Nyckelord: valuta

Räntehöjningen skjut upp

18.03.2019 Heidi Schauman

Inflationstrycket fortsätter att vara dämpat och konjunkturen har svalnat globalt. Handelskriget som dominerade den ekonomiska debatten under 2018 fortsätter att hänga över världsekonomin som en lång skugga och har redan lett till kraftiga störningar...

Nyckelord: #räntor #valuta #euron

Ränteutsikterna fortfarande bleka

28.05.2018 Heidi Schauman

De första månaderna av 2018 har varit oroliga på marknaderna och också den ekonomiska politiken i USA har spätt på oron gällande de ekonomiska utsikterna. Trots att börserna sett ett sågande och en återvändo av volatilitet så har räntorna hållits rät...

Räntorna har nått botten

12.03.2018 Heidi Schauman

Början på 2018 har bjudet på stora kast på marknaderna runt om i världen efter en lång osedvanligt lugn period. Vi har sett stora rörelser både på ränte- och aktiesidan och det ser rätt så sannol ikt ut att volatiliteten kommit för att stanna, eller å...

Räntehöjning i sikte

27.11.2017 Heidi Schauman

Efter 6 år av osedvanligt låga räntor och utan rörelser uppåt i de korta räntorna inom euroområdet ser vi nu för första gången att räntorna kommer att röra sig uppåt under prognosperioden. Fortfa rande handlar det om marginella justeringar, och först...

Inflationstrycket låter vänta på sig

04.09.2017 Heidi Schauman

Inga stora förändringar har skett i inflationsförväntningarna eller i inflationsutvecklingen under de senaste månaderna. Inflationsutvecklingens fortsatta svaghet har förstärkt bilden att det är en lång väg kvar till inflationsutsikter i linje med ce...

Räntorna på väg uppåt, men långsamt

29.05.2017 Heidi Schauman

Inflationsförväntningarna i Europa har klart dämpats under våren. Efter att de långsiktiga marknadsförväntningarna varit kring 1,8 % befinner sig marknadsförväntningar på längre sikt nu kring 1,6  %. Vi har alltså sett en justering neråt i inflationsf...