Ekonomiska översikter

Långsammare tillväxt i Finland och i världen

Ekonomisk översikt 1.2019 18.03.2019 Heidi Schauman

Enligt Aktias vårprognos fortsätter ekonomin att bromsa in under våren och sommaren och tillväxten landar i år på 1,7 %, betydligt under fjolårets tillväxt på 2,2 %. Nästa år avtar tillväxttakten ytterligare till 1,3 % återspeglande en fortsatt svår...

Handelskriget prövar Finlands ekonomiska tillväxt

Ekonomisk översikt 3/2018 27.08.2018 Heidi Schauman

Den ekonomiska tillväxten har fortsatt god under första halvan av 2018. Efter en tillväxt på 2,8 % under 2017 och 2,5 % under 2016 går vi mot det tredje goda tillväxtåret i rad. Enligt Aktias nya prognos växer Finlands ekonomi med 3 % 2018 och 2,2 %...

Självbelåtenhetens tid är inte nu -vilka alla saker kan snabbt rubba Finlands goda tillväxt?

Ekonomisk översikt 2/2018 28.05.2018 Heidi Schauman

Enligt Aktias nya prognos växer BNP med 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Om tillväxttakten förverkligas enligt vår prognos uppnår vi samma nivå på BNP som vi hade när den var som högst 2008, under det tredje kvartalet 2018. Ännu finns det en lång väg att g...

2018 -året då mycket förändras

Ekonomisk översikt 1/2018 12.03.2018 Heidi Schauman

Efter en god tillväxt på 3 % under 2017 fortsätter ekonomin att utveckla sig väl. Enligt Aktias nya prognos växer bnp med 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Prognosen är den samma som i november. Den information som flödat in under vintern har således stött...

Världsekonomin accelererar -hänger Finland med?

Ekonomisk översikt 4/2017 27.11.2017 Heidi Schauman

Världsekonomin växer i god takt. Enligt Aktias nya prognos växer världsekonomin med 3,7 % under 2017, en liten justering uppåt från sommarens 3,5 % och tillväxten förblir under 2018 och 2019 också god, 3,6 %. Skillnaden mellan tillväxtekonomier och u...

Tillväxt, tillväxt -men hur mycket och hur länge?

Ekonomisk översikt 2017/3 04.09.2017 Heidi Schauman

Finlands ekonomi växer enligt Aktias nya prognos med 2,8 % 2017 och 2 % 2018. Tillväxten får stöd av exporten, och investeringarna ser ett efterlängtat uppsving. Också konsumtionen fortsätter att vara stark och byggandet fortsätter på höga nivåer und...

FINLAND -Nya byggklossar behövs

Ekonomisk översikt 2017:2 29.05.2017 Heidi Schauman

Konjunkturen tog ett ordentligt hopp uppåt under början av 2017 och i Aktias nya prognos växer Finlands ekonomi med 1,9 % under 2017. Vi pratar alltså om en riktigt ordentlig revidering från vinterns prognos på 1,4 %. Förtroendet är fortsättningsvis...

Som en liten båt på öppet hav

Ekonomisk översikt 2017:1 13.03.2017 Heidi Schauman

Finlands ekonomi växer. I år växer den med 1,4 % och nästa år med 1,4 %. De svåraste åren ser ut att vara bakom oss men samtidigt ökar osäkerheten i resten av världen. Den inhemska konsumtionen fortsätter vara ekonomins motor, men under de kommande å...