Nyckelord: export

Hur viktiga är USA och Kina för oss?

25.04.2019 Heidi Schauman

I tider av stor osäkerhet gällande handelns framtid är det intressant att ta sig en titt på vem som egentligen handlar med vem. Hur beroende är vi av Kina och USA?Det är alltid svårt att reda ut vart en produkt i slutändan hamnar och vi vet att mycke...

Nyckelord: #export #handel
Teman: Europa

Finland -Tillväxten bromsar in

18.03.2019 Heidi Schauman

Året 2018 var ett år som globalt dominerades av osäkerhet, och denna osäkerhet i kombination med sämre export- och investeringsutsikter bidrog till att vrida ner den finländska BNP-tillväxten til l 2,2 % under 2018, från 2,7 % 2017. Den högsta konjunk...

Teman: Finland

Kina i skottlinjen

06.09.2018 Heidi Schauman

För några månader sedan inledde USA en handelskonfrontation på många fronter. I skottlinjen var Kina, EU samt grannländerna Mexiko och Kanada. Efter flera vändor av hot och åtgärder mellan USA oc h EU, besökte EU:s Juncker Trump och kom hem med det so...

Nyckelord: #export #handelskrig

Finland – den goda tillväxten fortsätter

28.05.2018 Heidi Schauman

Året 2018 har fått en god ekonomisk början i Finland. Efter litet svagare tillväxt i slutet av 2017  tilltog tillväxttakten igen i början på 2018 och var enligt statistikcentralens första bedömni ng 1,1 % under årets första kvartal jämfört med föregåe...

Teman: Finland

Ut ur den 10-åriga gropen -Finlands tillväxt fortsätter god

12.03.2018 Heidi Schauman

Bilden av Finlands ekonomis välmående och utveckling har inte ändrats märkbart under vinterhalvåret. Den goda konjunkturen i omvärlden har förstärkts, och Finlands tillväxtutsikter ser fortsatt g oda ut. Samtidigt har riskerna som omger penningpolitik...

Teman: Finland

Tillväxten fortsätter god i Finland

27.11.2017 Heidi Schauman

Finlands ekonomi växer fort. Enligt Aktias nya prognos växer bnp med med  3,1 2017, 2,6 % 2018 och 2,2 % 2019. Den inhemska efterfrågan hålls god stödd av investeringarna och konsumtionen. Byggak tiviteten avtar något, men fortsätter på goda nivåer sp...

Teman: Finland