Nyckelord: bostadspriser

Bostadsmarknaden 2018 -stabilt men tudelat

12.11.2018 Heidi Schauman

Finlands bostadsmarknad har under de senaste tre åren dominerats av en positivt stabil utveckling. Bostadspriserna stiger i snitt försiktigt, det byggs mycket och det finns inga tecken på stora b ubblor. Enligt vår prognos stiger de nominella bostadsp...

Teman: Finland

Byggboomen avtar, priserna stiger måttligt

29.05.2017 Heidi Schauman

Situationen på bostadsmarknaden fortsätter att återspegla en kraftig tudelning. I Finland utanför huvudstadsregionen har bostadspriserna sjunkit sedan 2013 medan huvudstadsregionens priser har fo rtsatt att stiga, om än måttligt.Under första kvartalet...

Teman: Finland