

Vaikka matalammasta suhdanteesta on merkkejä, tilanne on yhä hyvä ja luottamus Euroopan talouteen vahva sekä teollisuuden että palvelusektorin osalta, mutta huoli tulevaisuuden kaupasta ja mahdollisista rajoituksista painaa luottamusindeksien eteenpäin katsovia komponentteja. Tulevaisuudessa viennin näkymien näyttäessä epävarmemmilta kuin pitkään aikaan, kotimainen kulutus tulee olemaan tärkeässä asemassa kasvun kestävyyden osalta. Edelleen erittäin suotuisat lainanotto-olosuhteet, hyvä työllistymiskehitys sekä suhteellisen matala inflaatio tukevat myös kulutusta tästä eteenpäin. 

Ulkomaankaupan vähenemiseen liittyvien riskien lisäksi Italian vaikea poliittinen tilanne on huomattava riski. Suuri julkinen velkaantuminen, huomattavat hoitamattomat lainat (NPL), yleisesti huonossa kunnossa oleva pankkisektori sekä heikko talouskasvu tekevät poliittisesta epävarmuudesta haastavamman ja takaavat, että maan huolet eivät tule häviämään itsestään.

Rahapolitiikan normalisointi on hyvässä vauhdissa ja syyskuussa EKP vähentää kuukausittaiset tukiostonsa 15 miljardiin lopettaen tukiostot vuoden vaihteessa kokonaan. Ensimmäinen koronnosto tulee tapahtumaan kesän 2019 jälkeen, mikäli talouskasvu jatkuu hyvänä ja viime aikoina nousseet inflaatiopaineet, jotka kuitenkin heijastavat nousevia energiahintoja, jatkuvat samanlaisina. Normalisointiprosessi tulee olemaan hidas ja hallittu, mikä heijastaa erittäin varovaisia hintapaineita. Rahapolitiikka jatkaa reaalitalouden tukemista pitkään.

Rahapolitiikan normalisointi on monin tavoin toivottavaa, mutta samalla on tärkeää, että reaalitalous otetaan prosessissa soveltuvalla tavalla huomioon. Euroalueella rakenteellisten muutosten puute aiheuttaa tuntuvan riskin, koska reaalitalouden fundamentit ovat monissa maissa toivottua heikommat. Moni asia viittaa siihen, että talous selviää hieman tiukemmasta rahapolitiikasta, mutta siitä huolimatta normalisoinnin pitäisi olla varovaista, sillä inflaatiopaineet ovat edelleen pienet.

Syksyn ja kevään aikana Brexit-prosessi saattaa taas sekoittaa taloutta eroneuvottelujen etenemisestä riippuen. Ilman sopimusta tapahtuvan eron riskin todennäköisyys näyttää nousevan jatkuvasti, mikä nostaa riskejä talouden näkökulmasta.

Työttömyysasteet euroalueella

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

USA käy täysillä kierroksilla

USA, bkt-kasvuja ISM-luottamus

%-muutos Lähteet: Aktia ja Macrobond

USA:n talous näyttää käyvän aina vain korkeammilla kierroksilla. Kasvu oli 1 prosenttia kvartaalitasolla, ja kokonaisuutena kasvun odotetaan olevan lähellä 3 prosenttia vuoden 2018 aikana heijastaen osin kypsässä kasvuvaiheessa olevaa taloutta, mutta samalla myös veropaketin tilapäisiä positiivisia vaikutuksia.

USA:n talous lähestyy täyttä kapasiteettia; PCE-inflaatio on noussut 2,2 prosenttiin, ja myös pohjainflaatio on hieman alle 2 prosenttia heijastaen talouden leveämpiä hintapaineita. USA:n taloutta ympäröivät riskit ovat laajoja; rahapolitiikan alasajo, markkinoiden huteruus, oikukas talouspolitiikka yhdistettynä entistä kypsempään kasvusykliin osoittavat yhä suurempaa talouden korjauksen todennäköisyyttä.

Aktian uuden ennusteen mukaan korjausliikettä ei todennäköisesti tulla näkemään vielä vuosien 2018 tai 2019 aikana. USA:n taloutta tällä hetkellä ympäröivät riskit ovat epätavallisen suuret, kun ennustetta nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakasta laskuakaan ei voida sulkea pois.

Aktian uuden ennusteen mukaan korjausliikettä ei todennäköisesti tulla näkemään vielä vuosien 2018 tai 2019 aikana. USA:n taloutta tällä hetkellä ympäröivät riskit ovat epätavallisen suuret, kun ennustetta nopeampi kasvu näyttää melko todennäköiseltä, mutta ennustekauden aikana tapahtuvaa voimakasta laskuakaan ei voida sulkea pois.

