Att mäta sysselsättningsgraden

03.01.2018 Heidi Schauman

Diskussionen om hur läget är på arbetsmarknaden kan ibland försvåras av att de olika mätarna som används för att mäta arbetsmarknaden definieras på olika sätt i olika länder. Jag har många gånger fått frågor om hur man kan jämföra sysselsättningsgrad...

Nyckelord: #sysselsättning
Teman: Finland

Artiklar

Att mäta sysselsättningsgraden

03.01.2018 Heidi Schauman

Diskussionen om hur läget är på arbetsmarknaden kan ibland försvåras av att de olika mätarna som används för att mäta arbetsmarknaden definieras på olika sätt i olika länder. Jag har många gånger fått frågor om hur man kan jämföra sysselsättningsgrad...

Nyckelord: #sysselsättning
Teman: Finland

Räntehöjning i sikte

27.11.2017 Heidi Schauman

Efter 6 år av osedvanligt låga räntor och utan rörelser uppåt i de korta räntorna inom euroområdet ser vi nu för första gången att räntorna kommer att röra sig uppåt under prognosperioden. Fortfa rande handlar det om marginella justeringar, och först...

Världsekonomins visar god tillväxt

27.11.2017 Heidi Schauman

Under 2017 har världsekonomins tillväxt fått ökad styrka och året ser ut att bli det bästa sedan 2011. Om man bortser från de tillväxtmässigt fantastiska åren just före finanskrisen ser vi nu bla nd de bästa tillväxtsiffrorna under 2000-talet.Både rea...

Teman: Europa

Kolumner

Heidi Schauman

Bland levande döda

20.12.2017 Heidi Schauman

Den finska ekonomin ser ut att växa med mer än 3 % i år. Ännu för två år sedan kändes det som om så här goda siffror inte hade något med Finland att göra. Men det är så det brukar vara i Finland; när det svänger så svänger det ordentligt. Men varifrå...

Teman: Europa

Världsekonomin accelererar -hänger Finland med?

Ekonomisk översikt 4/2017 27.11.2017 Heidi Schauman

Världsekonomin växer i god takt. Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,7 % under 2017, en liten justering uppåt från sommarens 3,5 % och tillväxten förblir under 2018 och 2019 också god, 3,6 %. Skillnaden mellan tillväxtekonomier och u...

Tillväxt, tillväxt -men hur mycket och hur länge?

Ekonomisk översikt 2017/3 04.09.2017 Heidi Schauman

Finlands ekonomi växer enligt Aktias nya prognos med 2,8 % 2017 och 2 % 2018. Tillväxten får stöd av exporten, och investeringarna ser ett efterlängtat uppsving. Också konsumtionen fortsätter att vara stark och byggandet fortsätter på höga nivåer und...

Teman

Penningpolitikens normalisering sätter världsekonomin på prov

04.09.2017 Heidi Schauman

Inga stora överraskningar har inträffat under sommaren och man kan gott säga att sommaren 2017 var den första utan stora ekonomiska eller politiska skrällar. Överlag ser utsikterna för väldsekono min fortsatt ljusa ut; handeln har fortsatt att utveckl...

Att mäta sysselsättningsgraden

03.01.2018 Heidi Schauman

Diskussionen om hur läget är på arbetsmarknaden kan ibland försvåras av att de olika mätarna som används för att mäta arbetsmarknaden definieras på olika sätt i olika länder. Jag har många gånger fått frågor om hur man kan jämföra sysselsättningsgrad...

Nyckelord: #sysselsättning
Kolumn
bild

Bland levande döda

20.12.2017 Heidi Schauman

Den finska ekonomin ser ut att växa med mer än 3 % i år. Ännu för två år sedan kändes det som om så här goda siffror inte hade något med Finland att göra. Men det är så det brukar vara i Finland; när det svänger så svänger det ordentligt. Men varifrå...

Räntehöjning i sikte

27.11.2017 Heidi Schauman

Efter 6 år av osedvanligt låga räntor och utan rörelser uppåt i de korta räntorna inom euroområdet ser vi nu för första gången att räntorna kommer att röra sig uppåt under prognosperioden. Fortfa rande handlar det om marginella justeringar, och först...