Nyckelord: bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden 2018 -stabilt men tudelat

12.11.2018 Heidi Schauman

Finlands bostadsmarknad har under de senaste tre åren dominerats av en positivt stabil utveckling. Bostadspriserna stiger i snitt försiktigt, det byggs mycket och det finns inga tecken på stora b ubblor. Enligt vår prognos stiger de nominella bostadsp...

Teman: Finland

Tudelningen på bostadsmarknaden fortsätter i Finland

13.03.2017 Heidi Schauman

Bostadsprisernas tudelade utveckling fortsatte under 2016. Under sista kvartalet 2016 steg bostadspriserna i Finland i snitt med 1,2 % från motsvarande kvartal året innan. I huvudstadsregionen st eg priserna med 2,6 % och i resten av landet sjönk de m...

Nyckelord: #bostadsmarknaden
Teman: Finland