RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification TALOUDEN AIKA 1.0 https://talous.aktia.fi/sv Artiklar sv-SE Räntehöjningen skjut upp Inflationstrycket fortsätter att vara dämpat och konjunkturen har svalnat globalt. Handelskriget som dominerade den ekonomiska debatten under 2018 fortsätter att hänga över världsekonomin som en<span class="mobile-hidden"> lång skugga och har redan lett till kraftiga störningar</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/rantehojningen-skjut-upp https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/rantehojningen-skjut-upp 18.03.2019 Finland -Tillväxten bromsar in Året 2018 var ett år som globalt dominerades av osäkerhet, och denna osäkerhet i kombination med sämre export- och investeringsutsikter bidrog till att vrida ner den finländska BNP-tillväxten til<span class="mobile-hidden"> l 2,2 % under 2018, från 2,7 % 2017. Den högsta konjunk</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/finland-tillvaxten-bromsar-in https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/finland-tillvaxten-bromsar-in 18.03.2019 Världsekonomins tillväxttakt avtar, nedåtriskerna dominerar Med facit i hand blev 2018 ett gott år ekonomiskt sett om man tittar på de aggregerade siffrorna. Med största delen av året 2018s första estimat inne, ser den globala tillväxten ut att ha landat<span class="mobile-hidden"> på ca 3,6 %, trots all turbulens.För turbulent var det.</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/varldsekonomins-tillvaxttakt-avtar-nedatriskerna-dominerar https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/varldsekonomins-tillvaxttakt-avtar-nedatriskerna-dominerar 18.03.2019 Storbritannien är viktigare för oss än vad vi är för dem Storbritanniens ekonomiska situation är för tillfället rätt så god men inte konfliktfri. Den ekonomiska tillväxten har försvagats sedan omröstningen om EU-utträde och är nu kring 1,5 %. Inget spe<span class="mobile-hidden"> ktakulärt, men i kombinationen med en sysselsättning so</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/storbritannien-ar-viktigare-for-oss-an-vad-vi-ar-for-dem https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/storbritannien-ar-viktigare-for-oss-an-vad-vi-ar-for-dem 28.01.2019 Brexitsoppan blir allt rörigare År efter år hör London till de populäraste resmålen för finländare. Ungefär en tredjedel av de finländare som studerar utomlands gör det i Storbritannien. Cirka 4,5 procent av vår varuexport går<span class="mobile-hidden"> till Storbritannien. Storbritanniens kulturella export</span>... https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/brexitsoppan-blir-att-rorigare https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/brexitsoppan-blir-att-rorigare 23.01.2019 Året som gick var ekonomiskt skakigt Vid årsskiftet känns det alltid aktuellt att titta både bakåt och framåt. Året 2018 blir det fjärde året av tillväxt i Finland efter de svåra åren 2012-2014. En bnp-tillväxt på lite under 2,5 % s<span class="mobile-hidden"> er ut att bli saldot för 2018; bra, men inte strålande.</span>... https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/aret-som-gick-var-ekonomiskt-skakigt https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/aret-som-gick-var-ekonomiskt-skakigt 27.12.2018 Aktias prognosuppdatering: Världsekonomin bromsar in Utsikterna för världsekonomin och Finlands ekonomi har försämrats under hösten. Återspeglande en sämre närhistoria och svagare och mera riskfyllda framtidsutsikter sänker vi vår bnp-prognos både<span class="mobile-hidden"> för Finland och världsekonomin. I Aktias nya prognos re</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/aktias-prognosuppdatering https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/aktias-prognosuppdatering 12.12.2018 Stiger räntorna verkligen? Jag har under de senaste veckorna många gånger fått frågan ”varför skall räntorna stiga nu, just när det börjar gå sämre i ekonomin?”. Det här är en ypperlig fråga som inte har något lätt svar. I<span class="mobile-hidden"> nom euroområdet har vi outsourcat skötandet av prisstab</span>... https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/stiger-rantorna-verkligen https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/stiger-rantorna-verkligen 22.11.2018 Bostadsmarknaden 2018 -stabilt men tudelat Finlands bostadsmarknad har under de senaste tre åren dominerats av en positivt stabil utveckling. Bostadspriserna stiger i snitt försiktigt, det byggs mycket och det finns inga tecken på stora b<span class="mobile-hidden"> ubblor. Enligt vår prognos stiger de nominella bostadsp</span>... https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/bostadsmarknaden-2018 https://talous.aktia.fi/sv/artiklar/bostadsmarknaden-2018 12.11.2018 Bruna paket och oändligt med möjligheter Jag har varit fascinerad av USA ända sedan jag var barn. Då brukade min moster skicka bruna hemlighetsfulla paket åt mig och min syster från andra sidan Atlanten. Paketen innehöll olika saker, me<span class="mobile-hidden"> n alltid något som för mig riktigt smakade Amerika, sto</span>... https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/bruna-paket-och-oandligt-med-mojligheter https://talous.aktia.fi/sv/kolumner/bruna-paket-och-oandligt-med-mojligheter 17.10.2018