RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification TALOUDEN AIKA 1.0 https://talous.aktia.fi/sv Artiklar sv-SE Räntor och bostadsmarknaden 2019 -Helsingfors drar fortfarande ifrån De ytterst låga räntorna är här för att stanna åtminstone några år till. Enligt Aktias nya prognos kommer vi inte att se en höjning i räntorna vare sig i år eller nästa år. Detta innebär att låne<span class="mobile-hidden"> finansieringskostnaderna förblir låga. På bostadsmarkna</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/rantor-och-bostadsmarknaden-2019-helsingfors-drar-fortfarande-ifran https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/rantor-och-bostadsmarknaden-2019-helsingfors-drar-fortfarande-ifran 13.05.2019 Hur viktiga är USA och Kina för oss? I tider av stor osäkerhet gällande handelns framtid är det intressant att ta sig en titt på vem som egentligen handlar med vem. Hur beroende är vi av Kina och USA?Det är alltid svårt att reda ut<span class="mobile-hidden"> vart en produkt i slutändan hamnar och vi vet att mycke</span>... https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/hur-viktiga-ar-usa-och-kina-for-oss https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/hur-viktiga-ar-usa-och-kina-for-oss 25.04.2019 Den offentliga skulden är enorm, men vad betyder det? Den offentliga skulden har globalt vuxit snabbt under de senaste decennierna. I de utvecklade länderna har den offentliga skuldsättningen stigit till ca 100 % av BNP från under 70 % i början av 2<span class="mobile-hidden"> 000-talet. Kinas offentliga skuldsättning har på bara 1</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/den-offentliga-skulden-ar-enorm-men-vad-betyder-det https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/den-offentliga-skulden-ar-enorm-men-vad-betyder-det 10.04.2019 Det globala skuldberget växer Skuldsättning har mycket laddning. Många upplever att idealet vore ingen skuld alls, men ändå ser vi ett samhälle fullt av skuldsättning. Mer än hälften av Finlands hushåll har någon form av lån<span class="mobile-hidden"> och den offentliga sektorn har lån motsvarande ca 25 00</span>... https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/det-globala-skuldberget-vaxer https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/det-globala-skuldberget-vaxer 02.04.2019 Räntehöjningen skjut upp Inflationstrycket fortsätter att vara dämpat och konjunkturen har svalnat globalt. Handelskriget som dominerade den ekonomiska debatten under 2018 fortsätter att hänga över världsekonomin som en<span class="mobile-hidden"> lång skugga och har redan lett till kraftiga störningar</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/rantehojningen-skjut-upp https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/rantehojningen-skjut-upp 18.03.2019 Finland -Tillväxten bromsar in Året 2018 var ett år som globalt dominerades av osäkerhet, och denna osäkerhet i kombination med sämre export- och investeringsutsikter bidrog till att vrida ner den finländska BNP-tillväxten til<span class="mobile-hidden"> l 2,2 % under 2018, från 2,7 % 2017. Den högsta konjunk</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/finland-tillvaxten-bromsar-in https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/finland-tillvaxten-bromsar-in 18.03.2019 Världsekonomins tillväxttakt avtar, nedåtriskerna dominerar Med facit i hand blev 2018 ett gott år ekonomiskt sett om man tittar på de aggregerade siffrorna. Med största delen av året 2018s första estimat inne, ser den globala tillväxten ut att ha landat<span class="mobile-hidden"> på ca 3,6 %, trots all turbulens.För turbulent var det.</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/varldsekonomins-tillvaxttakt-avtar-nedatriskerna-dominerar https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/varldsekonomins-tillvaxttakt-avtar-nedatriskerna-dominerar 18.03.2019 Storbritannien är viktigare för oss än vad vi är för dem Storbritanniens ekonomiska situation är för tillfället rätt så god men inte konfliktfri. Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan omröstningen om EU-utträde och är nu kring 1,5 %. Inget spe<span class="mobile-hidden"> ktakulärt, men i kombinationen med en sysselsättning so</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/storbritannien-ar-viktigare-for-oss-an-vad-vi-ar-for-dem https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/storbritannien-ar-viktigare-for-oss-an-vad-vi-ar-for-dem 28.01.2019 Brexitsoppan blir allt rörigare År efter år hör London till de populäraste resmålen för finländare. Ungefär en tredjedel av de finländare som studerar utomlands gör det i Storbritannien. Cirka 4,5 procent av vår varuexport går<span class="mobile-hidden"> till Storbritannien. Storbritanniens kulturella export</span>... https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/brexitsoppan-blir-att-rorigare https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/brexitsoppan-blir-att-rorigare 23.01.2019 Året som gick var ekonomiskt skakigt Vid årsskiftet känns det alltid aktuellt att titta både bakåt och framåt. Året 2018 blir det fjärde året av tillväxt i Finland efter de svåra åren 2012-2014. En bnp-tillväxt på lite under 2,5 % s<span class="mobile-hidden"> er ut att bli saldot för 2018; bra, men inte strålande.</span>... https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/aret-som-gick-var-ekonomiskt-skakigt https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/aret-som-gick-var-ekonomiskt-skakigt 27.12.2018