Dela

Översikt om situationen i Italien

Nyckelord: #italien #ecb
Teman: Europa
Lotta Kotioja Portföljförvaltare
Det allmänna valet som ordnades i Italien i början av mars var ett av de mest betydande valen i Europa under innevarande år.
Det allmänna valet som ordnades i Italien i början av mars var ett av de mest betydande valen i Europa under innevarande år. Utfallet av omröstningen berättar om det ökande understödet i Europa för populistiska rörelser och extremhögern - det sammanlagda understödet för Femstjärnerörelsen, Lega Nord och Italiens bröder ökade till över 50 %. Regeringsförhandlingarna som inleds under de närmaste veckorna kommer att dra riktlinjer för den officiella ekonomin i Italien samt utvecklingen av banksektorn under de närmaste åren men även på lång sikt. Inverkningarna av valresultatet torde ses också på EU- och euroområdets nivå.

Strukturella problem anstränger den ekonomiska tillväxten

Den globala ekonomiska tillväxten har speglats i den positiva ekonomiska utvecklingen i Italien fastän tillväxtsiffrorna för bruttonationalprodukten inte har nått upp till de andra stora ekonomierna på euroområdet.

Italien har ändå strukturella problem: svag produktivitet och konkurrenskraft, stora offentliga skulder samt problemkredit i bankernas balansräkning. Italien är ett av de mest skuldsatta länderna på euroområdet, och dess offentliga skuldsättningsgrad är ca 132 % av landets bruttonationalprodukt.

Man har lyckats stoppa ökningen av de offentliga skulderna, men att minska mängden av skulder kräver förnyelser och återbetalningskostnaderna (ca 3,8 % av bruttonationalprodukten år 2017) kan bli en extra ansträngning för statens ekonomi.

Pensions- och arbetsmarknadsreformerna under de senaste åren har underlättat situationen, men en hållbar ekonomisk tillväxt kräver förnyelser även i framtiden. De stora mängderna problemkredit inom banksektorn anstränger den ekonomiska utvecklingen, och i synnerhet utlåning och finansiering av investeringar. Situationen har förbättrats under de senaste åren genom räddningsoperationer av enskilda banker. Trots detta håller mängden problemkredit fortfarande hög nivå: ca 15 % av lånestocken. Verksamhetsområdet är utsatt för t ex de krav som ställs till följd av att EU utvecklat bankunionen.
De stora mängderna problemkredit inom banksektorn anstränger den ekonomiska utvecklingen, och i synnerhet utlåning och finansiering av investeringar. Situationen har förbättrats under de senaste åren genom räddningsoperationer av enskilda banker. Trots detta håller mängden problemkredit fortfarande hög nivå: ca 15 % av lånestocken. Verksamhetsområdet är utsatt för t ex de krav som ställs till följd av att EU utvecklat bankunionen.

Endast litet nervositet på marknaden för statsobligationer innan valet

Italiens och andra s k gränsstaters prissättning på statslån visade egentligen inga tecken på nervositet när valet närmade sig, fast man kunde märka lite höjningstryck i riskpremierna. I början av mars innan valet var Italiens 10 års statsobligationsränta ca 1,95 % medan motsvarande ränta i Tyskland var ca 0,65 %.

Europeiska centralbankens (ECB) köpprogram har stöttat marknaden för statsobligationer i Italien redan en längre tid och innan valet lugnades investerarna av den minskande osäkerheten och de politiska riskerna: euron och medlemskapet i den monetära unionen blev inte valteman i Italien, fast många partier genomsyras av kritiskt förhållningsätt till EU.

I synnerhet Femstjärnerörelsens och Lega Nords linje har angående den monetära unionen varit måttligare än tidigare - möjligen till följd av Brexit och presidentvalet i Frankrike. Enligt Eurobarometern som gjordes förra hösten anser 59 % av italienarna att de vill tillhöra euroområdet.