Vapisevaa mutta vahvaa kasvua muualla maailmassa

Venäjän ostopäällikköindeksit

Saldolukuja Lähteet: Aktia ja Macrobond
Kiinan pyrkimykset muuttaa kasvu kestäväksi ovat hyviä ja tulevat pitkällä tähtäimellä olemaan kasvunäkymien osalta ratkaisevia.

Kauppapolitiikan uudet käänteet koskevat lähinnä Kiinaa, mutta vaikuttavat myös moneen muuhun kehittyvään maahan eri kanavien välityksellä. Yleisesti kehittyvillä talouksilla menee edelleen erittäin hyvin, mutta kehittyneiden maiden ja kehittyvien maiden väliset erot kasvavat vuonna 2018 BKT-kasvussa mitattuna. Kehittyvät maat kasvavat keskimäärin 5 prosenttia vuosina 2018 ja 2019, kun taas kehittyneiden maiden kasvu laantuu. Kasvuvauhti laantuu odotetusti Kiinassa, kun taas monissa kehittyvissä maissa tilanne on parempi. Intia, Afrikka ja Latinalainen Amerikka ovat alueita, joilla odotamme kasvun kiihtyvän vuonna 2018.

Luottamusindikaattorit antavat edelleen kohtalaisen positiivisen kuvan Venäjän suhdanteesta, vaikka kokonaisindeksi on laskenut vuoden 2018 ensimmäisen puolen vuoden aikana. Palvelusektori on onnistunut pitämään kasvuvaiheen melko hyvänä, kun taas teollisuudella on vaikeampaa. Kotimaisen kysynnän elpyminen tulee olemaan hidasta, koska ostovoima paranee erittäin hitaasti ja investointikapasiteetti pysyy suppeana. Ennustamme noin 1,5 prosentin kasvua. 
 
Kiinan talous on tapahtumien keskipisteenä tavallista enemmän USA:n ja Kiinan ollessa tilanteessa, jota pian voidaan kutsua kauppasodaksi. Maan taloudellinen kasvu oli 6,9 prosenttia viime vuonna, ja laskeva kasvutrendi jatkuu tänä vuonna, kun kasvu tulee ennusteemme mukaan olemaan 6,7 prosenttia ja ensi vuonna 6,3 prosenttia. Lisääntyvä velkaantuneisuus on Kiinassa yhä erittäin huolestuttavaa ja kauppasota on jälleen tehnyt velkavetoisen kasvun ja sen kestävyyden ajankohtaiseksi. Kiinan pyrkimykset muuttaa kasvu kestäväksi ovat hyviä ja tulevat pitkällä tähtäimellä olemaan kasvunäkymien osalta ratkaisevia.

Monen vaikean vuoden jälkeen Brasilian kasvu on taas saanut hieman enemmän vauhtia. Talouspolitiikka on tukeva, ja lähinnä kotimainen kulutus ja kotimaiset sijoitukset vetävät kasvua. Julkisen sektorin velkaisuus ja sijoitusten puute herättävät levottomuutta.

Vuosi 2018 on alkanut suhteellisen hyvin erittäin hyvän kasvuvuoden 2017 jälkeen. Maailmankaupan hyvä kehitys vuonna 2017 hyödytti maan vientiä, mutta kauppasotahuolet ja maailmankaupan hieman heikompi kehitys vaimentavat myös Japanin talouden näkymiä. Ennustamme vuodelle 2018 1,3 prosentin ja vuodelle 2019 1,0 prosentin kasvua ulkoisen teollisuuden kysynnän heikkenemisen sekä finanssipolitiikan hieman vähemmän elvyttävän vaikutuksen vuoksi. Rahapolitiikassa ei vielä olla otettu askelia kohti kireämpää politiikka, mutta kesän aikana on sallittu pieniä, enemmän joustavuutta sallivia askelia, minkä voi tulkita ensimmäisenä avauksena kohti hieman kireämpää rahapolitiikka.Kiinan ostopäällikköindeksit

Saldoluku Lähteet: Aktia ja Macrobond

Alasuuntaisissa riskeissä tiettyä dominanssia

Kaiken kaikkiaan USA:n talous ja politiikka ovat suurin yksittäinen uhka ennusteelle. Sekä tuntuvan ylikuumenemisen riski että matalasuhdanteen riski tai riski molemmista toistensa jälkeen on kasvanut huomattavasti. Sekä lyhyet että pitkät korot ovat nousussa, mutta erityisesti hyvin voimakkaasti nousevat lyhyet korot ovat aiheuttaneet huolta korkeasuhdanteen kestävyydestä.

