Vi snuddar redan vid regeringens sysselsättningsmål

16.08.2018 Heidi Schauman

Det senaste året har varit fantastiskt ur sysselsättningssynvinkel. Det finns 100 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. 100 000, tänk på det, mer än totala invånarmängden i t.ex. Björneborg e ller mer än tre gånger Raseborgs invånarantal.Samtidigt...

Nyckelord: #arbetslöshet
Teman: Finland

Artiklar

Hur mycket skakar USA om världsekonomin?

28.05.2018 Heidi Schauman

Efter ett lugnt och gott tillväxtår 2017 har början på 2018 visat sig vara betydligt oroligare och volatilare. Penningpolitikens normalisering samt rädslan för ett kraftigare inflationstryck främ st i USA i kombination med en allt aggressivare handels...

Teman: Europa

Ränteutsikterna fortfarande bleka

28.05.2018 Heidi Schauman

De första månaderna av 2018 har varit oroliga på marknaderna och också den ekonomiska politiken i USA har spätt på oron gällande de ekonomiska utsikterna. Trots att börserna sett ett sågande och en återvändo av volatilitet så har räntorna hållits rät...

Finland – den goda tillväxten fortsätter

28.05.2018 Heidi Schauman

Året 2018 har fått en god ekonomisk början i Finland. Efter litet svagare tillväxt i slutet av 2017  tilltog tillväxttakten igen i början på 2018 och var enligt statistikcentralens första bedömni ng 1,1 % under årets första kvartal jämfört med föregåe...

Teman: Finland

Kolumner

Heidi Schauman

Vi snuddar redan vid regeringens sysselsättningsmål

16.08.2018 Heidi Schauman

Det senaste året har varit fantastiskt ur sysselsättningssynvinkel. Det finns 100 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. 100 000, tänk på det, mer än totala invånarmängden i t.ex. Björneborg e ller mer än tre gånger Raseborgs invånarantal.Samtidigt...

Nyckelord: #arbetslöshet
Teman: Finland

Självbelåtenhetens tid är inte nu -vilka alla saker kan snabbt rubba Finlands goda tillväxt?

Ekonomisk översikt 2/2018 28.05.2018 Heidi Schauman

Enligt Aktias nya prognos växer BNP med 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Om tillväxttakten förverkligas enligt vår prognos uppnår vi samma nivå på BNP som vi hade när den var som högst 2008, under det tredje kvartalet 2018. Ännu finns det en lång väg att g...

2018 -året då mycket förändras

Ekonomisk översikt 1/2018 12.03.2018 Heidi Schauman

Efter en god tillväxt på 3 % under 2017 fortsätter ekonomin att utveckla sig väl. Enligt Aktias nya prognos växer bnp med 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Prognosen är den samma som i november. Den information som flödat in under vintern har således stött...

Teman

Kolumn
bild

Världsekonomin och min mage

15.06.2018 Heidi Schauman

Handelskrig och osäkerhet har dominerat den internationella ekonomiska debatten under de senaste månaderna. President Trumps oförutsägbarhet har skapat en miljö där ekonomin är kopplad till den a merikanska politiken på ett nytt sätt. Hur oroade skall...

Kolumn
bild

Vi snuddar redan vid regeringens sysselsättningsmål

16.08.2018 Heidi Schauman

Det senaste året har varit fantastiskt ur sysselsättningssynvinkel. Det finns 100 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. 100 000, tänk på det, mer än totala invånarmängden i t.ex. Björneborg e ller mer än tre gånger Raseborgs invånarantal.Samtidigt...

Nyckelord: #arbetslöshet

Hur mycket skakar USA om världsekonomin?

28.05.2018 Heidi Schauman

Efter ett lugnt och gott tillväxtår 2017 har början på 2018 visat sig vara betydligt oroligare och volatilare. Penningpolitikens normalisering samt rädslan för ett kraftigare inflationstryck främ st i USA i kombination med en allt aggressivare handels...

Ränteutsikterna fortfarande bleka

28.05.2018 Heidi Schauman

De första månaderna av 2018 har varit oroliga på marknaderna och också den ekonomiska politiken i USA har spätt på oron gällande de ekonomiska utsikterna. Trots att börserna sett ett sågande och en återvändo av volatilitet så har räntorna hållits rät...