Partiernas valkampanjer koncentrerade sig i synnerhet på problemen med invandringen och det ekonomiska läget, men strukturreformerna som förbättrar produktivitet och konkurrenskraft lyftes inte fram. Man kan se att också andra faktorer ligger på bakgrunden till de måttliga riskpremierna, t ex den förbättrade ekonomiska situationen i Italien, samt den nya vallagen som stadgades förra året som understöder valförbund. Man kan dessutom se att både Frankrike och dess regering samt Tyskland som driver förnyelserna av EU stöder marknadens prissättning. Finansmarknaden oroades åtminstone tillfälligt av det oförväntat höga antalet röster som gick till den populistiska Femstjärnerörelsen och högerpartiet Lega Nord och fluktuation på marknaden kan förväntas också i fortsättningen medan sonderingarna fortsätter.

10-åriga masskuldebrevslåneräntor, skillnad till Tyskland

% Källor: Aktia och Macrobond

Effekterna av ECB:s köpprogram

Vi anser inte att en finanskris eller en plötslig stark höjning i kostnaderna av skuldskötseln är troliga, men fluktuationen på marknaden torde öka medan köpprogrammet avvecklas.
Marknaden för statsobligationerna har dragit avsevärd nytta av ECB:s köpprogram av statsobligationer. I årsskiftet har ECB ändå stegvis börjat minska på den stimulerande penningpolitiken - en stor köpare håller alltså på att försvinna från marknaden samtidigt som räntenivåerna är på väg att vända uppåt.

Vi anser inte att en finanskris eller en plötslig stark höjning i kostnaderna av skuldskötseln är troliga, men fluktuationen på marknaden torde öka medan köpprogrammet avvecklas. ECB minskar dock sin stimulerande penningpolitik gradvis och å andra sidan har Italien lyckats påverka sin skuldmängd under de senaste åren: medelmaturiteten av skulderna har förlängts (för närvarande med lite under sju år) och skulderna har återfinansierats på låg nivå (ca 16 - 18 % av bruttonationalinkomsten återfinansieras årligen).

Medan räntenivåerna stiger, tillväxten återhämtar sig, och valkalendern tystnar kan man märka att intresset för euroområdets skuldpapper har återväckts hos nya europeiska och utomeuropeiska investerare. Det bör även observeras att inhemska investerare är en betydande ägargrupp av italienska statslån. Medan tillväxten mattas av kan marknadens uppmärksamhet snabbt vändas tillbaka till den höga skuldsättningsgraden och budgetdisciplinen och även det oförväntat höga antalet röster till Femstjärnerörelsen och Lega Nord ökar pressen i detta hänseende.
ECB minskar dock sin stimulerande penningpolitik gradvis och å andra sidan har Italien lyckats påverka sin skuldmängd under de senaste åren: medelmaturiteten av skulderna har förlängts (för närvarande med lite under sju år) och skulderna har återfinansierats på låg nivå (ca 16 - 18 % av bruttonationalinkomsten återfinansieras årligen).

Vad härnäst?

Regeringssonderingar inleds i Italien under de närmaste veckorna. En regering sammansatt av Femstjärneregeringen och regeringen som utgörs av center-högern och extremhögern under ledning av Lega Nord skulle av alla regeringsgrunder sätta hårdast tryck på öka statsbudgeten och skuldbördan och även eurokritik kunde igen bli ett tema.

Underskottsmålet i budgetförslaget för den italienska staten under det gångna året är 1,6 % av bruttonationalinkomsten, men redan nu vållar kraven från EU problem för Italiens ekonomi.  Enligt opinionsundersökningar är den stora koalitionen det mest sannolika regeringsalternativet som kan ses tillföra landet politisk kontinuitet och stabilitet.

Att genomföra reformerna och att anpassa statsfinanserna kan dock i detta fall förbli blott ett minne, eftersom valprogrammen för koalitionspartierna kan vara väldigt olika sinsemellan. Det kan hända att regeringsförhandlingarna hamnar i en återvändsgränd och då kommer möjligen ett nytt val att hållas. Å andra sidan har det funnits tjänstemannaregeringar i Italien. De första kommentarerna om kreditdugligheten efter valet i Italien kommer vi dock att få höra redan i mitten av mars, då ratinginstituten Moody’s och Fitch Ratings publicerar sina nyaste bedömningar.
Dela