Tämä ennuste on arviomme mukaan todennäköisin talouskasvun toteuma vuosina 2018 ja 2019. Ennusteeseen liittyvät riskit ovat laajoja mutta lyhyellä aikavälillä melko tasapainoisia. Pitkällä aikavälillä näemme alasuuntaisten riskien hallitsevan erityisesti USA:ssa, jossa veropaketin positiiviset vaikutukset alkavat vaimentua vuoden 2019 jälkeen, mutta myös muun maailmantalouden osalta. 

Riskit ovat suurelta osin samat kuin viime ennusteissa. EKP tulee ajamaan alas osto-ohjelmansa syksyn aikana, ja on viestittänyt ensimmäisen koronnoston tapahtuvan aikaisintaan noin vuoden kuluttua. Tämä normalisointi lisää nopeiden markkinavaihteluiden riskejä, ja altistaa samalla reaalitalouden useammille riskeille viime vuosiin verrattuna, kun elvytys on ollut harvinaisen suurta.

Talous voi samalla yllättää vahvuudellaan tulevan vuoden aikana, ja meidän ennusteemme voi osoittautua aivan liian negatiiviseksi. Samalla on olemassa riski siitä, että hintapaineet jäävät toteutumatta, keskuspankki ei voi toteuttaa rahapolitiikan normalisointiaan ja me jäämme pitkäksi aikaa suuren rahapoliittisen elvytyksen ympäristöön.

Italian poliittisesti herkkä tilanne on merkittävä riski euroalueella. Italiassa yhdistyvät sekä suuret taloudelliset riskit että ongelmat hauraan poliittisen tilanteen kanssa. Vaikka kesän suurin poliittinen myrsky näyttää laantuneen, tilanne tulee jatkumaan epävakaana pidemmän aikaa.

Kaiken kaikkiaan USA:n talous ja politiikka ovat suurin yksittäinen uhka ennusteelle. Sekä tuntuvan ylikuumenemisen riski että matalasuhdanteen riski tai riski molemmista toistensa jälkeen on kasvanut huomattavasti. Sekä lyhyet että pitkät korot ovat nousussa, mutta erityisesti hyvin voimakkaasti nousevat lyhyet korot ovat aiheuttaneet huolta korkeasuhdanteen kestävyydestä.

USA:n verouudistus on jo alkanut näkymään, mutta on silti vaikea päätellä miten suuria kokonaisvaikutukset tulevat olemaan ja milloin vaikutukset lopulta näkyvät. Lyhyellä aikavälillä on tuntuvia yläsuuntaisia riskejä, koska ennuste perustuu ajatukseen siitä, että toinen tämän vuoden kvartaali oli kasvupiikki USA:ssa, ja että suurimmat sen jälkeiset vaikutukset hiljenevät vähitellen. 

Eskaloituvat kauppaesteet luovat lähinnä alasuuntaisia riskejä, mutta myös lisääntyvä tulevaisuuden näkymiin liittyvä epävarmuus on tärkeä asia. Tämä koskee lähinnä EU:ta, joka ei välttämättä kohtaa lisää kauppaesteitä, mutta koska käytyihin keskusteluihin ei ehkä pysty luottamaan, epävarmuus tulee hallitsemaan.

Rahapolitiikan kiristys sekä korkojen että taseen pienentämisen kautta ovat myös riskejä, sillä vaikutukset ovat niin laajoja ja vaikeasti käsitettävissä globaalilla tasolla. 

USA:n kauppapolitiikan negatiiviset vaikutukset Kiinaan ovat huomattavia ja lisälainarahoitettu kasvu vaikutusten vaimentamiseksi voivat pidemmällä aikavälillä kääntyä itseään vastaan.C.Osio

Inflaatio, korot ja valuutta

Jaa

Ensimmäinen koronnosto lähestyy

USA:n rahapoliittinen tilanne on tällä hetkellä aika ainutlaatuinen, sillä inflaatio on linjassa tavoitteen kanssa ja työttömyys on alle 4 prosenttia.

Inflaatio

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Kauppasota on hallinnut talouskeskustelua vuonna 2018, mutta kulissien takana on käynnissä suuri muutos, jonka vaikutukset eivät ehkä ole yhtä selviä ja intuitiivisia kuin kauppasota, mutta jolla kuitenkin on erittäin suuri taloudellinen vaikutus. Puhumme siis rahapolitiikan normalisaatioprosessista.

