Kolumner

Hur viktiga är USA och Kina för oss?

25.04.2019 Heidi Schauman

I tider av stor osäkerhet gällande handelns framtid är det intressant att ta sig en titt på vem som egentligen handlar med vem. Hur beroende är vi av Kina och USA?Det är alltid svårt att reda ut vart en produkt i slutändan hamnar och vi vet att mycke...

Nyckelord: #export #handel
Teman: Europa

Det globala skuldberget växer

02.04.2019 Heidi Schauman

Skuldsättning har mycket laddning. Många upplever att idealet vore ingen skuld alls, men ändå ser vi ett samhälle fullt av skuldsättning. Mer än hälften av Finlands hushåll har någon form av lån och den offentliga sektorn har lån motsvarande ca 25 00...

Nyckelord: #skuld

Brexitsoppan blir allt rörigare

23.01.2019 Heidi Schauman

År efter år hör London till de populäraste resmålen för finländare. Ungefär en tredjedel av de finländare som studerar utomlands gör det i Storbritannien. Cirka 4,5 procent av vår varuexport går till Storbritannien. Storbritanniens kulturella export...

Nyckelord: #brexit
Teman: Europa

Året som gick var ekonomiskt skakigt

27.12.2018 Heidi Schauman

Vid årsskiftet känns det alltid aktuellt att titta både bakåt och framåt. Året 2018 blir det fjärde året av tillväxt i Finland efter de svåra åren 2012-2014. En bnp-tillväxt på lite under 2,5 % s er ut att bli saldot för 2018; bra, men inte strålande....

Nyckelord: #tillväxt #2019
Teman: Finland

Stiger räntorna verkligen?

22.11.2018 Heidi Schauman

Jag har under de senaste veckorna många gånger fått frågan ”varför skall räntorna stiga nu, just när det börjar gå sämre i ekonomin?”. Det här är en ypperlig fråga som inte har något lätt svar. I nom euroområdet har vi outsourcat skötandet av prisstab...

Teman: Europa

Bruna paket och oändligt med möjligheter

17.10.2018 Heidi Schauman

Jag har varit fascinerad av USA ända sedan jag var barn. Då brukade min moster skicka bruna hemlighetsfulla paket åt mig och min syster från andra sidan Atlanten. Paketen innehöll olika saker, me n alltid något som för mig riktigt smakade Amerika, sto...

Nyckelord: #USA

Kina i skottlinjen

06.09.2018 Heidi Schauman

För några månader sedan inledde USA en handelskonfrontation på många fronter. I skottlinjen var Kina, EU samt grannländerna Mexiko och Kanada. Efter flera vändor av hot och åtgärder mellan USA oc h EU, besökte EU:s Juncker Trump och kom hem med det so...

Nyckelord: #export #handelskrig

Vi snuddar redan vid regeringens sysselsättningsmål

16.08.2018 Heidi Schauman

Det senaste året har varit fantastiskt ur sysselsättningssynvinkel. Det finns 100 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. 100 000, tänk på det, mer än totala invånarmängden i t.ex. Björneborg e ller mer än tre gånger Raseborgs invånarantal.Samtidigt...

Nyckelord: #arbetslöshet
Teman: Finland

Pengar, har man någonsin lämpligt mycket?

11.07.2018 Heidi Schauman

Pengar väcker mycket känslor, oftast negativa sådana. Under studietiden jobbade jag en kort tid i bankkassa och aldrig har jag stött på lika mycket missnöjda och bekymrade människor som då. Brist en på pengar orsakar en stor del av den stress vi männi...

Nyckelord: #placerande #pengar
Teman: Finland

Världsekonomin och min mage

15.06.2018 Heidi Schauman

Handelskrig och osäkerhet har dominerat den internationella ekonomiska debatten under de senaste månaderna. President Trumps oförutsägbarhet har skapat en miljö där ekonomin är kopplad till den a merikanska politiken på ett nytt sätt. Hur oroade skall...

Bland levande döda

20.12.2017 Heidi Schauman

Den finska ekonomin ser ut att växa med mer än 3 % i år. Ännu för två år sedan kändes det som om så här goda siffror inte hade något med Finland att göra. Men det är så det brukar vara i Finland; när det svänger så svänger det ordentligt. Men varifrå...

Teman: Europa

Mera eller ännu mera EMU?

10.11.2017 Heidi Schauman

Brexit, Frankrikes EU-vänliga president Macron men också initiativ från EU-håll har igen gjort EMU högaktuellt. I Finland har debatten fått fart och 11.10 presenterade regeringen sina visioner. D en ekonomiska och monetära unionen har alltid varit ett...

Nyckelord: #euro
Teman: Finland Europa

Fångar bnp upp den digitala ekonomin?

05.10.2017 Heidi Schauman

Jag var här om veckan på ett intressant seminarium arrangerat av Statistikcentralen. Gäsp, tänker kanske en del av er, men jag kan berätta att det var mycket intressant. Under seminariet behandla de Finlands Banks Juha Itkonen och Statistikcentralens...

Teman: Finland

Sverige -ett drivhus för skuldsättning

18.08.2017 Heidi Schauman

Det fortsätter att gå bra för den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturinstitutets prognos landar tillväxten i år på 2,4 %, en riktigt god tillväxtsiffra, men möjligtvis sämre än tillväxten i Finla nd i år. Under andra kvartalet i år växte den svenska e...

Teman:

Easy come easy go

20.07.2017 Heidi Schauman

”Inget är för evigt, och pengar spelar ingen roll, easy come easy go…” sjöng Petra Marklund för några år sedan. Pengar kommer och går. Vi vill ha allt mer här och nu. Men tyvärr är det så att sku ld inte är easy come easy go. Skuld går snabbt att ta,...

Teman:

En del frågor får vi inte sluta bry oss om

09.05.2017 Heidi Schauman

Det är för de allra flesta viktigt att förtjäna sitt eget levebröd. Vår grundlag säger att ”Det allmänna skall främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete”. Ändå finns det många som inte har jobb, och det finns inga...

Teman:

Varför jobbar kvinnor allt mer deltid?

07.04.2017 Heidi Schauman

Det skapades ca 15000 nya anställningsförhållanden under året 2016. Inte så pjåkigt kan man tycka. Mycket bättre än inga alls. Men samtidigt också lång från de hundratusentals jobb som skulle beh övas för att lyfta vår sysselsättning mot de övriga nor...

Teman: