Nyckelord: skuldsättning

Den offentliga skulden är enorm, men vad betyder det?

10.04.2019 Heidi Schauman

Den offentliga skulden har globalt vuxit snabbt under de senaste decennierna. I de utvecklade länderna har den offentliga skuldsättningen stigit till ca 100 % av BNP från under 70 % i början av 2 000-talet. Kinas offentliga skuldsättning har på bara 1...

Sverige -ett drivhus för skuldsättning

18.08.2017 Heidi Schauman

Det fortsätter att gå bra för den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturinstitutets prognos landar tillväxten i år på 2,4 %, en riktigt god tillväxtsiffra, men möjligtvis sämre än tillväxten i Finla nd i år. Under andra kvartalet i år växte den svenska e...

Teman:

Easy come easy go

20.07.2017 Heidi Schauman

”Inget är för evigt, och pengar spelar ingen roll, easy come easy go…” sjöng Petra Marklund för några år sedan. Pengar kommer och går. Vi vill ha allt mer här och nu. Men tyvärr är det så att sku ld inte är easy come easy go. Skuld går snabbt att ta,...

Teman:

Unga allt mer skuldsatta -och vi vet alldeles för litet om saken

19.06.2017 Jooa Mustonen

Hushållens skuldsättning ökar i Finland, och samtidigt blir kartläggningen av skuldsättningen allt svårare. Speciellt vår uppfattning om ungas skuldsättning är troligtvis mycket bristfällig. Nya former av avbetalning och snabblån har blivit allt popu...

Teman: Finland