Talouskriisin jälkeen rahapoliittinen hallinto on ollut harvinaisen löysä. Taloutta on yritetty tukea, ja inflaatiopaineita on yritetty luoda negatiivisilla koroilla ja muilla elvytystoimenpiteillä. Nyt inflaatiopaineet ovat palanneet, ainakin USA:ssa, ja normalisaatio alkaa olla todellista.

USA:n keskuspankki hyvin lähellä tavoitettaan: kuinka jatketaan?

Inflaatioennusteet

%-muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Aktia ja Macrobond

Lyhyiden korkojen erityisen nopea nousu pitkiin korkoihin verrattuna on herättänyt keskustelua siitä, miten hyvin taloudellisia näkymiä voidaan ennustaa erittäin vaakasuoralla tai käänteisellä korkokäyrällä, joka monta kertaa historian aikana on ollut aikainen indikaatio tulevasta matalasuhdanteesta.

USA:ssa inflaatio on palannut keskuspankin tavoittelemalle linjalle keskipitkällä tähtäimellä, mikä on mahdollistanut varovaisten askelten ottamisen kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa. Yhdysvalloissa inflaatio on kesän aikana liikkunut edelleen noin 2 prosentin tasolla. Kesäkuussa PCE-inflaatio oli 2,2 prosenttia ja ydininflaatio oli 1,9 prosenttia. Markkinat odottavat inflaatiopaineiden jatkuvan. Pitkäaikaiset inflaatio-odotukset ovat nousseet yli 2,4 prosentin, mikä osoittaa markkinoiden uskovan, että keskuspankki ei enää tulevina vuosina taistele heikkojen hintapaineiden kanssa. 

USA:n rahapoliittinen tilanne on tällä hetkellä aika ainutlaatuinen, sillä inflaatio on linjassa tavoitteen kanssa ja työttömyys on alle 4 prosenttia. Tämän hetkistä tilannetta on vaikea yrittää parantaa, ja tulevaisuuden haaste tuleekin olemaan nykyisten hintapaineiden ylläpitäminen ilman liian suuria heittoja – ei ylös- eikä alaspäin.

USA:ssa sekä pitkät että lyhyet korot ovat liikkuneet suhteellisen paljon kevään ja kesän aikana, vaikka kaikista lyhyimpien korkojen nousu on hiipunut kevään nopean nousun jälkeen. Lyhyiden korkojen erityisen nopea nousu pitkiin korkoihin verrattuna on herättänyt keskustelua siitä, miten hyvin taloudellisia näkymiä voidaan ennustaa vaakasuoralla tai käänteisellä korkokäyrällä, joka monta kertaa historian aikana on ollut aikainen indikaatio tulevasta matalasuhdanteesta. Muiden alueiden, erityisesti euroalueen, erittäin löysä rahapolitiikka voi tässä olla merkityksellinen, kuten myös USA:n keskuspankin toteuttama taseen normalisointi.

Fedin taseen supistamisprosessi sekoittaa kokonaiskuvaa merkittävästi ja lisää korkopolitiikan kiristäviä vaikutuksia. Tällä hetkellä Fed supistaa taseitaan 40 miljardilla vuodessa, ja tulee vielä syksyn aikana nostamaan tahtia 50 miljardiin, joka pankin viestinnän mukaan on maksimaalinen supistamistahti.

Odotamme inflaatiopaineiden olevan tuntuvia, mutta linjassa odotusten kanssa, ja että keskuspankki nostaa korkoa vielä kaksi kertaa tänä vuonna.  Aktian muuttumattomana pysyneen ennusteen mukaan Yhdysvaltojen inflaatio on keskimäärin 2,1 prosenttia vuosina 2018 ja 2019, mikä tarkoittaa sitä, että keskuspankki saavuttaa tavoitteensa hintojen vakaudesta siten, kuin se on määritelty.

Euroalueen rahapolitiikka kalibroidaan uudelleen

Korot ja valuutat

Ennusteet vuoden 2018 lopulle sekä vuodelle 2019. Lähteet: Aktia ja Macrobond

Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta markkinoilla ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon.

Keskuspankkikorot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond

Inflaatio joissakin euroalueen maissa

%-muutos vuoden takaa Lähteet: Aktia ja Macrobond

Vuonna 2018 olemme nähneet monen askelen otettavan kohti normaalimpaa rahapolitiikkaa, myös euroalueella. EKP on asteittain vähentänyt tukiostojaan, ja on viestittänyt koko tukiosto-ohjelman alasajosta syksyllä siten, että ostot vähenevät 30 miljardista per kuukausi 15 miljardiin per kuukausi syyskuussa, kunnes ohjelma vuoden vaihteessa lakkautetaan kokonaan.

