Dela

Byggboomen avtar, priserna stiger måttligt

Teman: Finland
Heidi Schauman Chefsekonom
Situationen på bostadsmarknaden fortsätter att återspegla en kraftig tudelning. I Finland utanför huvudstadsregionen har bostadspriserna sjunkit sedan 2013 medan huvudstadsregionens priser har fortsatt att stiga, om än måttligt.

Under första kvartalet 2017 sjönk priserna i övriga Finland i snitt 1,4 % från föregående års samma tidpunkt medan priserna steg i huvudstadsregionen med 2,5 %. Hela landets tillväxt var 0,4 %. Speciellt priset på nya lägenheter steg fort i början av 2017. I huvudstadsregionen steg priserna till och med över 10 %.
I år blir en stor mängd lägenheter färdiga, vilket åtminstone temporärt kan sätta sordin på byggandets tillväxt.

Bostadspriser i Finland

Index, 2005=100 Källor: Aktia och Macrobond


Byggnadssektorn har varit ett av de drivande elementen i Finlands ekonomiska tillväxt under 2015 och 2016. Byggnadsloven, byggstarterna och de färdigblivna lägenheterna pekar på att någon form av konjunkturtopp kan vara nådd. I år blir en stor mängd lägenheter färdiga, vilket åtminstone temporärt kan sätta sordin på byggandets tillväxt.

Stöd åt bostadssektorn fås alltjämt av den mycket låga räntenivån. Bostadslånens snittränta var i mars 2017 enligt Finlands Banks statistik 1,13 %. Bostadslånestocken var i mars i år 2,3 % större än i mars ifjol.

Olika bostadsmarknadsindikatorer pekar på att även om bostadspriserna stigit märkbart sen början på 2000-talet så finns det få tecken på någon explicit bostadsbubbla i Finland. Bostadspriserna i relation till hyrorna och inkomsterna, typiska mått på obalanser, pekar på en viss obalans i relation till hyrorna men inte i relation till inkomsterna.

I internationell jämförelse ser Finlands bostadsmarknadsutveckling under de senaste åren moderat ut. Speciellt i jämförelse med Sverige har de senaste åren varit mycket dämpade, men också i jämförelse med Tyskland har högst sannolikt den långa lågkonjunkturen dämpat bostadsprisstegringar trots en mycket låg räntenivå.

Bostadspriser i relation till inkomster

Säsongsjusterat Källor: Aktia och Macrobond
I internationell jämförelse ser Finlands bostadsmarknadsutveckling under de senaste åren moderat ut. Speciellt i jämförelse med Sverige har de senaste åren varit mycket dämpade, men också i jämförelse med Tyskland har högst sannolikt den långa lågkonjunkturen dämpat bostadsprisstegringar trots en mycket låg räntenivå.

Bostadspriser

Index, 1970=100 Källor: Aktia och Macrobond
Dela