Artiklar

2018 -året då många saker förändras

12.03.2018 Heidi Schauman

2017 går till historien som ett mycket gått år tillväxtmässigt. Både euroområdets ekonomi och USA:s ekonomi växte med 2,3 %. Tillväxtekonomierna var ändå världens riktiga tillväxtmotorer och stod för merparten av världen ekonomiska tillväxt. Kinas ek...

Teman: Europa

Räntorna har nått botten

12.03.2018 Heidi Schauman

Början på 2018 har bjudet på stora kast på marknaderna runt om i världen efter en lång osedvanligt lugn period. Vi har sett stora rörelser både på ränte- och aktiesidan och det ser rätt så sannol ikt ut att volatiliteten kommit för att stanna, eller å...

Ut ur den 10-åriga gropen -Finlands tillväxt fortsätter god

12.03.2018 Heidi Schauman

Bilden av Finlands ekonomis välmående och utveckling har inte ändrats märkbart under vinterhalvåret. Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt g oda ut. Samtidigt har riskerna som omger penningpolitik...

Teman: Finland

Kolumner

Heidi Schauman

Bland levande döda

20.12.2017 Heidi Schauman

Den finska ekonomin ser ut att växa med mer än 3 % i år. Ännu för två år sedan kändes det som om så här goda siffror inte hade något med Finland att göra. Men det är så det brukar vara i Finland; när det svänger så svänger det ordentligt. Men varifrå...

Teman: Europa

2018 -året då mycket förändras

Ekonomisk översikt 1/2018 12.03.2018 Heidi Schauman

Efter en god tillväxt på 3 % under 2017 fortsätter ekonomin att utveckla sig väl. Enligt Aktias nya prognos växer bnp med 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Prognosen är den samma som i november. Den information som flödat in under vintern har således stött...

Världsekonomin accelererar -hänger Finland med?

Ekonomisk översikt 4/2017 27.11.2017 Heidi Schauman

Världsekonomin växer i god takt. Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,7 % under 2017, en liten justering uppåt från sommarens 3,5 % och tillväxten förblir under 2018 och 2019 också god, 3,6 %. Skillnaden mellan tillväxtekonomier och u...

Teman

Penningpolitikens normalisering sätter världsekonomin på prov

04.09.2017 Heidi Schauman

Inga stora överraskningar har inträffat under sommaren och man kan gott säga att sommaren 2017 var den första utan stora ekonomiska eller politiska skrällar. Överlag ser utsikterna för väldsekono min fortsatt ljusa ut; handeln har fortsatt att utveckl...

Ut ur den 10-åriga gropen -Finlands tillväxt fortsätter god

12.03.2018 Heidi Schauman

Bilden av Finlands ekonomis välmående och utveckling har inte ändrats märkbart under vinterhalvåret. Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt g oda ut. Samtidigt har riskerna som omger penningpolitik...

2018 -året då många saker förändras

12.03.2018 Heidi Schauman

2017 går till historien som ett mycket gått år tillväxtmässigt. Både euroområdets ekonomi och USA:s ekonomi växte med 2,3 %. Tillväxtekonomierna var ändå världens riktiga tillväxtmotorer och stod för merparten av världen ekonomiska tillväxt. Kinas ek...

Räntorna har nått botten

12.03.2018 Heidi Schauman

Början på 2018 har bjudet på stora kast på marknaderna runt om i världen efter en lång osedvanligt lugn period. Vi har sett stora rörelser både på ränte- och aktiesidan och det ser rätt så sannol ikt ut att volatiliteten kommit för att stanna, eller å...