Nyt kun tukiostojen aika on ohi, on huomio siirtynyt korkoihin. Tällä hetkellä keskuspankki on viestittänyt ensimmäisen koronnoston tapahtuvan aikaisintaan kesän 2019 jälkeen, mutta tämä perustuu otaksuntaan reaalitalouden kehityksen jatkumisesta hyvänä, sekä nyt hyvältä näyttävien hintapaineiden jatkumisesta samanlaisina.

Markkinoiden kannalta on olemassa selvä riski, että osto-ohjelman alasajo aiheuttaa levottomuutta markkinoilla ja spekulaatioita siitä, kuka täyttää EKP:n jättämän aukon.

Euroalueen inflaatio oli heinäkuussa 2,1 prosenttia, mutta ydininflaatio oli edelleen melko alhainen, 1,3 prosenttia, mikä alleviivaa USA:n ja euroalueen inflaationäkymien erot. Euroalueella erityisesti energiahinnat ovat nostaneet inflaation yli 2 prosenttiin, ja inflaation odotetaan kääntyvän laskuun uudelleen syksyn aikana. Markkinoiden pitkän tähtäimen inflaatio-odotukset ovat edelleen merkittävästi alle 2 prosentin, 1,7 prosenttia.  
 
Aktian uudessa ennusteessa olemme korjanneet tämän vuoden euroalueen inflaatioennustetta ylöspäin 1,6 prosenttiin 1,4 prosentista kesän inflaationoteerauksia heijastaen. Ennuste on muilta osin muuttumaton.

Öljyn hinta nousi voimakkaasti kevään aikana, ja kesän aikana tynnyrihinta on vaihdellut 70 ja 80 dollarin välillä. 6.8. hinta oli 74 dollaria per tynnyri, mikä on merkittävästi korkeampi hinta kuin maaliskuussa, jolloin hinta oli 65,5 per tynnyri. Tämä nousu ja korkea taso aiheuttavat inflaatioon väliaikaisia nousupaineita, mutta se ei ole kestävä vetävä tekijä. 

Lyhyet korot eivät vielä ole reagoineet vuoden 2019 koronnosto-odotuksiin, vaan ovat pysyneet melko muuttumattomina. 3 kuukauden euribor on pysynyt pidemmän aikaa hieman alle -0,3 prosentin.  12 kuukauden euribor lopetti laskemisen loppusyksystä ja on ollut sen jälkeen -0,2 prosentin tasoilla. Kesän 2018 aikana Italia on tarjonnut suurimman osan eurooppalaisten korkomarkkinoiden tapahtumista. Poliittinen epävarmuus on nostanut 10-vuotisen italialaisen koron yli 3 prosentin alle 1,8 prosentin tasoilta. Korkoero muuhun euroalueeseen verrattuna on kasvanut suureksi, kun taas esim. Espanjan ja Portugalin korot reagoivat ensimmäiseen epävarmuuteen, mutta ovat kesän aikana taas laskeneet spekulaatioiden Italian mahdollisesta poistumisesta euroalueelta vähetessä, ja kun on käynyt selväksi riskin olevan lähinnä Italiakohtainen, ainakin tällä hetkellä.

Saksan 10 vuoden valtionlaina on elokuussa liikkunut 0,3 prosentin läheisyydessä. Odotamme pientä korjausta ylöspäin syksyn aikana, mutta emme odota suuria reaktioita.

Eurodollari on ollut kohtalaisen rauhallinen kevään korjauksen jälkeen tasoilta 1,24 tämän hetkiselle tasolle 1,16. Odotamme valuuttaparin jatkavan samanlaisella tasolla loppuvuonna, mutta korjausten riski on olemassa epävarmoista taloudellisista näkymistä johtuen, ehkä erityisesti USA:n rahapolitiikkaa ja kauppapolitiikkaa ajatellen.

Pitkät korot

% Lähteet: Aktia ja Macrobond
Nyt kun tukiostojen aika on ohi, on huomio siirtynyt korkoihin. Tällä hetkellä keskuspankki on viestittänyt ensimmäisen koronnoston tapahtuvan aikaisintaan kesän 2019 jälkeen, mutta tämä perustuu otaksuntaan reaalitalouden kehityksen jatkumisesta hyvänä, sekä nyt hyvältä näyttävien hintapaineiden jatkumisesta samanlaisina.

EUR/USD

Ennuste vuosille 2018 ja 2019 Lähteet: Aktia ja Macrobond