Dela

Easy come easy go

Heidi Schauman Chefsekonom

”Inget är för evigt, och pengar spelar ingen roll, easy come easy go…” sjöng Petra Marklund för några år sedan.

Pengar kommer och går. Vi vill ha allt mer här och nu. Men tyvärr är det så att skuld inte är easy come easy go. Skuld går snabbt att ta, men tar oftast länge att betala tillbaka.

52 % av alla finländare har någon form av lån enligt Finans Finlands färska undersökning. Någon form av konsumtionslån har 25 %. Än så länge har de allra flesta bara en konsumtionskredit i taget.  Och den vanligaste formen av konsumtionskredit är fortfarande ett lån från banken.

Samtidigt rapporterar Finlands Bank att konsumtionskrediternas popularitet har ökat. I mars i år växte konsumtionskrediterna med hela 13,7 % då tillväxttakten för ett år sedan var 7,1 %. Bakom tillväxten ligger  förmånligare krediter och längre betalningstider. Den genomsnittliga återbetalningstiden på konsumtionskrediter utan säkerheter är nu över 12 år.

De ekonomiska realiteterna har ändrat snabbt under de senaste decennierna och det finns en uppsjö av alternativ för att finansiera inköp. En fungerande kreditmarknad är en positiv sak och skapar möjligheter, men innebär också en risk för de som inte är tillräckligt insatta i hur krediter fungerar.

Många unga jag stöter på i mitt arbete tar upp hur de har kompisar som, eller kanske själva, råkat ut för skuldproblem. Olika avbetalningsprogram och skuldfinansiering erbjuds litet överallt, både på nätet och i vanliga butiker och man kan lätt förivra sig.  Utbud skapar ofta efterfråga. Det här är något som dagens ungdom oroar sig över och vi bör ta dem på allvar.

Den inte så vaksamme och ekonomiskt bevandrade kan utan att hen kanske ens tänker så mycket på det bygga upp en tung skuldbörda. Om soffan, tv:n och datorn köpts på avbetalning, kan månadsraterna snabbt bli stora.

Kreditmarknaden är i snabb omvälvning och det är inte bara traditionella banker som beviljar konsumtionslån, även om de sitter på merparten av konsumtionslånestocken. De som har det allra snävast ekonomiskt, eller som inte är så insatta i vad olika skuldformer faktiskt kostar, tyr sig ofta till dyrare lösningar som vi ännu har rätt så dåligt statistik på. Snabblån, som kan ha mycket höga effektiva räntor, är en realitet i dagens Finland.

Trots att de allra flesta av oss sköter våra skulder och har rimliga mängder lån, så finns det många som kämpar med skuldspiraler och i en sådan situation känns det ofta svårt att be om hjälp, för det är något skamligt med att inte ha ekonomisk koll. Hela 13 % av 25–30 åringarna hade 2016 betalningsanmärkningar.

Unga män (20-24 år) har mera betalningsstörningar än unga kvinnor. Det här kan troligtvis förklaras med att andelen unga män som varken studerar eller jobbar är 21 % medan motsvarande siffror för unga kvinnor är 15 %. För ungdomar som riskerar bli utstötta eller redan är utstötta kan kreditproblem ytterligare fördjupa utanförskapet och känslan av utsiktslöshet.

Texten är ursprungligen publicerad i HBL
Dela