Dela

Unga allt mer skuldsatta -och vi vet alldeles för litet om saken

Teman: Finland
Jooa Mustonen
Hushållens skuldsättning ökar i Finland, och samtidigt blir kartläggningen av skuldsättningen allt svårare. Speciellt vår uppfattning om ungas skuldsättning är troligtvis mycket bristfällig. Nya former av avbetalning och snabblån har blivit allt populärare bland unga och en växande del av lånen ges av andra aktörer än banker och kreditföretag och faller därför ofta utanför den traditionella statistiken.

Ett mått vi har tillgängligt är betalningsanmärkningar, och dessa har ökat, speciellt bland unga. Under 2016 hade hela 13 % av 25-30 åriga unga betalningsanmärkningar. Speciellt intressant är att män har kategoriskt mera betalningsanmärkningar än kvinnor i alla åldrar.

Skuldsättningen ökar

De senaste åren har finländarnas skuld ökat. Den totala skuldsättningen är cirka 130% av disponibla inkomsterna och har ständigt ökat under hela 2000-talet. Samtidigt är de finländska hushållen mindre skuldsatta än hushållen i de andra nordiska länderna.

Bostadslån är den vanligaste formen av skuld men under de senaste åren har konsumtionslånens andel av den totala skuldsättningen ökat, speciellt bland unga. Nya former av delbetalning och snabblån har blivit allt populärare bland unga och en växande del av lånen ges av andra aktörer än traditionella banker och kreditföretag.

Finanssiala ry:s årliga forskning ”Säästäminen, luottonkäyttö ja maksutavat” visar att speciellt unga har mera konsumtionslån än bostadslån samt att snabblån är populärast hos unga i åldern 18–24 år.

Den snabba skuldsättningen medför risker, speciellt då räntekostnaderna med stor sannolikt kommer att växa i framtiden. Nordeas undersökning ”Asumisen odotukset ja huolet” visar hur 20 % av 18–34 åringar inte har förberett sig för höjda räntor, samtidigt har över 30 % av åldersgruppen förberett sig genom att spara.  Samtidigt har även antalet betalningsanmärkningar växt mycket under de senaste åren. Speciellt bland unga har antalet betalningsanmärkningar växt och år 2016 hade cirka 13 % av 25–30 åringar en betalningsanmärkning.
Nya former av delbetalning och snabblån har blivit allt populärare bland unga och en växande del av lånen ges av andra aktörer än traditionella banker och kreditföretag.
Speciellt bland unga har antalet betalningsanmärkningar växt och 2016 hade cirka 13 % av 25–30 åringar en betalningsanmärkning.

Helhetsbilden allt svårare att förstå

Då skulden blir allt mer splittrad mellan olika former och aktörer blir det svårare att få en helhetsbild av skuldsättningen.
Nya former av skuldsättning och kredit har blivit allt vanligare samtidigt som skuldsättningens helhetsbild blivit allt svårare att förstå. En växande del av skuldsättning kommer från konsumtionslån och från nya kreditgivare såsom utländska snabblånsbolag och ”peer-to-peer” krediter. Då skulden blir allt mer splittrad mellan olika former och aktörer blir det svårare att få en helhetsbild av skuldsättningen.

Helhetsbilden har blivit svårare att förstå såväl för hushållen som har svårigheter att uppskatta sin ekonomi samt för myndigheter som försöker uppskatta kreditmarknadens risker. Enligt Nordeas undersökning kan över hälften av åldersgruppen 18–34 år med bostadskuld inte uppskatta om räntorna troligtvis kommer att höjas eller i sänkas och en fjärdedel av hela befolkningen med bostadslån vet inte räntans storlek på deras bostadslån. Resultaten i Nordeas undersökning tyder på att kunskapen och helhetsbilden av den egna ekonomin är osäker och många har svårt att uppskatta sin egen ekonomi.

Betalningsanmärkningarna ökar

Mängden betalningsanmärkningar har stigit snabbt de senaste åren, speciellt bland unga. 2016 hade 13 % av 25–30 åriga unga betalningsanmärkningar. Speciellt intressant är att män har kategoriskt mera betalningsanmärkningar än kvinnor i alla åldrar. Några klara orsaker finns det inte för att förklara fenomenet. En del orsak till att unga män har mera betalningsstörningar kan vara att unga män i större grad än kvinnor är arbetslösa och utanför utbildning. Enligt OCED[1] var 21 % av män i åldern 20–24 så kallade NEET-ungdomar (ungdomar utanför arbetslivet och utbildning) jämfört med 15 % bland kvinnor i samma åldersgrupp[2]. Betalningsanmärkningar försvårar vardagen, då det kan vara svårare att hyra bostad och att söka arbete. En hög skuldsättning i ungdomen kan medföra överraskande konsekvenser i framtiden, då det blir svårare att få bostadslån och andra krediter. Samtidigt som även risken för att hamna i en skuldspiral ökar.[1] OECD Education at a glance 2015: Transition from school to work
[2] NEET – Youth not in employment, education or training. Mäter inte enbart marginaliserade ungdomar utan även unga som tillexempel har mellan år under studierna.
Dela