Nyckelord: bnp

Aktias prognosuppdatering: Världsekonomin bromsar in

12.12.2018 Heidi Schauman

Utsikterna för världsekonomin och Finlands ekonomi har försämrats under hösten. Återspeglande en sämre närhistoria och svagare och mera riskfyllda framtidsutsikter sänker vi vår bnp-prognos både för Finland och världsekonomin. I Aktias nya prognos re...

Världsekonomins utsikter osäkra

27.08.2018 Heidi Schauman

Med nästan åtta månader av 2018 bakom oss kan man tryggt konstatera att världsekonomin haft ett tillväxtmässigt gott år, men ett i övrigt mycket oroligt år. Mycket av den nya osäkerhet som setts har orsakats av USA:s oberäkneliga och snabbt föränderl...

Finland – den goda tillväxten fortsätter

28.05.2018 Heidi Schauman

Året 2018 har fått en god ekonomisk början i Finland. Efter litet svagare tillväxt i slutet av 2017  tilltog tillväxttakten igen i början på 2018 och var enligt statistikcentralens första bedömni ng 1,1 % under årets första kvartal jämfört med föregåe...

Teman: Finland

Ut ur den 10-åriga gropen -Finlands tillväxt fortsätter god

12.03.2018 Heidi Schauman

Bilden av Finlands ekonomis välmående och utveckling har inte ändrats märkbart under vinterhalvåret. Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt g oda ut. Samtidigt har riskerna som omger penningpolitik...

Teman: Finland

Tillväxten fortsätter god i Finland

27.11.2017 Heidi Schauman

Finlands ekonomi växer fort. Enligt Aktias nya prognos växer bnp med med  3,1 2017, 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Den inhemska efterfrågan hålls god stödd av investeringarna och konsumtionen. Byggak tiviteten avtar något, men fortsätter på goda nivåer sp...

Teman: Finland

Fångar bnp upp den digitala ekonomin?

05.10.2017 Heidi Schauman

Jag var här om veckan på ett intressant seminarium arrangerat av Statistikcentralen. Gäsp, tänker kanske en del av er, men jag kan berätta att det var mycket intressant. Under seminariet behandla de Finlands Banks Juha Itkonen och Statistikcentralens...

Teman: Finland