Dela

Hur viktiga är USA och Kina för oss?

Nyckelord: #export #handel
Teman: Europa
Även om Tyskland på många sätt utgör hjärtat i de europeiska värdekedjorna är det inte ett annat EU-land som är den viktigaste exportdestinationen för Tyskland, utan USA. Situationen är den samma för Storbritannien. Strul med USA svider alltså relativt mycket för EU:s före detta exportvärldsmästare.
I tider av stor osäkerhet gällande handelns framtid är det intressant att ta sig en titt på vem som egentligen handlar med vem. Hur beroende är vi av Kina och USA?

Det är alltid svårt att reda ut vart en produkt i slutändan hamnar och vi vet att mycket av de produkter som tillverkas eller sätts ihop i Finland i något stadie landar någon helt annanstans än det land som vi exporterar till. Trots detta är det intressant att gå igenom med vilka länder olika regionen för handel, för det berättar mycket om den ekonomiska närheten och beroendet.

EU:s topp tre varuexportdestinationer är USA, Kina och Schweiz. Om man tittar på importen så ser det litet annorlunda ut; vi importerar mest från Kina, följt av USA och Ryssland. En tredjedel av EU:s totala varuexport går till Kina och USA, så man kan konstatera att beroendet inte är överväldigande, men nog stort.

En intressant observation är dock att handeln med USA minskat snabbt under 2000-talet. Ännu år 2000 gick ungefär 25 % av EU:s varuexport till USA, idag är siffran 17 %. Exporten till Kina utgjorde 2000 5 % av den totala exporten, idag är siffran 15 %. Från ett enormt USA-beroende har vi gått mot ett mera balanserat beroende av både USA och Kina, vilket försätter EU i en svår position när det gäller de handelsförhandlingar som pågår i världen. Vi vill inte skada vår handelsrelation vare sig med USA eller Kina för båda är väldigt viktiga för oss redan bara ut handelsperspektiv.

Men vad händer inom EU:s gränser? För nästan alla EU-länder är den viktigaste handelspartnern ett annat EU-land, inte Kina eller USA. Av alla EU-länder har 17 länder Tyskland som sin viktigaste exportdestination. Det som blir klart när man granskar handeln inom EU är Tysklands centrala roll för de interna flödena. Det finns också väldigt stora skillnader i hur stor andel av varuhandeln som är intra-EU handel och hur stor handel som går utanför EU:s gränser. Ca 85 % av Slovakiens export är intra-EU-export medan motsvarande siffra för Cypern är under 30 %. Finland hör till de länderna som har rätt så stor del av handeln som går utanför EU, medan speciellt de forna central- och östeuropeiska länderna är väldigt integrerade i de europeiska produktionskedjorna.

Även om Tyskland på många sätt utgör hjärtat i de europeiska värdekedjorna är det inte ett annat EU-land som är den viktigaste exportdestinationen för Tyskland, utan USA. Situationen är den samma för Storbritannien. Strul med USA svider alltså relativt mycket för EU:s före detta exportvärldsmästare.

Många EU-länder är handelsmässigt goda grannar; för Lettland är det Litauen som är största exportdestination, för Litauen är det Ryssland, för Portugal är det Spanien och för Estland är det Finland. Finland, Sverige och Danmark är alla i samma båt, för oss är Tyskland den viktigaste handelspartnern, på andra plats kommer sen ett annat nordiskt land.

Den internationella handeln är viktig för EU. USA och Kina är de länder vi är mest beroende av, direkt eller indirekt, via Tyskland eller ej.

Texten är ursprungligen publicerad i hbl.
EU:s topp tre varuexportdestinationer är USA, Kina och Schweiz.
Dela