Nyckelord: arbetslöshet

Finland: Matchningsproblemet begränsar redan tillväxten

27.08.2018 Heidi Schauman

Den ekonomiska tillväxten har fortsatt god under första halvan av 2018. Efter en tillväxt på 2,8 % under 2017 och 2,5 % under 2016 går vi mot det tredje goda tillväxtåret i rad. Enligt Aktias nya prognos växer Finlands ekonomi med 3 % 2018 och 2,2 %...

Teman: Finland

Vi snuddar redan vid regeringens sysselsättningsmål

16.08.2018 Heidi Schauman

Det senaste året har varit fantastiskt ur sysselsättningssynvinkel. Det finns 100 000 fler sysselsatta än för ett år sedan. 100 000, tänk på det, mer än totala invånarmängden i t.ex. Björneborg e ller mer än tre gånger Raseborgs invånarantal.Samtidigt...

Nyckelord: #arbetslöshet
Teman: Finland

Allt färre blir arbetslösa, men allt förre kommer också ut från arbetslösheten

29.05.2017 Heidi Schauman

Små steg i rätt riktning är ett ganska korrekt sätt att beskriva den finländska arbetsmarknaden. Risken att bli uppsagd har minskat kännbart, långtidsarbetslösheten har börjat sjunka efter en lån g uppgång och sysselsättningsgraden har ökat till 69,2 ...

Teman: Finland

En del frågor får vi inte sluta bry oss om

09.05.2017 Heidi Schauman

Det är för de allra flesta viktigt att förtjäna sitt eget levebröd. Vår grundlag säger att ”Det allmänna skall främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete”. Ändå finns det många som inte har jobb, och det finns inga...

Teman:

Varför jobbar kvinnor allt mer deltid?

07.04.2017 Heidi Schauman

Det skapades ca 15000 nya anställningsförhållanden under året 2016. Inte så pjåkigt kan man tycka. Mycket bättre än inga alls. Men samtidigt också lång från de hundratusentals jobb som skulle beh övas för att lyfta vår sysselsättning mot de övriga nor...

Teman:

Kvinnors heltidsjobb byts mot deltidsjobb

13.03.2017 Heidi Schauman

Helhetssituationen på den finländska arbetsmarknaden har förbättrats under det senaste året. Den säsongsrensade arbetslöshetsgraden har sjunkit och var i december 8,7 % medan den ett år tidigare var 9,3 %. Mätt i antal arbetslösa innebär det här 18 0...

Teman: Finland